Vnútroštátne justičné systémy

Grécko

V tejto časti nájdete prehľad sústavy súdov v Grécku.

Autor obsahu
Grécko

Organizácia súdnictva – justičný systém

Spravodlivosť je v Grécku jednou z trochu funkcií štátu. Podľa zásady deľby moci je súdnictvo nezávislé od zákonodarných a výkonných orgánov.

Druhy súdov – krátky opis

Súdy v Grécku sú rozdelené do týchto hlavných kategórií:

  • Správne súdy (Dioikitika dikastiria)
  • Civilné súdy (Politika dikastiria)
  • Trestné súdy (Poinika dikastiria)

Správa súdov

Súdy spravujú súdni úradníci a podľa potreby najmä predseda Súdneho dvora alebo trojčlenná rada súdu.

Hierarchia súdnictva

Civilné súdy:

  • najvyšší súd (Areios Pagos), odvolací súd, súdy prvého stupňa, okresné súdy

Trestné súdy:

  • najvyšší súd, odvolacie súdy, nižšie súdy, priestupkové súdy

Správne súdy:

  • Štátna rada, správne odvolacie súdy, správne súdy

Súvisiace odkazy

Štátna rada

Prvostupňový správny súd v Aténach

Úrad generálneho prokurátora na prvostupňovom súde v Aténach

Ministerstvo spravodlivosti

Najvyšší súd

Posledná aktualizácia: 12/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.