În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Sistemele naționale de justiție

Irlanda de Nord

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu a instanțelor judecătorești din Irlanda de Nord.

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Regatul Unit are trei jurisdicții: Anglia și Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord.

Tipuri de instanțe – scurtă descriere

Curtea Supremă

În 2009, noua Curte Supremă a Regatului Unit a preluat jurisdicția Comisiei de apel a Camerei Lorzilor. De asemenea, a preluat funcțiile descentralizate ale Comisiei juridice a Consiliului Privat (cea mai înaltă curte de apel în mai multe țări independente din Commonwealth, teritoriile de peste mări ale Regatului Unit și dependințele Coroanei).

Curtea Supremă este ultima grad de jurisdicție din Regatul Unit atât în materie penală, cât și în materie civilă, deși cauzele penale scoțiene nu au drept de apel la Curtea Supremă. Permisiunea de a deferi o cauză spre apel la Curtea Supremă este acordată de obicei doar dacă aceasta implică aspecte juridice de importanță publică.

Curtea de Apel

Curtea de Apel soluționează căile de atac în materie penală de la Curtea Coroanei și căile de atac în materie civilă de la Înalta Curte.

Înalta Curte

Înalta Curte se ocupă de cauze civile, soluționează căile de atac în materie penale și, de asemenea, are competența de a revizui acțiuni ale persoanelor fizice sau juridice pentru a se asigura că acestea au acționat în mod legal și corect. De obicei, Înalta Curte se ocupă de cauzele a căror valoare a pretenției depășește 30 000 de lire sterline. În anumite împrejurări, o cauză a cărei valoare depășește 30 000 de lire sterline poate fi trimisă de la Înalta Curte la judecătoria comitatului aferent și, în mod similar, o cauză sub valoarea de 30 000 de lire sterline poate fi transferată de la judecătoria comitatului aferent la Înalta Curte.

Înalta Curte este organizată în trei divizii, după cum urmează:

 • Divizia de Dreptul Familiei -
  are atribuții în ceea ce privește aspectele legate de divorțurile mai complexe, tutelă, adopție, violența domestică și altele. De asemenea, are atribuții în ceea ce privește căile de atac de la curțile magistraților și judecătoriile comitatelor privind cauzele de ordin matrimonial, acțiunile persoanelor care sunt bolnave mintal și chestiuni succesorale simple.
 • Curtea Reginei -
  are atribuții în ceea ce privește acțiunile în despăgubiri de mare valoare și/sau complexe. De asemenea, are atribuții în ceea ce privește o serie limitată de căi de atac de la curțile magistraților sau de la Curțile Coroanei, revizuiește acțiunile persoanelor juridice pentru a verifica dacă acestea au acționat în mod legal și se ocupă de acțiunile privind calomnia sau defăimarea.
 • Curtea Cancelarului -
  are atribuții în ceea ce privește cauzele referitoare la fonduri fiduciare, testamente contestate, lichidare de societăți, faliment, ipoteci, acte de caritate, venituri contestate (de obicei impozitul pe venit) etc.

Curtea Coroanei

Curtea Coroanei are atribuții în ceea ce privește următoarele tipuri de cauze:

 • fapte penale grave care vor fi judecate de către un judecător și, în cele mai multe cazuri, de un juriu
 • hotărârile de condamnare pronunțate de curțile magistraților care sunt deferite Curții Coroanei pentru pronunțarea pedepsei.

Pedeapsa cu închisoarea și amenzile impuse de Curtea Coroanei sunt mai severe decât cele ale curților magistraților.

Judecătoriile Comitatelor

Judecătoriile Comitatelor au atribuții în ceea ce privește cauzele civile iar acestea sunt judecate de un judecător sau un judecător de comitat. Judecătoria comitatului, de obicei, se ocupă de cauzele care nu depășesc valoarea de 30 000 de lire sterline (sau 45 000 de lire sterline în cauze privind acțiuni). Cauzele care au o valoarea mai mare sunt audiate la Înalta Curte – a se vedea mai sus. Toate pretențiile care derivă din contractele de credit reglementate trebuie să fie inițiate în judecătoria comitatului indiferent de valoarea acestora.

