Pravosodni sistemi držav članic

Litva

Na tej strani je na voljo pregled sodišč v Litvi.

Vsebino zagotavlja
Litva

Organizacija sodstva – sodni sistem

V Litvi je 22 rednih in 3 specializiranih (upravnih) sodišč.

Upravljanje sodišč

Skupščina sodnikov (Visuotinis teisėjų susirinkimas) je najvišji organ sodne oblasti in vključuje vse sodnike v Litvi.

Litovski Svet sodišč (Teisėjų taryba) je izvršni organ sodne oblasti, ki ima 23 članov ter zagotavlja neodvisnost sodišč in sodnikov.

Častno razsodišče (Teisėjų garbės teismas) je institucija sodne oblasti, ki obravnava disciplinske postopke zoper sodnike in vloge sodnikov zoper obrekovanje.

Nacionalna sodna uprava (Nacionalinės teismų administracija) zagotavlja učinkovito delovanje sodnih organov, neodvisnost sodišč in sodnikov ter organizacijsko neodvisnost sodišč.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.