Sistemele naționale de justiție

Estonia

Prezenta secțiune oferă o prezentare generală a sistemului judiciar din Estonia.

Conținut furnizat de
Estonia

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Constituția Estoniei prevede că justiția este administrată exclusiv de către instanțe. Instanțele trebuie să înfăptuiască justiția în conformitate cu dispozițiile Constituției și ale altor legi. Conform Constituției, sistemul judiciar estonian are competența exclusivă pentru înfăptuirea justiției. În îndeplinirea atribuțiilor lor, instanțele sunt separate atât față de puterea executivă, cât și de cea legislativă.

Administrarea instanțelor

Instanțele de prim și al doilea grad de jurisdicție sunt administrate de Ministerul Justiției, împreună cu Consiliul pentru Administrarea Instanțelor. Acest consiliu este un organism consultativ înființat pentru a administra sistemul judiciar, iar activitatea sa este gestionată de președintele Curții Supreme. Instanțele de prim și al doilea grad de jurisdicție sunt finanțate de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Justiției. Curtea Supremă se administrează în mod independent și are propriul buget.

Consiliul pentru Administrarea Instanțelor este alcătuit din:

  • președintele Curții Supreme (care este și președintele Consiliului);
  • cinci judecători numiți pentru trei ani de toți judecătorii în complet (en banc);
  • doi membri ai Parlamentului Estoniei;
  • un avocat numit de Consiliul Asociației Baroului;
  • procurorul public șef sau un procuror public numit de acesta;
  • cancelarul justiției sau un reprezentant numit de acesta;
  • ministrul justiției sau un reprezentant numit de acesta care participă la ședințele Consiliului și are dreptul de a lua cuvântul.

Puteți găsi mai multe informații privind Consiliul pentru Administrarea Instanțelor aici.

Ierarhizarea instanțelor

Sistemul judiciar al Estoniei este structurat pe trei niveluri:

  • instanțele teritoriale și administrative sunt instanțe de prim grad de jurisdicție;
  • instanțele districtuale (instanțe de apel) sunt instanțe de al doilea grad de jurisdicție;
  • Curtea Supremă este instanța instanță de ultim grad de jurisdicție (casație).

Fiind instanțe cu caracter general, instanțele teritoriale soluționează cauzele civile, penale și pe cele legate de delicte. Fiind instanțe de prim grad de jurisdicție, instanțele administrative soluționează cauzele administrative care intră în competența lor, potrivit legii. Instanțele districtuale sunt instanțe de al doilea grad de jurisdicție care analizează hotărârile pronunțate de instanțele teritoriale și administrative în cazul exercitării unei căi de atac. Curtea Supremă este instanța cu cel mai înalt grad de jurisdicție și soluționează apelurile în casație formulate împotriva hotărârilor instanțelor districtuale. Curtea Supremă este și instanța de control constituțional.

Baze de date juridice

Puteți găsi informații generale privind sistemul juridic al Estoniei pe site-ul internet al Ministerului Justiției.

Pe site-ul internet al instanțelor puteți găsi o prezentare generală a sistemului judiciar din Estonia.

Este gratuit accesul la această bază de date?

Accesul la informații privind sistemul juridic și judiciar din Estonia este gratuit.

Ultima actualizare: 06/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.