Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Anglija in Wales

Na tej strani je na voljo kratek pregled sodišč v Angliji in Walesu.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Organizacija pravosodja – pravosodni sistemi

V Združenem kraljestvu so tri jurisdikcije: jurisdikcija Anglije in Walesa, jurisdikcija Škotske ter jurisdikcija Severne Irske. Ta stran obravnava jurisdikcijo Anglije in Walesa.

Upravljanje sodišč

Za upravljanje številnih sodišč v Angliji in Walesu je pristojna sodna služba njenega veličanstva (Her Majesty’s Courts Service – HMCTS). Sodna služba njenega veličanstva je organ v sestavi ministrstva za pravosodje, ki je pristojno za sodni sistem v Angliji in Walesu.

Vrste in hierarhija sodišč – kratek opis

Kazenske zadeve v Angliji in Walesu obravnavajo magistratna sodišča (magistrates' courts), kronsko sodišče (Crown Court), oddelki višjega sodišča (High Court) in kazenski oddelek pritožbenega sodišča (Court of Appeal).

Civilne zadeve v Angliji in Walesu obravnavajo grofijska sodišča (county courts), višje sodišče in civilni oddelek pritožbenega sodišča.

Novo vrhovno sodišče (Supreme Court) Združenega kraljestva je v Združenem kraljestvu najvišje pritožbeno sodišče tako za kazenske kot civilne zadeve, čeprav v škotskih kazenskih zadevah pri vrhovnem sodišču ni mogoče vložiti pravnega sredstva.

Več informacij o sodiščih v Angliji in Walesu je na voljo na spletni strani, ki opisuje redna sodišča v Angliji in Walesu, in na spletni strani sodne službe njenega veličanstva. Informacije o nekaterih tribunalih in specializiranih sodiščih v Angliji in Walesu so na voljo na strani, ki opisuje specializirana sodišča v Angliji in Walesu.

Sorodne povezave

Sodna služba njenega veličanstva – HMCTS, Ministrstvo za pravosodje, Sodna služba njenega veličanstva

Zadnja posodobitev: 12/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.