NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Irlanda

Această secțiune vă prezintă organizarea sistemului judiciar din Irlanda.

Conținut furnizat de
Irlanda

Organizarea sistemului judiciar – Irlanda

Serviciul instanțelor (Courts Service) este o organizație independentă înființată în noiembrie 1999 de către guvern în temeiul Legii privind serviciul instanțelor din 1998 și are următoarele atribuții statutare:

  1. administrează instanțele,
  2. asigură servicii de sprijin pentru judecători,
  3. oferă publicului informații despre sistemul judiciar,
  4. asigură, administrează și întreține clădirile în care funcționează instanțele și
  5. asigură facilități pentru utilizatorii instanțelor.

Constituția Irlandei prevede că justiția se înfăptuiește în instanțe judecătorești instituite prin lege, de către judecători numiți de președinte la propunerea guvernului; judecătorii din toate instanțele sunt, prin Constituție, complet independenți în exercitarea funcțiilor judiciare. Un judecător nu poate fi revocat din funcție decât pe fondul unei abateri declarate sau al incapacității și atunci doar pe baza unor rezoluții adoptate de către ambele camere ale Oireachtas (Parlamentul).

Ierarhizarea instanțelor

Constituția prezintă structura sistemului judiciar ca fiind alcătuită dintr-o instanță de ultim grad de jurisdicție, Curtea Supremă, și din instanțe de prim grad de jurisdicție, care includ Înalta Curte (High Court), având competență deplină în materie penală și civilă, precum și instanțe având competență limitată, instanța de circuit (Circuit Court) și instanța teritorială (District Court), organizate la scară regională.

În ceea ce privește procesele penale, articolul 38 stabilește faptul că „o persoană este judecată sub acuzația de săvârșire a unei infracțiuni penale numai în conformitate cu dispozițiile legii”. Infracțiunile minore sunt judecate în instanțe având competență limitată, în timp ce o persoană acuzată de o infracțiune mai gravă nu poate fi judecată decât în prezența unui juriu. De asemenea, Constituția prevede înființarea de instanțe specializate pentru a asigura aplicarea eficientă a legii, în situația în care instanțele de drept comun nu pot realiza acest lucru.

Accesul publicului este permis în toate sălile de judecată cu excepția celor care au afișată inscripția „cu ușile închise”, care semnifică faptul că procesul respectiv nu este accesibil publicului larg.

Instanțele competente în materie civilă au următoarea structură:

Curtea Supremă

Înalta Curte

(cu sediul în Dublin)
Instanță de apel

(cu sediul în Dublin)
Competență deplină de primă instanță și competență de apel pentru căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de instanța de circuit și de o serie de alte tribunale

Instanța de circuit

Instanța teritorială

(cu sedii în fiecare dintre cele 26 de orașe reședință)
Competență de primă instanță pentru cauzele în care valoarea reclamației nu depășește 38 092,14 EUR și competență de apel pentru căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de instanța teritorială și o serie de alte tribunale

(cu sedii în 24 de districte)
Competență de primă instanță pentru cauzele în care valoarea reclamației nu depășește 6 348,69 EUR
(include procedura privind cererile cu valoare redusă aplicabilă în cazul anumitor cereri ale consumatorilor a căror valoare nu depășește suma de 1 269,74 EUR)

Ultima actualizare: 18/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.