Pravosodni sistemi držav članic

Francija

Ta stran vsebuje pregled organizacije pravosodja.

Vsebino zagotavlja
Francija

Organizacija pravosodja – redna in upravna sodišča

Hierarhija sodišč

Redna sodišča

1. Prva stopnja:

Civilna sodišča

  • Splošno sodišče (tribunal judiciaire)
  • Specializirana civilna sodišča (delovno sodišče (conseil de prud’hommes), gospodarsko sodišče (tribunal de commerce) itd.)

Kazenska sodišča

  • Sodišče za prekrške (tribunal de police), ki obravnava prekrške (contraventions)
  • Kazensko sodišče (tribunal correctionnel), ki obravnava srednje huda kazniva dejanja (délits)
  • Porotno sodišče (cour d’assises), ki obravnava težja kazniva dejanja (crimes)

2. Druga stopnja: Pritožbena sodišča (cours d’appel)

3. Kasacijsko sodišče (Cour de cassation)

Upravna sodišča

1. Prva stopnja:

  • Upravno sodišče (tribunal administratif)
  • Specializirana upravna sodišča (finančna sodišča, kot je regionalni računski urad (chambre régionale des comptes), socialna sodišča (juridictions d’aide sociale), disciplinska sodišča (juridictions disciplinaires))

2. Druga stopnja:

  • Pritožbena upravna sodišča (cours administratives d’appel)
  • Specializirana pritožbena upravna sodišča (juridictions administratives d’appel spécialisées), kot je Računsko sodišče (Cour des comptes) ali Osrednja komisija za socialno pomoč (Commission centrale d’aide sociale)

3. Državni svet (Conseil d’Etat)

Več informacij je na voljo na spletišču Državnega sveta.

Pravne zbirke podatkov

Pravne zbirke podatkov v Franciji so dostopne na internetu v okviru javne službe. Spletišče Légifrance vsebuje:

Ali je dostop do teh podatkovnih zbirk brezplačen?

Dostop do teh podatkovnih zbirk je brezplačen.

Sorodne povezave

Iskanje pristojnega sodišča

Organizacija pravosodja – Francija

Zadnja posodobitev: 19/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.