Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne justičné systémy

Grécko

V tejto časti sa uvádza prehľad súdneho systému v Grécku.

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Organizácia súdnictva – justičné systémy

Súdnictvo v Grécku plní jednu z troch funkcií štátu. V súlade so zásadou rozdelenia právomocí je súdnictvo nezávislé od legislatívnych a výkonných právomocí.

Druhy súdov – krátky opis

Súdy v Grécku sú rozdelené do týchto hlavných kategórií:

 • administratívne súdy (Διοικητικά δικαστήρια),
 • občianske súdy (Πολιτικά δικαστήρια),
 • trestné súdy (Ποινικά δικαστήρια),
 • vojenský súd (στρατοδικείο), námorný súd (ναυτοδικείο) a súdy vojenského letectva (αεροδικείο),
 • najvyšší osobitný súd (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο),
 • osobitný súd pre žaloby týkajúce sa korupcie,
 • osobitný súd pre zodpovednosť ministrov,
 • osobitný súd pre spory týkajúce sa odmeňovania sudcov.

Správa súdov

Každý súd spravujú súdni úradníci: predseda alebo trojčlenná rada.

Hierarchia súdov

Občianske súdy:

 • okresné občianske súdy (ειρηνοδικεία), súdy prvého stupňa (πρωτοδικεία), odvolacie súdy (εφετεία), najvyšší súd (Άρειος Πάγος)
 • trestné súdy:
 • okresné trestné súdy (πταισματοδικεία), magistrátne súdy (πλημμελειοδικεία), odvolacie súdy, najvyšší súd
 • administratívne súdy:
 • administratívne súdy prvého stupňa, administratívne odvolacie súdy, Rada štátu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Súvisiace webové lokality

Rada štátu

Aténsky administratívny súd

Verejná prokuratúra pri okresných súdoch

Grécke ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva

Najvyšší súd

Posledná aktualizácia: 17/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.