Exemple de cauze care sunt judecate de către Judecătoria Comitatului:

 • litigiile între locatori și locatari: de exemplu, posesiune (evacuare), restanțe la chirie, reparații
 • litigii care implică consumatori: de exemplu, bunuri sau servicii defectuoase
 • pretențiile privind vătămarea corporală (vătămări cauzate de neglijență): de exemplu, accidente rutiere, căderea în gropile din trotuare, accidente de muncă
 • cauzele de divorț fără avocați, dar numai în anumite judecătorii ale comitatelor
 • cauzele de discriminare rasială și sexuală
 • problemele privind datoriile: de exemplu, un creditor care dorește efectuarea plăților
 • probleme de muncă: de exemplu, remunerațiile sau salariile datorate sau plata în loc de preaviz
 • căile de atac de la curțile magistraților de care se ocupă un judecător (și cel puțin doi magistrați consultanți dacă inculpatul este o persoană tânără)

Cauzele cu valoare redusă

Cauzele cu valoare redusă sunt, de asemenea, soluționate la Judecătoria Comitatului. În general, o pretenție redusă implică o valoarea care nu depășește 3 000 de lire sterline.

Curțile Magistraților

Curțile Magistraților au atribuții în ceea ce privește cauzele penale și unele cauze civile. Cauzele sunt soluționate de către un judecător de comitat (Curtea Magistraților).

 • Cauzele penale de la curțile magistraților
  Curțile Magistraților au atribuții în ceea ce privește faptele penale atunci când inculpatul nu are dreptul la un proces cu jurați. Acestea sunt cunoscute drept contravenții. Contravențiile implică o pedeapsă maximă de șase luni de închisoare și/sau o amendă de maximum 5 000 de lire sterline.
  De asemenea, Curțile Magistraților tratează infracțiuni pentru care inculpatul poate alege un proces cu jurați dar decide să i se judece cauza la Curtea Magistraților. Dacă inculpatul optează pentru procesul cu jurați, cauza va fi deferită Curții Coroanei.
 • Instanțe pentru tineri
  Instanțele pentru tineri au atribuții în ceea ce privește persoanele tinere care au comis fapte penale și care au vârste cuprinse între 10 și 17 ani. Instanțele pentru tineri fac parte din instanțele magistraților și cauzele vor fi audiate în fața unui judecător de comitat (curtea magistraților) și a altor doi magistrați consultanți specializați în domeniu. Dacă un tânăr este acuzat de o infracțiune deosebit de gravă, care în cazul unui adult ar fi pedepsită cu cel puțin 14 ani de închisoare, instanța pentru tineri îl poate trimise pentru judecare la Curtea Coroanei.
 • Cauzele civile de la Curțile Magistraților
  Curțile Magistraților au atribuții în ceea ce privește un număr limitat de cauze civile după cum urmează:
 • unele datorii civile: de exemplu, restanțe la impozitul pe venit, contribuții la asigurările sociale, restanțe la TVA, rate
 • autorizații de funcționare: de exemplu, acordare, prelungirea sau retragerea autorizațiilor de funcționare ale barurilor și cluburilor
 • unele probleme matrimoniale: de exemplu, întreținerea și evacuarea soțului/soției din domiciliul conjugal
 • probleme sociale legate de copii: de exemplu, îngrijirea de către autoritățile locale sau ordine de supraveghere, proceduri de adopție și ordinele privind reședința.

Curțile Legiștilor

Acestea anchetează împrejurările deceselor subite, violente sau care nu s-au produs din cauze naturale.

Ierarhia instanțelor

Detalii suplimentare și diagrama structurii instanțelor din Irlanda de Nord pot fi găsite pe site­ul web al Serviciului instanțelor din Irlanda de Nord.

Administrarea instanțelor

Responsabilitatea administrării instanțele judecătorești din Irlanda de Nord aparține Serviciului instanțelor din Irlanda de Nord.

Aceasta include:

 • furnizarea de sprijin administrativ pentru instanțele și corpul magistraților din Irlanda de Nord
 • executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă printr-un serviciu centralizat de executare oferit de Oficiul de executare a hotărârilor judecătorești
 • furnizarea de sprijin administrativ pentru diferitele instanțe

Linkuri relevante

Serviciul instanțelor din Irlanda de Nord

Ultima actualizare: 28/08/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.