NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Finlanda

Această secţiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra sistemului judiciar din Finlanda.

Conținut furnizat de
Finlanda

Sistemul judiciar – organizarea instanțelor

În mare, sistemul judiciar finlandez este alcătuit din:

  • instanţe independente; instanţe generale, instanţe administrative şi instanţe speciale;
  • autorităţile de urmărire penală;
  • autorităţile de asigurare a respectării legii (care asigură executarea hotărârilor judecătoreşti);
  • administraţia închisorilor (care pune în aplicare pedepsele privative de libertate);
  • asistenţa judiciară publică, avocaţii şi consilierii juridici autorizaţi.

De asemenea, sistemul judiciar poate face trimitere doar la instanţe.

Articolul 98 din Constituţia Finlandei enumeră diferitele instanţe judecătoreşti. Printre instanţele generale se numără Curtea Supremă, curţile de apel şi tribunalele districtuale. Printre instanţele administrative generale se numără Curtea Supremă Administrativă şi instanţele administrative locale.

Autoritatea judiciară supremă în materie penală şi civilă este exercitată de Curtea Supremă şi, în chestiuni administrative, de Curtea Supremă Administrativă. Cele două curţi supreme supraveghează şi aplicarea legii în cadrul propriului domeniu de activitate. În Finlanda există și instanţe speciale, ale căror atribuţii sunt prevăzute în legi separate.

Poziţia independentă şi autonomă a judecătorilor este garantată de o prevedere a Constituţiei, care stipulează că un judecător poate fi eliberat din funcţie numai printr-o hotărâre judecătorească. Judecătorii nu pot fi transferaţi într-un alt post fără consimţământul acestora, cu excepţia cazului în care transferul face parte dintr-o reorganizare a sistemului jurisdicţional.

Articolul 21 din Constituţie stipulează că fiecare persoană are dreptul să i se judece cauza în mod corespunzător şi fără întârzieri nejustificate de către o instanţă competentă din punct de vedere legal sau de către o altă autoritate. Conform articolului 21 alineatul (2), caracterul public al procedurilor şi dreptul la judecată şi la pronunţarea unei hotărâri motivate şi de a contesta o hotărâre sunt garantate de lege, ca şi alte garanţii de proceduri judiciare echitabile şi de bună guvernanţă. Acest articol prevede şi cerinţe privind calitatea procedurilor judiciare.

Administrarea judiciară

Multe dintre atribuţiile şi responsabilităţile legate de administrarea justiţiei şi de dezvoltarea activităţilor instanţelor se încadrează, în principal, în sfera de competenţă a Ministerului Justiţiei.

Informaţii suplimentare

Site-ul internet al instanţelor finlandeze cuprinde informaţii privind sistemul judiciar din Finlanda. Acesta reprezintă un portal unic care pune la dispoziţie informaţii despre instanţele judecătoreşti, procurori, autorităţile de asigurare a aplicării legii şi asistenţa judiciară.

Site-ul include, de exemplu, cea mai recentă jurisprudenţă a curţilor de apel şi a instanţelor administrative.

Baza de date Finlex include jurisprudenţa instanţelor, versiunea electronică a Monitorului Oficial al Finlandei şi traduceri ale legilor şi decretelor finlandeze.

Ultima actualizare: 19/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.