Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: franceză.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Franţa

Această secţiune conţine o prezentare succintă a organizării instanţelor şi tribunalelor.

Conținut furnizat de
Franţa

Organizarea justiției – Instanțe de drept comun și instanțe administrative

Ierarhizarea instanțelor

Instanțe de drept comun

1. Prim grad de jurisdicție:

Instanțe civile

  • Tribunalul regional
  • Tribunalul de primă instanță
  • Instanțe civile specializate (Instanța pentru soluționarea litigiilor de muncă, Tribunalul comercial etc.)

Instanțe penale

  • Tribunalul de poliție (contravenții)
  • Tribunalul corecțional (delicte)
  • Curtea cu jurați (infracțiuni)

2. Al doilea grad de jurisdicție: Curtea de apel

3. Curtea de Casație

Instanțe administrative

1. Prim grad de jurisdicție

  • Tribunalul administrativ
  • Instanțe administrative specializate (instanțe financiare precum Camera Regională de Conturi, instanțe de ajutor social, instanțe disciplinare)

2. Al doilea grad de jurisdicție

  • Curți administrative de apel
  • Instanțe administrative de apel specializate (Curtea de Conturi, Comisia Centrală pentru Ajutor Social etc.)

3. Consiliul de Stat

Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul internet al Consiliului de Stat.

Baze de date juridice

În Franța, bazele de date juridice fac obiectul unui serviciu public de difuzare pe internet. Astfel, site-ul internet Légifrance cuprinde:

Accesul la aceste baze de date este gratuit?

Da, accesul la aceste baze de date este gratuit.

Link-uri relevante

Găsirea instanțelor competente

Organizarea justiției – Franța

Ultima actualizare: 19/05/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.