În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Scoţia

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra instanțelor judecătorești din Scoția.

Conținut furnizat de
Scoţia

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Regatul Unit are trei jurisdicții: Anglia și Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord.

Administrarea instanțelor

În Scoția, Serviciul Judiciar este responsabil de administrarea instanțelor. Aceasta este un organism independent condus de Lordul Președinte (Lord President), judecătorul aflat în vârful ierarhiei sistemului judiciar din Scoția.

Tipuri și ierarhizarea instanțelor – scurtă descriere a instanțelor principale

Organizarea diferitelor instanțe în Scoția este următoarea:

Procedura în instanțele penale este împărțită în procedura „solemnă” (cele mai grave cauze care implică proces cu jurați) și procedura „sumară” (cauzele mai puțin grave judecate de un singur judecător).

Înalta Curte de Justiție (High Court of Justiciary) este condusă de Lordul Judecător General (Lord Justice General) care este și Lordul Președinte (Lord President). Această este instanța supremă a țării în materie penală, care se ocupă de cele mai grave cauze, cum ar fi infracțiunile de omor sau viol. Aceasta are și rol de ultim grad de jurisdicție în materie penală.

Majoritatea cauzelor penale, atât cele solemne, cât și cele sumare, sunt soluționate de către Curții șerifilor (Sherriff Court), iar cauzele mai puțin grave sunt de competența Judecătoriei de pace (Justice of the Peace court). Aceasta din urmă este alcătuită din judecători de pace [care sunt fie judecători consultanți care prezidează împreună cu un consultant juridic, fie magistrați salariați (stipendiary magistrates) cu pregătire juridică].

Instanțele civile soluționează cauze dintr-o gamă variată de materii, inclusiv recuperarea datoriilor, acțiuni de dreptul familiei și drept comercial. Curtea de Sesiune (Court of Session) reprezintă instanța civilă supremă din Scoția. Are o cameră externă (outer house), care are competențe în ceea ce privește cauzele care nu au fost supuse căilor de atac, și o cameră internă (inner house) care are, în principal, atribuții în ceea ce privește judecarea căilor de atac. Judecătorul principal este Lordul Președinte.

Chestiunile de drept pot fi contestate în fața noii Curți Supreme a Regatului Unit.

Curțile Șerifilor (Sheriff courts) pot fi competente în cauze similare celor prezentate în fața Curții de Sesiune (Court of Session), dar și în proceduri simplificate pentru cauze de până la 5000 de lire sterline, atunci când prezența reprezentanților legali nu este necesară.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Serviciului Judiciar din Scoția

Linkuri relevante

Serviciul Judiciar din Scoția, Guvernul scoțian

Ultima actualizare: 18/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.