To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščina.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Nemčija

Na tej strani je na voljo  pregled sodnega sistema v Nemčiji.

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Organizacija sodstva – sodni sistemi

Ker je Zvezna republika Nemčija zvezna država je tudi sodni sistem zvezen. Sodno pristojnost izvajajo zvezna sodišča in sodišča 16 zveznih dežel (Länder). Največji delež zagotavljanja sodnega varstva nosijo dežele.

Nemški sodni sistem je razdeljen na pet neodvisnih vrst sodstva ali pristojnosti:

  • redno sodstvo,
  • delovnopravno sodstvo,
  • splošno upravno sodstvo,
  • finančno sodstvo,
  • socialno sodstvo.

Poleg teh vrst sodstva obstaja tudi ustavno sodstvo, v okviru katerega delujejo Zvezno ustavno sodišče in ustavna sodišča dežel.

Pregled strukture sodišč je na voljo na spletnih straneh Zveznega ministrstva za pravosodje.

Upravljanje sodišč

Sodišča dežel praviloma upravljajo deželna ministrstva za pravosodje. Na zvezni ravni je zvezni minister za pravosodje pristojen za nadzor nad pravosodno upravo Zveznega vrhovnega sodišča, Zveznega upravnega sodišča in Zveznega finančnega sodišča. Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve je pristojno za nadzor nad pravosodno upravo Zveznega delovnega sodišča in Zveznega socialnega sodišča.

Pristojna ministrstva upravljajo tudi z potrebnimi proračunskimi sredstvi. Edina izjema je Zvezno ustavno sodišče, ki je kot neodvisni ustavni organ organizacijsko samostojno in samo predloži svoj proračun v potrditev pristojnemu organu.

Vrste sodišč – kratek opis

V Nemčiji so sodišča organizirana kot redna sodišča in specializirana sodišča. Redna sodišča so civilna in kazenska sodišča. Specializirana sodišča so upravna sodišča, finančna sodišča, delovna sodišča in socialna sodišča. Poleg teh sodišč obstajajo tudi ustavna sodišča, in sicer Zvezno ustavno sodišče in ustavna sodišča dežel.

Hierarhija sodišč

Glej pregled hierarhije sodišč, ki ga je pripravilo Zvezno ministrstvo za pravosodje.

Sorodne povezave

Spletna stran Zveznega ministrstva za pravosodje

Zvezno vrhovno sodišče

Zvezno upravno sodišče

Zvezno finančno sodišče

Zvezno delovno sodišče

Zvezno socialno sodišče

Zvezno ustavno sodišče

Zvezno ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 14/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.