Sistemele naționale de justiție

Italia

Această secțiune prezintă o imagine de ansamblu asupra instanțelor judecătorești din Italia.

Conținut furnizat de
Italia

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Sistemul judiciar din Italia se bazează pe dreptul civil.

Funcția de judecător, precum și cea de procuror public, sunt exercitate de membrii corpului magistraților. Funcția administrativă este exercitată de Ministerul Justiției.

Funcția judiciară poate fi împărțită în următoarele domenii:

 • drept civil și penal
 • administrativ
 • contabil
 • militar
 • fiscal

Jurisdicția în materie administrativă este exercitată de către instanțele administrative (Tribunali Amministrativi Regionali sau TAR) și de către Consiliul de Stat (Consiglio di Stato).

Jurisdicția în cauzele privind contabilitatea este exercitată de către Curtea de Conturi a Italiei (Corte dei conti). Biroul procurorului general al acesteia se află în cadrul aceleiași instanțe.

Jurisdicția în materie fiscală este exercitată de către Comisiile Fiscale Provinciale și Comisiile Fiscale Regionale.

Jurisdicția în materie militară este exercitată de către instanțele militare, curțile de apel militare, curțile de supraveghere militare, procurori militari din cadrul instanțelor militare, procurori generali militari din cadrul curților de apel militare și de către procurorul general militar din cadrul Curții de Casație.

Jurisdicția în materie civilă și comercială este exercitată de către magistrații care aparțin organizării judiciare, care se împarte în judecătorii pe de o parte, și magistrați ai biroului procurorului public pe de cealaltă parte, îndeplinind rolurile judecătorilor și, respectiv, a anchetatorilor.

Organizarea instanțelor judecătorești

Constituția, dintre structurile statului, învestește Ministerul Justiției cu autoritatea de a administra instanțele judecătorești datorită funcției, rolului și relației sale speciale cu corpul magistraților.

După un examen public deosebit de dificil, magistrații sunt repartizați pe instanțe într-un anumit domeniu de competență, conform opțiunii personale a acestora. Aceștia nu pot fi repartizați, promovați, revocați din funcție, transferați sau pedepsiți fără deliberările Consiglio Superiore della Magistratura sau CSM (consiliul superior al magistraturii) și cu garanții speciale de protecție.

Toate chestiunile privind magistrații trebuie să fie evaluate de către CSM care protejează independența magistraților și a statutului acestora.

Președintele Republicii Italiene este și președintele CSM.

Ministerul Justiției își îndeplinește funcțiile administrative și organizatorice la două niveluri:

 • în cadrul structurilor centrale (dipartimenti), în principal în Roma și, în cazul domeniilor speciale de competență, și în secțiile locale
 • în cadrul birourilor judiciare, tribunalelor, instanțelor etc.

Funcția administrativă este responsabilă și de personalul repartizat serviciilor judiciare.

La nivelul superior al instanțelor (sau al birourilor procurorilor publici) sunt:

 • un magistrat principal, care conduce corpul magistraților și are ultimul cuvânt în deciziile biroului
 • un manager al instanțelor (dirigente) care se dedică organizării serviciilor judiciare pentru asistența publică și internă pentru judecători și procurori. Dirigente este poziția cea mai înaltă în ierarhia personalului administrativ.

Tipuri de instanțe – scurtă descriere

Instanțele sunt organizate după cum urmează:

Instanțe de prim grad de jurisdicție

 • Judecătorii de pace (giudici di pace) – care includ judecători de pace (și nu judecători profesioniști). Aceștia audiază cauze minore în materie civilă și penală
 • Curți de justiție sau tribunale (tribunali) – audiază cauze mai grave
 • Oficiul penal (ufficio di sorveglianza) – audiază în prim grad de jurisdicție cauzele în materie de justiție penală (chestiuni referitoare la deținuți, condamnări etc.)
 • instanța pentru minori (tribunale per i minorenni)

Instanțe în al doilea grad de jurisdicție

Pentru a contesta hotărârea judecătorească pronunțată în instanța de prim grad de jurisdicție pe baza motivelor și interpretării legii:

 • curțile de apel (corte d’appello)
 • tribunalele penale (tribunale di sorveglianza) – instanțe în al doilea grad de jurisdicție (și, în anumite cauze speciale, instanțe în prim grad de jurisdicție) pentru cauzele în materie de justiție penală

Instanțe în al treilea grad de jurisdicție

Pentru a obține recurs pentru încălcarea unei legi la cel mai înalt nivel:

 • Curtea Supremă (corte di cassazione) – cu competență globală și instanță finală

În cadrul principalelor tribunale, există și secții speciale. Curțile cu jurați (corti d’assise) sunt formate din doi judecători profesioniști și șase jurați. Jurații sunt aleși din rândul cetățenilor în vederea desfășurării acestei activități pentru perioade scurte de timp, cooperării și reprezentării diverselor sectoare ale societății. Aceste instanțe pronunță hotărâri privind delictele grave (crime, atacuri grave și alte delicte similare).

Magistrații care au rolul de procurori publici în cadrul proceselor sunt:

 • Prim-procurorii din instanțele în prim grad de jurisdicție (procuratore della Repubblica presso il Tribunale) și adjuncții acestora (sostituti procuratori)
 • Prim-procurorii din instanțele în al doilea grad de jurisdicție (procuratore generale presso la Corte d’appello) și adjuncții acestora (sostituti procuratori generali)
 • Procurorul general al curții supreme (procuratore generale presso la Corte di cassazione) și adjuncții acestuia (sostituti procuratori generali)

În Italia, rolul procurorului public îl dețin magistrații de carieră, care își exercită funcțiile sub supravegherea directorului biroului. Acest tip de ierarhie se aplică numai birourilor procurorilor publici.

Ierarhizarea instanțelor

Jurisdicție civilă

Jurisdicție penală

Instanță pentru minori

Jurisdicție penală

Prim grad de jurisdicție

Judecătorul de pace

Judecătorul de pace

Tribunalul pentru minori

Oficiul penal/ Tribunalul penal


Al doilea grad de jurisdicție

Tribunalul

Tribunalul

Secție specializată a Curții de Apel

Tribunalul penal

Curtea de Apel

Curtea de Apel

Încălcarea legii

Curtea Supremă (sau Curtea de Casație)

Curtea Supremă (sau Curtea de Casație)

Curtea Supremă (sau Curtea de Casație)

Curtea Supremă (sau Curtea de Casație)

Baze de date juridice

Site-ul web al Ministerului Justiției din Italia conține informații privind corpul magistraților, Ministerul Justiției, competențele acestora și datele de contact ale diferitelor oficii.

Site-ul web al Consiliului Superior al Magistraturii oferă detalii privind sistemul judiciar italian în limbile italiană, engleză și franceză.

Ambele site-uri web pot fi accesate gratuit.

Ultima actualizare: 18/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.