NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Slovacia

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a sistemului de justiție din Slovacia.

Conținut furnizat de
Slovacia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Administrarea justiției

În Republica Slovacia, justiția este administrată de instanțe ordinare și de Curtea Constituțională a Republicii Slovacia.

În Republica Slovacia, justiția este administrată de jurisdicții independente și imparțiale. La toate gradele de jurisdicție, puterea judecătorească este separată ce celelalte organe ale statului.

Președintele instanței organizează administrarea justiției în respectiva instanță.

Administrarea instanțelor

În Republica Slovacia, administrarea justiției incombă, conform legii, Ministerului Justiției și președintelui instanței în cauză, care este, de asemenea, reprezentantul legal al acesteia. În măsura în care acest lucru este prevăzut de lege, o instanță este administrată și de directorul administraiei judiciare.

Tipuri de jurisdicții – scurtă descriere

Instanțele ordinare

 • instanțe locale (54)
 • instanțe regionale (8)
 • Curtea Supremă a Republicii Slovacia
 • Curtea penală specială

Ierarhia instanțelor

În conformitate cu Legea 757/2004 privind instanțele și de modificare a anumior legi:

 1. instanțele locale sunt instanțe de prim grad de jurisdicție în cauze civile și penale, cu excepția cazului în care reglementările privind procedurile judiciare conțin alte dispoziții în acest sens.
 2. instanțele locale sunt competente, de asemenea, în materie electorală, în cazul în care acest lucru este stipulat printr-o lege specială.
 3. instanțele regionale reprezintă al doilea grad de jurisdicție în cauze civile și penale care au fost judecate pe fond de către instanțele locale.
 4. reglementările privind procedurile judiciare stabilesc tipurile de cauze civile și penale în care instanțele regionale sunt instanțe de prim grad de jurisdicție.
 5. instanțele regionale sunt instanțe de prim grad de jurisdicție în cauze administrative, cu excepția cazului în care nu există alte dispoziții contrare.
 6. instanțele regionale sunt competente și judecă alte cauze dacă există norme speciale care dispun astfel (de exemplu, Legea 166/2003 privind protecția vieții private împotriva folosirii ilicite a echipamentelor de tehnologia informațiilor și privind modificarea anumitor legi, cunoscută drept Legea privind protecția împotriva interceptării comunicațiilor).
 7. Curtea Supremă judecă:
  • căi de atac ordinare înaintate împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele regionale și de Instanța penală specializată, dacă acest lucru este prevăzut în reglementările privind procedurile judiciare;
  • căi de atac extraordinare împotriva hotărârilor pronunțate de instanțele locale, instanțele regionale, Instanța penală specializată și Curtea Supremă, dacă acest lucru este prevăzut în reglementările privind procedurile judiciare;
  • conflictele de competență între instanțe și între organismele administrative centrale ale statului;
  • retragerea sau trimiterea unei cauze unei alte instanțe competente, dacă acest lucru este prevăzut în reglementările privind procedurile judiciare;
  • alte cauze, în cazul în care acest lucru este prevăzut într-o lege sau într-un tratat internațional.

Curtea Supremă revizuiește hotărârile instanțelor în cauzele în care s-au emis hotărâri rămase definitive și irevocabile.

De asemenea, Curtea Supremă promovează interpretarea uniformă și aplicarea consecventă a legilor și a altor reglementări generale obligatorii din punct de vedere juridic:

 • prin propriul proces decizional;
 • prin adoptarea de avize menite să uniformizeze interpretarea legilor și a altor reglementări generale obligatorii din punct de vedere juridic;
 • prin publicarea unor hotărâri judecătorești definitive de importanță majoră în Colecția de avize a Curții Supreme și de hotărâri ale instanțelor din Republica Slovacia.

Baze de date juridice

Puteți găsi informații suplimentare pe site-ul web al Ministerului Justiției din Slovacia.

Linkuri relevante

Ministerul Justiției

Ultima actualizare: 27/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.