Sistemele naționale de justiție

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Organizarea justiției - sisteme judiciare

Sistemul judiciar din Republica Cehă este alcătuit din Curtea Constituțională a Republicii Cehe (Ústavní soudem České republiky) și din sistemul instanțelor judecătorești obișnuite.

Sistemul instanțelor judecătorești obișnuite cuprinde Curtea Supremă (Nejvyšší soud), Curtea Supremă Administrativă (Nejvyšší správní soud), instanțele superioare (vrchní soudy), instanțele regionale (krajské soudy) și instanțele teritoriale (okresní soudy).

Administrația instanțelor

Autoritatea publică centrală în competența căreia intră administrarea instanțelor este Ministerul Justiției din Republica Cehă.

Ministerul Justiției asigură, fie direct, fie prin intermediul președinților curților, administrarea instanțelor superioare, a instanțelor regionale și a instanțelor teritoriale, în limitele prevăzute de Legea nr. 6/2002 privind instanțele judecătorești și judecătorii; instanțele teritoriale pot fi, de asemenea, administrate de Ministerul Justiției prin intermediul președinților instanțelor regionale.

Unele sarcini ale administrației centrale sunt îndeplinite de către președintele Curții Supreme a Republicii Cehe (sau de către vicepreședinte, dacă este cazul) și de către președintele Curții Supreme Administrative a Republicii Cehe (sau de către vicepreședinte, dacă este cazul).

În procesul de administrare publică a instanțelor se ține cont de observațiile formulate de consiliile competente ale magistraturii, care sunt constituite în cadrul Curții Supreme a Republicii Cehe, al Curții Supreme Administrative a Republicii Cehe, al instanțelor superioare, al instanțelor regionale și al tuturor instanțelor teritoriale.

Anumite activități administrative sunt încredințate directorului administrativ al curții, care se află în subordinea președintelui curții respective.

Tipuri de instanțe - scurtă descriere

Sistemul de instanțe judecătorești obișnuite are patru ramuri:

  • instanțele teritoriale; instanțele sectoriale (obvodní soudy) din Praga și instanța municipală din Brno au același statut ca și instanțele teritoriale;
  • instanțele regionale din Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praga, Ústí nad Labem și instanța municipală din Praga;
  • instanțele superioare din Praga și Olomouc;
  • Curtea Supremă și Curtea Supremă Administrativă din Brno.

Curtea Constituțională a Republicii Cehe este singura instanță specială.

Ierarhia instanțelor

Republica Cehă dispune de un sistem judiciar bazat pe două grade de jurisdicție, ceea ce constituie un factor determinant în structura ierarhică a sistemului de căi de atac. Din acest punct de vedere, raportul ierarhic dintre diferitele instanțe se stabilește pe trei niveluri, în funcție de gradul de jurisdicție la care se situează respectiva instanță în cadrul sistemului judiciar.

Informații suplimentare sunt prezentate în secțiunea privind instanțele judecătorești obișnuite din Republica Cehă.

În temeiul Legii nr. 6/2002 privind instanțele judecătorești și judecătorii:

Instanțele teritoriale

(a) se pronunță în primul grad de jurisdicție, cu excepția cazului în care legile referitoare la procedurile judiciare prevăd altceva;

(b) se pronunță în alte cazuri prevăzute de legea sus-menționată.

Instanțele regionale

(a) se pronunță în al doilea grad de jurisdicție în cazurile care sunt prevăzute de legea referitoare la procedurile judiciare și asupra cărora instanțele teritoriale din competența lor s-au pronunțat în primul grad de jurisdicție;

(b) se pronunță în primul grad de jurisdicție în cazurile prevăzute de legea referitoare la procedurile judiciare;

(c) se pronunță asupra chestiunilor legate de justiția administrativă în cazurile prevăzute de legea sus-menționată;

(b) se pronunță în alte cazuri prevăzute de legea sus-menționată.

Instanțele superioare

(a) se pronunță în al doilea grad de jurisdicție în cazurile care sunt prevăzute de legea referitoare la procedurile judiciare și asupra cărora instanțele regionale din competența lor s-au pronunțat în primul grad de jurisdicție;

(b) se pronunță în alte cazuri prevăzute de legea sus-menționată.

Curtea Supremă a Republicii Cehe

În calitatea sa de autoritate judiciară supremă responsabilă de chestiunile legate de competența instanțelor în procedurile civile și penale, Curtea Supremă a Republicii Cehe asigură coerența și legalitatea hotărârilor prin faptul că:

(a) se pronunță în vederea soluționării căilor de atac extraordinare în cazurile prevăzute de legile referitoare la procedurile judiciare;

(b) se pronunță în alte cazuri prevăzute de o legislație specifică sau de un tratat internațional ratificat de Parlamentul ceh, care este obligatoriu pentru Republica Cehă și care a fost promulgat.

Curtea Supremă se pronunță, de asemenea, în chestiuni legate de:

(a) recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești pronunțate de către instanțe străine, în cazul în care acest lucru este impus de o legislație specifică sau de un tratat internațional ratificat de Parlamentul ceh, care este obligatoriu pentru Republica Cehă și care a fost promulgat;

(b) alte cazuri prevăzute de o legislație specifică sau de un tratat internațional ratificat de Parlamentul ceh, care este obligatoriu pentru Republica Cehă și care a fost promulgat.

Curtea Supremă monitorizează și evaluează hotărârile definitive pronunțate de instanțe în procedurile civile și penale; pe baza acestor monitorizări și evaluări și în scopul asigurării unei jurisprudențe coerente, Curtea Supremă emite avize privind jurisprudența curților în tipuri specifice de cazuri.

În temeiul Legii nr. 150/2002, Codul de procedură administrativă:

Curtea Supremă Administrativă a Republicii Cehe

În calitatea sa de autoritate judiciară supremă în chestiuni legate de competența instanțelor judecătorești administrative, Curtea Supremă Administrativă asigură coerența și legalitatea hotărârilor prin faptul că se pronunță asupra cererilor de revizuire în cazurile prevăzute de legea sus-menționată și asupra altor cazuri prevăzute de respectiva lege sau de un act legislativ specific.

Curtea Supremă Administrativă monitorizează și evaluează hotărârile definitive pronunțate de instanțele administrative; pe baza acestor monitorizări și evaluări și în scopul asigurării unei jurisprudențe coerente, Curtea Supremă Administrativă emite avize privind jurisprudența curților în tipuri specifice de cazuri.

În vederea asigurării legalității și a coerenței hotărârilor pronunțate de autoritățile administrative, Curtea Supremă Administrativă poate, în cazurile prevăzute de legea menționată anterior și conform unei proceduri prevăzute de aceasta, să adopte o hotărâre de principiu în cadrul activității sale decizionale.

Baze de date juridice

Portalul dedicat justiției

Portalul administrației publice

Accesul la baza de date este gratuit?

Aceste două portaluri internet pot fi accesate gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

Portalul dedicat justiției conține informații privind Ministerul Justiției, instanțele individuale și parchetul, precum și datele de contact ale acestora.

Portalul oficial al guvernului ceh permite consultarea legislației cehe publicate în Culegerea de legi a Republicii Cehe.

Ultima actualizare: 15/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.