To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: francoščina.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Francija

V tem razdelku boste našli pregled organizacije sodišč.

Vsebino zagotavlja
Francija

Organizacija pravosodja – Redna in upravna sodišča

Hierarhija sodišč

Redna sodišča

1. Prva stopnja:

Civilna sodišča

  • Okrožno sodišče (Tribunal de grande instance)
  • Okrajno sodišče (Tribunal d’instance)
  • Specializirana civilna sodišča (razsodišče med delodajalci in delojemalci, gospodarsko sodišče itd.)

Kazenska sodišča

  • Sodišče za prekrške (Tribunal de police (contraventions))
  • Kazensko sodišče (kazniva dejanja) (Tribunal correctionnel (délits))
  • Porotno sodišče (težja kazniva dejanja) (Cour d’assises (crimes))

2. Druga stopnja: Pritožbena sodišča (Cours d’Appel)

3. Kasacijsko sodišče (Cour de cassation)

Upravna sodišča

1. Prva stopnja

  • Upravno sodišče
  • Specializirana upravna sodišča (finančna sodišča, kot je regionalni računski urad, socialna sodišča, disciplinska sodišča)

2. Druga stopnja

  • Pritožbeno upravno sodišče
  • Specializirana pritožbena upravna sodišča (Računsko sodišče, Osrednja komisija za socialno pomoč itd.)

3. Državni svet (Conseil d’Etat)

Več informacij najdete na spletni strani Državnega sveta.

Pravne zbirke podatkov

Pravne zbirke podatkov v Franciji pokriva javna služba za objavljanje prava na spletu. Spletna stran Légifrance tako zajema:

Ali je dostop do teh zbirk podatkov brezplačen?

Da, dostop do teh zbirk podatkov je brezplačen.

Sorodne povezave

Iskanje pristojnih sodišč

Organizacija pravosodja – Francija

Zadnja posodobitev: 19/05/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.