Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Luksemburg

V tem delu boste našli pregled organizacije sodišč v Luksemburgu.

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Organizacija pravosodja – sodni sistem

Sodni sistem Velikega vojvodstva Luksemburg je razdeljen na sodni in upravni red. Poleg teh dveh ima še Ustavno sodišče.

Redna sodišča

Po ustavi je naloga sodišč, da izvršujejo sodno oblast ter da splošne in lokalne odločbe in uredbe uporabljajo v skladu z zakoni.

1. Sodišča splošne pristojnosti

Vrhovno sodišče (Cour Supérieure de Justice)

Na vrhu hierarhije rednih sodišč je Vrhovno sodišče, ki obsega Kasacijsko sodišče (Cour de Cassation), Pritožbeno sodišče (Cour d'Appel) in Državno tožilstvo (Parquet Général). Sedež ima v mestu Luxembourg.

Okrožna sodišča (Tribunaux d'Arrondissement)

Veliko vojvodstvo Luksemburg je razdeljeno na dve sodni okrožji, od katerih ima vsako po eno okrožno sodišče, eno v mestu Luxembourg in drugo v mestu Diekirch.

Mirovna sodišča (Justices de Paix)

Mirovna sodišča so tri: v mestu Luxembourg, v mestu Esch-sur-Alzette (sodno okrožje Luxembourg) in v mestu Diekirch (sodno okrožje Diekirch).

2. Specializirana sodišča

Višji svet za socialno zavarovanje (Conseil supérieur des assurances sociales)

Višji svet za socialno zavarovanje sestavljajo: predsednik, dva prisednika (imenovana izmed sodnikov) in dva delegata iz Nacionalne zdravstvene blagajne (Caisse Nationale de Santé).

Pritožbeni svet za socialno varnost (Conseil arbitral)

Pritožbeni svet za socialno varnost sestavljajo: predsednik in dva delegata iz Nacionalne zdravstvene blagajne (Caisse Nationale de Santé).

Upravna sodišča

Višje upravno sodišče (Cour Administrative)

Višje upravno sodišče sestavlja 5 sodnikov in ima en sam senat, v katerem so 3 sodniki.

Upravno sodišče

Upravno sodiščesestavlja 10 sodnikov in ima 3 senate, v katerih so po trije sodniki.

Pravne zbirke podatkov

Informacije o Ministrstvu za pravosodje, pravnih poklicih, zakonodaji, sodiščih, zaporih, storitvah za javnost, obrazcih in novostih so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Ali je dostop do podatkovne zbirke brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.

Sorodne povezave

Legilux

Portal sodstva

Upravna sodišča

Ministrstvo za pravosodje

Luksemburška vlada

Zadnja posodobitev: 04/02/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.