Sistemele naționale de justiție

Lituania

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra instanțelor judecătorești din Lituania.

Conținut furnizat de
Lituania

Organizarea justiției - sistemul judiciar

În Lituania există 22 de instanțe de drept comun și trei instanțe specializate (administrative).

Administrația instanțelor

Adunarea Generală a Judecătorilor (Visuotinis teisėjų susirinkimas) este cel mai înalt organism cu autonomie judiciară, din această adunare făcând parte toți judecătorii din Lituania.

Consiliul Judiciar din Lituania (Teisėjų taryba) este un organism executiv cu autonomie judiciară, alcătuit din 23 de membri, care asigură independența instanțelor și a judecătorilor.

Curtea Judiciară de Onoare (Teisėjų garbės teismas) este o instituție cu autonomie judiciară care audiază cauzele disciplinare împotriva judecătorilor și plângerile judecătorilor pentru defăimare.

Administrația Națională a Instanțelor (Nacionalinės teismų administracija) urmărește să se asigure că instituțiile din sistemul judiciar funcționează în mod eficace și contribuie la garantarea independenței instanțelor și judecătorilor și a autonomiei organizatorice a instanțelor.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.