NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini suedeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Sistemele naționale de justiție

Suedia

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a sistemului judiciar din Suedia.

Conținut furnizat de
Suedia

Organizarea justiției – sisteme judiciare

Tipuri de instanțe judecătorești – scurtă descriere

Sistemul judiciar se referă în general la autoritățile și agențiile responsabile de aplicarea normelor statului de drept și de asigurarea certitudinii juridice. Instanțele judecătorești reprezintă coloana vertebrală a sistemului judiciar, care cuprinde, de asemenea, autoritățile responsabile de prevenirea criminalității și cercetarea penală, respectiv:

Alte autorități pot avea sarcini legate de sistemul judiciar, de exemplu Serviciul de Executare.

Ierarhizarea instanțelor judecătorești

În Suedia există în paralel două tipuri de instanțe:

  • instanțe de drept comun, care soluționează cauze civile și penale;
  • instanțe generale administrative, care soluționează cauze legate de administrația publică.

Instanțele de drept comun sunt organizate într-un sistem pe trei niveluri: curți regionale, curți de apel și Curtea Supremă.

Instanțele administrative sunt, de asemenea, organizate într-un sistem pe trei niveluri: curți administrative, curți de apel administrative și Curtea Supremă Administrativă. În plus, au fost înființate o serie de instanțe și tribunale specializate pentru soluționarea anumitor tipuri de cauze și materii.

Administrarea instanțelor

Ministerul Justiției se ocupă de aspectele legate de instanțe, inclusiv codurile de procedură și organizarea instanțelor. Cu toate acestea, nici guvernul și nicio altă agenție nu are autoritatea de a decide în legătură cu hotărârile pronunțate de o instanță în cauze individuale.

Administrația Națională a Instanțelor este agenția administrativă centrală pentru instanțele publice, instanțele administrative publice, tribunalele regionale pentru locațiune, tribunalele regionale pentru închiriere și Autoritatea Națională pentru Asistență Juridică.

Ultima actualizare: 06/11/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.