Sistemele naționale de justiție

Malta

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra instanțelor judecătorești din Malta.

Conținut furnizat de
Malta

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Sistemul judiciar din Malta este esențialmente un sistem cu două niveluri care cuprinde un tribunal de primă instanță prezidat de un judecător sau magistrat și o curte de apel. Curtea de apel – ca organ jurisdicțional superior – este organizată în complete de trei judecători și soluționează căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de un judecător. Ca organ jurisdicțional inferior, curtea de apel este organizată în complete cu un singur judecător și soluționează căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de un magistrat. De asemenea, există diverse instanțe care se ocupă de domenii specifice ale dreptului și au diverse grade de competență. Majoritatea căilor de atac împotriva hotărârilor pronunțate de oricare din aceste instanțe sunt soluționate de curtea de apel ca organ jurisdicțional inferior.

Directorul General (al organelor jurisdicționale), care este numit de prim-ministru, este responsabil de administrarea instanțelor. Acesta este asistat de grefierul instanțelor civile, de grefierul instanțelor penale, de grefierul instanțelor din Gozo și de directorul serviciilor de asistență.

Directorul General (al organelor jurisdicționale) este responsabil de gestiunea și administrarea departamentului privind organele jurisdicționale, inclusiv grefe, arhive și alte servicii, și, de asemenea, conduce acest departament. Toți funcționarii judiciari ai instanțelor care îndeplinesc sarcini în cadrul departamentului privind organele jurisdicționale primesc instrucțiuni de la Directorul General și răspund în fața acestuia.

Tipuri de instanțe – scurtă descriere

Puteți găsi o scurtă descriere a fiecărei instanțe în tabelul de mai jos.

Ierarhia instanțelor

Curtea de Apel

Al doilea grad de jurisdicție

Apelant

Curtea de Apel soluționează căile de atac de la instanțele civile atât în jurisdicția superioară cât și în cea inferioară.

(i) Această instanță soluționează căile de atac de la Prima cameră a Tribunalului civil și de la Tribunalul civil (secția de dreptul familiei).

(ii) Căile de atac de la Curtea Magistraților în jurisdicția civilă, de la Tribunalul pentru cererile cu valoare redusă și de la tribunalele administrative sunt soluționate tot de această instanță.

(i) Alcătuită din trei judecători.

(ii) Alcătuită dintr-un judecător.

Curtea de Apel pentru cauze penale

Curtea de Apel pentru cauze penale

Al doilea grad de jurisdicție

Apelant

Această instanță - ca organ jurisdicțional superior - soluționează căile de atac introduse de persoanele condamnate de instanța penale.

Această instanță – ca organ jurisdicțional inferior - soluționează căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate de către Curtea Magistraților acționând în calitate de instanță penală.

Alcătuită din trei judecători

Alcătuită dintr-un judecător

Tribunalul penal

Primă instanță

Această instanță acționează în calitate de instanță penală și soluționează cauze penale care depășesc competența Curții Magistraților.

Prezidat de un judecător care poate fi asistat de un juriu de 9 persoane.

Tribunalul civil:

Prima cameră a Tribunalului civil

Tribunalul civil (Secția jurisdicție voluntară)

Tribunalul civil (Secția de dreptul familiei)

Primă instanță

Prima cameră a Tribunalului civil soluționează toate cauzele de natură civilă și/sau comercială care depășesc jurisdicția Curții Magistraților. Ca organ constituțional, soluționează cauze privind încălcări ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului protejate de constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului.

Tribunalul civil (Secția jurisdicție voluntară) este o instanță cu jurisdicție voluntară și este responsabilă de interdicțiile sau limitarea capacității juridice a persoanelor care nu sunt în deplinătatea facultăților mentale, de numirea de tutori pentru același tip de persoane, de deschiderea succesiunilor și de confirmarea executorilor testamentari. De asemenea, tribunalul civil este deținătorul testamentelor secrete.

Această instanță soluționează toate cauzele în materie de dreptul familiei precum anularea căsătoriei, separarea persoanelor fizice, divorțul, obligația de întreținere și custodia copiilor.

Prezidat de un judecător

Prezidat de un judecător

Prezidat de un judecător

Curtea Magistraților

Primă instanță

În domeniul civil, Curtea Magistraților reprezintă doar primul grad de jurisdicție, în general competența acesteia fiind limitată la cereri care nu depășesc 15 000€.

În domeniul penal, Instanța are jurisdicție dublă: în calitate de court of criminal judicature (instanță penală), pentru cauzele care se încadrează în competența sa, și în calitate de comisie de anchetă (court of inquiry) în ceea ce privește infracțiunile care se încadrează în jurisdicția Tribunalului penal.

(i) court of criminal judicature – instanța are competența de a judeca toate infracțiunile care se sancționează cu închisoare de până la 6 luni.

(ii) comisie de anchetă – instanța realizează o anchetă preliminară în ceea ce privește delictele și transmite înregistrările relevante Procurorului General. Dacă nu sunt obiecțiuni din partea inculpatului, Procurorul General poate trimite cauzele care se sancționează cu pedeapsa cu închisoarea de până la zece ani înapoi la Curtea Magistraților, spre soluționare.

Prezidată de un magistrat

Curtea Magistraților pentru Gozo

Primă instanță

În domeniul civil, Curtea Magistraților pentru Gozo are o jurisdicție dublă: o jurisdicție inferioară în comparație cu cea exercitată de instanța omologă din Malta, și

o jurisdicție superioară, cu aceeași arie de competență ca cea a Primei camere a Tribunalului civil, mai puțin în materie constituțională și ca cea a Tribunalului civil (Secția jurisdicție voluntară) din Malta.

În materie penală, Curtea Magistraților din Gozo are aceeași arie de competență cu cea a Court of Criminal Inquiry și Court of Criminal Judicature din Malta atunci când aceasta soluționează cauze penale.

Prezidată de un magistrat

Tribunalul pentru minori

Primă instanță

Tribunalul pentru minori soluționează acuzațiile împotriva minorilor și desfășoară alte proceduri în privința minorilor sub vârsta de 16 ani și poate emite și hotărâri privind încredințarea minorilor.

Prezidat de un magistrat și doi membrii

Tribunalul pentru cauze de mică importanță

Primă instanță

Pe scurt, Tribunalul ia decizii în ceea ce privește principiile de echitate și de drept, pretenții mai mici de 5 000€.

Prezidat de un adjudecător

Baze de date juridice

Diverse servicii online sunt furnizate de site-ul web oficial al Ministerului Justiției, Culturii și Guvernanței Locale, pe site-ul web oficial al guvernului. Site-ul, oferit în limbile malteză și engleză, conține informații privind Ministerul Justiției și al Internelor, precum și despre instanțele de judecată, sistemul juridic, Parchetul General, serviciile juridice.

În continuare sunt prezentate linkurile la diferitele opțiuni oferite de serviciile judiciare și serviciile juridice:

Ministerul Justiției, Culturii și Guvernanței Locale

Servicii judiciare

Servicii judiciare - Hotărâri judecătorești online

Servicii judiciare – Proceduri judiciare

Servicii judiciare – Repartizarea în sălile de judecată

Servicii judiciare – Statistici

Servicii judiciare – Licitații

Servicii judiciare – Formulare civile (în limba malteză)

Experți judiciari

Servicii juridice (Legislația Maltei)

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.