Sistemele naționale de justiție

Slovacia

Această secțiune oferă o imagine de ansamblu asupra sistemului judiciar din Slovacia.

Conținut furnizat de
Slovacia

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Exercitarea puterii judiciare

Competența judiciară în Slovacia este exercitată de instanțele de drept comun și de Curtea Constituțională a Republicii Slovace (Ústavný súd Slovenskej republiky).

În Slovacia, puterea judiciară este exercitată de instanțe independente și imparțiale. Puterea judiciară la toate nivelurile este exercitată separat de alte organisme de stat.

Președintele unei instanțe este responsabil de exercitarea puterii judiciare.

Administrarea instanțelor

Administrarea instanțelor din Slovacia este gestionată, în măsura prevăzută de lege, de Ministerul Justiției slovac și de președintele instanței, care este, de asemenea, organul statutar al instanței. În măsura prevăzută de lege, administrația judiciară este gestionată, de asemenea, de directorul administrativ al instanței și de Consiliul Judiciar al Republicii Slovace.

Tipuri de instanțe – scurtă descriere

Sistemul instanțelor de drept comun

 • instanțele districtuale (okresné súdy) (54)
 • instanțele regionale (krajské súdy) (8)
 • Curtea Supremă a Republicii Slovace (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Tribunalul Penal Specializat (Špecializovaný trestný súd)

Ierarhizarea instanțelor

În temeiul Legii nr. 757/2004 privind instanțele judecătorești și de modificare a altor acte, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Instanțele districtuale acționează în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție în cauzele civile și penale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în normele care reglementează procedurile judiciare.
 2. Instanțele districtuale soluționează, de asemenea, cauze electorale, atunci când acest lucru este prevăzut de dispoziții legale specifice.
 3. Instanțele regionale acționează în calitate de instanțe de al doilea grad de jurisdicție în cauzele civile și penale judecate în primă instanță de instanțele districtuale.
 4. Normele care reglementează procedurile judiciare precizează tipurile de cauze civile și penale în care instanțele regionale acționează în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție.
 5. Instanțele regionale acționează în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție în cauzele de contencios administrativ, cu excepția cazurilor prevăzute de dispoziții legale specifice.
 6. Instanțele regionale soluționează, de asemenea, alte cauze, atunci când acest lucru este prevăzut de dispoziții legale specifice (de exemplu, Legea nr. 166/2003 privind protecția vieții private împotriva utilizării neautorizate a tehnologiei informației și de modificare a anumitor alte acte, precum și Legea privind protecția împotriva interceptării comunicațiilor).
 7. Curtea Supremă este competentă în ceea ce privește:
  • căile de atac ordinare împotriva hotărârilor instanțelor regionale și ale Tribunalului Penal Specializat;
  • căile de atac extraordinare împotriva hotărârilor instanțelor districtuale, ale instanțelor regionale, ale Tribunalului Penal Specializat și ale Curții Supreme;
  • reatribuirea cauzelor unei alte instanțe decât instanța competentă, în cazul în care acest lucru este prevăzut de normele care reglementează procedurile judiciare;
  • alte cazuri, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege sau de un tratat internațional.

Curtea Supremă revizuiește hotărârile pronunțate de instanțe în cauzele în care a fost pronunțată o hotărâre definitivă.

Curtea Supremă supraveghează interpretarea uniformă și aplicarea coerentă a legilor și a altor acte cu aplicabilitate generală:

 • prin propriul proces decizional;
 • prin emiterea de avize menite să unifice interpretarea legilor și a altor acte cu aplicabilitate generală;
 • prin publicarea hotărârilor judecătorești definitive de importanță majoră în Rapoartele privind avizele Curții Supreme și în deciziile instanțelor din Republica Slovacă.

Baze de date juridice

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Ministerului Justiției din Republica Slovacă.

Linkuri conexe

Ministerul Justiției

Ultima actualizare: 12/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.