Pravosodni sistemi držav članic

Grčija

V tem oddelku je na voljo pregled sistema sodišč v Grčiji.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Organizacija pravosodja – pravosodni sistemi

Pravosodje v Grčiji je ena od treh vej oblasti. V skladu z načelom delitve oblasti je sodstvo neodvisno od zakonodajnih in izvršilnih organov.

Vrste sodišč – kratek opis

Sodišča v Grčiji so razdeljena v naslednje glavne kategorije:

  • upravna sodišča (Dioikitika dikastiria)
  • civilna sodišča (Politika dikastiria)
  • kazenska sodišča (Poinika dikastiria)

Upravljanje sodišč

Sodišča vodijo sodni uradniki, zlasti predsednik sodišča ali tričlanski svet sodišča, kot je ustrezno.

Hierarhija sodišč

Civilna sodišča:

  • vrhovno sodišče (Areios Pagos), pritožbena sodišča, sodišča prve stopnje, okrožna sodišča

Kazenska sodišča:

  • vrhovno sodišče, pritožbena sodišča, nižja sodišča, sodišča za prekrške

Upravna sodišča:

  • državni svet, višje upravno sodišče, upravna sodišča

Sorodne povezave

Državni svet

Upravno sodišče prve stopnje v Atenah

Državno tožilstvo na sodišču prve stopnje v Atenah

Ministrstvo za pravosodje

Vrhovno sodišče

Zadnja posodobitev: 12/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.