NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Polonia

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra instanțelor judecătorești din Polonia.

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Capitolul VIII din Constituția Poloneză prevede instanțele și tribunalele și enumeră autoritățile învestite cu administrarea justiției în Polonia, și anume:

 • Curtea Supremă (Sąd Najwyższy)
 • Instanțe de drept comun (sądy powszechne)
 • Instanțe administrative (sądy administracyjne)
 • Instanțe militare(sądy wojskowe).

Administrarea instanțelor

Tipuri de instanțe – scurtă descriere

Sistemul instanțelor de drept comun include instanțele de apel (sądy apelacyjne), instanțele provinciale (sądy okręgowe) și instanțele districtuale (sądy rejonowe). Aceste instanțe se pronunță, printre altele,în cauzele de drept penal și civil, de dreptul familiei și privind tutela, drept comercial, drept al muncii și al asigurărilor sociale cu excepția cauzelor atribuite altor instanțe speciale (de exemplu, instanțe militare). Instanțele de drept comun administrează registrele funciare, de ipoteci și garanții, precum și registrul instanțelor naționale sau cazierul judiciar național etc.

Sistemul instanțelor administrative include Înalta Curte Administrativă (Naczelny Sąd Administracyjny) și instanțele administrative regionale – una în fiecare voievodat sau regiune (wojewódzkie sądy administracyjne).

Curtea Supremă (Sąd Najwyższy) este organul judiciar suprem al Republici Polone. Aceasta exercită controlul judiciar asupra deciziilor tuturor instanțelor, asigurând consecvență în interpretarea legislației și în practica judiciară. Curtea Supremă nu este o instanță de drept comun.

În sistemul juridic din Polonia, Tribunalul Constituțional (Trybunał Konstytucyjny) nu este considerat o instanță de drept comun.

Tribunalul Constituțional se pronunță asupra:

 • constituționalității legislației naționale și a acordurilor internaționale
 • conformității legislației naționale cu acordurile internaționale ratificate a căror ratificare este necesară înaintea de a fi aprobate de către parlament
 • constituționalității reglementărilor adoptate de către autoritățile centrale ale statului, a acordurilor internaționale ratificate și a actelor legislative
 • constituționalității obiectivelor sau activităților partidelor politice
 • plângerilor constituționale.

Tribunalul de Stat (Trybunał Stanu) se pronunță cu privire la cauze în care persoanele care ocupă (sau care au ocupat) cele mai înalte poziții în stat sunt acuzate de încălcarea Constituției sau a altor acte legislative.

Ierarhizarea instanțelor

 • Instanțe districtuale (sądy rejonowe) – în general, de prim grad de jurisdicție
 • Instanțe provinciale (sądy okręgowe) – instanță de apel sau de prim grad de jurisdicție în anumite cauze
 • Instanțe de apel (sądy apelacyjne) – instanțe de apel
 • Curtea Supremă – cea mai înaltă autoritate judiciară.

Baze de date juridice

Puteți găsi linkuri la informațiile privind toate instanțele de drept comun, site-urile web ale acestora și datele de contact (adrese poștale, numere de telefon, adrese electronice etc.) pe site-ul web al Ministerului Justiției din Polonia (informații privind instanțele).

Ultima actualizare: 10/12/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.