Pravosodni sistemi držav članic

Danska

Ta stran vsebuje pregled sodnega sistema na Danskem.

Vsebino zagotavlja
Danska

Organizacija pravosodja – pravosodni sistemi

Sodni sistem na Danskem sestavljajo:

  • vrhovno sodišče,
  • dve višji sodišči,
  • pomorsko in gospodarsko sodišče,
  • zemljiškoknjižno sodišče,
  • 24 okrožnih sodišč,
  • sodišča Ferskih otokov in Grenlandije,
  • Odbor za presojo dopustnosti pritožb,
  • specializirano sodišče za obtožbe in obnovo postopka,
  • Svet za imenovanja v pravosodju Danske in
  • Sodna uprava Danske.

Upravljanje sodišč

Sodišča upravlja Sodna uprava Danske, ki je bila kot nova neodvisna institucija ustanovljena 1. julija 1999. Ta organ zagotavlja pravilno in ustrezno upravljanje sredstev, osebja, zgradb in informacijske tehnologije sodišč ter Odbora za presojo dopustnosti pritožb.

Sodno upravo Danske vodita svet guvernerjev in direktor. Sodna uprava Danske je del Ministrstva za pravosodje, vendar minister nima pristojnosti za dajanje navodil in ne more spreminjati odločitev Sodne uprave Danske.

Svet guvernerjev je glavni izvršilni organ in je na splošno pristojen za dejavnosti Sodne uprave Danske. Direktor, ki ga imenuje in ga lahko razreši svet guvernerjev, je pristojen za vsakodnevno upravljanje. Za direktorja ni nujno, da ima diplomo iz prava.

Zakon o Sodni upravi Danske določa sestavo sveta guvernerjev Sodne uprave Danske. Svet guvernerjev ima 11 članov, od katerih je osem predstavnikov sodišč, en odvetnik in dve osebi, ki dobro poznata področje upravljanja in družbena vprašanja.

Pravne zbirke podatkov

Več informacij je na voljo v redno posodobljenem pregledu in opisu pravosodnega sistema Danske.

Sorodne povezave

Agencija za civilne zadeve

Zadnja posodobitev: 04/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.