Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germană.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Germania

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a sistemului judiciar din Germania.

Conținut furnizat de
Germania

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Datorită organizării federale a Republicii Federale Germania, sistemul judiciar este de asemenea organizat în mod federal. Competența judiciară este exercitată de instanțele federale și de instanțele din cele 16 state federale (landuri – Länder). Cea mai mare parte a activității de administrare a justiției se desfășoară la nivelul landurilor.

Sistemul judiciar german este împărțit în cinci ramuri specializate independente sau competențe:

  • competență de drept comun
  • competență în materie de dreptul muncii
  • competență administrativă generală
  • competență în materie fiscală
  • competență în materie socială.

Pe lângă aceste instanțe specializate, există instanțe competente în materie constituțională, reprezentate de Curtea Constituțională Federală și de instanțele constituționale ale landurilor.

Prezentarea structurii instanțelor poate fi consultată pe site-ul internet al Ministerului Federal German al Justiției.

Organizarea instanțelor

Instanțele landurilor sunt administrate în general de către ministerele federale ale justiției. La nivel federal, Ministrul Federal al Justiției răspunde de  Curtea Federală de Justiție, de Curtea Administrativă Federală și de Curtea Financiară Federală. Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale răspunde de Curtea Federală de Dreptul Muncii și de Curtea Socială Federală.

Ministerele răspunzătoare administrează de asemenea resursele bugetare necesare. Singura excepție este Curtea Constituțională Federală, căreia i s-a acordat autonomie administrativă ca organ instituțional independent. Aceasta își prezintă propriul buget judiciar spre aprobare.

Tipuri de instanțe – scurtă descriere

În Germania, instanțele sunt împărțite în instanțe de drept comun și instanțe specializate. Instanțele de drept comun sunt competente în cauzele civile și penale. Instanțele specializate sunt instanțele administrative, instanțele financiare, instanțele de dreptul muncii și instanțele sociale. În plus, există și instanțe constituționale, reprezentate de Curtea Constituțională Federală și de instanțele constituționale ale landurilor.

Ierarhizarea instanțelor

Consultați ierarhizarea instanțelor (prezentare generală) oferită de către Ministerul Federal al Justiției.

Linkuri relevante

Site-ul internet al Ministerului Federal German al Justiției

Curtea Federală de Justiție

Curtea Administrativă Federală

Curtea Financiară Federală

Curtea Federală de Dreptul Muncii

Curtea Socială Federală

Curtea Constituțională Federală

Ministerul Federal al Justiției

Ultima actualizare: 14/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.