Sistemele naționale de justiție

România

Această secțiune a portalului vă oferă o imagine de ansamblu asupra instanțelor judecătorești din România.

Conținut furnizat de
România

Organizarea justiției - sistemul judiciar

Principiile, structura și organizarea sistemului judiciar din România sunt prevăzute în Constituția României și în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Justiția se realizează prin următoarele instanțe judecătorești:

 • Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • curțile de apel;
 • tribunalele;
 • tribunalele specializate;
 • judecătoriile și
 • instanțe militare.

Ierarhia instanțelor

Înalta Curte de Casație și Justiție are rolul de instanță supremă în România. Aceasta asigură interpretarea și aplicarea unitara a legii de către celelalte instanțe judecătorești.

 • cele 15 curți de apel au tribunale și tribunale specializate în circumscripție.
 • cele 42 de tribunale sunt organizate la nivel de județ și în București, fiind situate, de regulă, în orașele reședință de județ.
 • 4 tribunale specializate funcționează ca instanțe separate pentru: cauzele cu minori și de dreptul familiei (1) și pentru cauzele cu profesioniști (3).
 • tribunalele au în circumscripție 176 de judecătorii.

Tipuri de instanțe - scurtă descriere

Mai multe judecătorii își desfășoară activitatea în circumscripția fiecăruia din cele 42 de tribunale.

Toate cele 176 de judecătorii funcționale sunt organizate la nivel de județ și în sectoarele municipiului București.

Fiecare instanță este condusă de un președinte care exercită atribuții manageriale Secțiile specializate ale instanței sunt conduse de un președinte de secție. În fiecare instanță judecătorească un colegiu de conducere hotărăște cu privire la problemele generale de conducere ale instanței.

Instanțele militare sunt organizate în 4 tribunale militare, Tribunalul Militar Teritorial București și Curtea Militară de Apel București. Fiecare tribunal militar are statutul de unitate militară.

 • Consiliul Superior al Magistraturii reprezintă, conform Constituției, garantul independenței justiției și asigură respectarea legii și a criteriilor de competență și etica profesională în desfășurarea carierei profesionale a judecătorilor și procurorilor.
 • Ministerul Justiției contribuie la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, apărarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești.

Baze de date juridice

Următoarele baze de date juridice sunt disponibile online:

Este accesul la baza de date juridice gratuit?

Da, accesul la baza de date juridice este gratuit.

Linkuri relevante

Organizarea justiției – România

Găsirea instanțelor competente

Ultima actualizare: 10/02/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.