Pravosodni sistemi držav članic

Luksemburg

Ta stran vsebuje pregled sodišč v Luksemburgu.

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Organizacija pravosodja – sodni sistem

Sodni sistem Velikega vojvodstva Luksemburg je razdeljen na sodni in upravni red. Poleg teh dveh ima še Ustavno sodišče.

Redna sodišča

Po ustavi je naloga sodišč, da izvršujejo sodno oblast ter da splošne in lokalne odločbe in uredbe uporabljajo v skladu z zakoni.

1. Sodišča splošne pristojnosti

  • Vrhovno sodišče (Cour Supérieure de Justice)

Na vrhu hierarhije rednih sodišč je Vrhovno sodišče, ki obsega Kasacijsko sodišče (Cour de Cassation), Pritožbeno sodišče (Cour d'Appel) in Državno tožilstvo (Parquet Général). Sedež ima v mestu Luxembourg.

  • Okrožna sodišča (Tribunaux d'Arrondissement)

Veliko vojvodstvo Luksemburg je razdeljeno na dve sodni okrožji, od katerih ima vsako po eno okrožno sodišče, eno v mestu Luxembourg in drugo v mestu Diekirch.

  • Mirovna sodišča (Justices de Paix)

Mirovna sodišča so tri: v mestu Luxembourg, v mestu Esch-sur-Alzette (sodno okrožje Luxembourg) in v mestu Diekirch (sodno okrožje Diekirch).

2. Specializirana sodišča

  • Višji svet za socialno varnost (Conseil supérieur de la sécurité sociale)

Višji svet za socialno varnost sestavljajo predsednik, dva sodnika, predstavnik delodajalcev in predstavnik zaposlenih.

  • Pritožbeni svet za socialno varnost (Conseil arbitral de la sécurité sociale)

Pritožbeni svet za socialno varnost sestavljajo predsednik, predstavnik delodajalcev in predstavnik zaposlenih.

Upravna sodišča (juridictions de l'ordre administratif)

  • Višje upravno sodišče (Cour Administrative)

Višje upravno sodišče sestavlja en sam senat, v katerem so trije sodniki.

  • Upravno sodišče

Upravno sodišče sestavljajo štirje senati, v katerih so po trije sodniki.

Pravne zbirke podatkov

Informacije o Ministrstvu za pravosodje, pravnih poklicih, zakonodaji, sodiščih, zaporih, storitvah za javnost, obrazcih in novostih so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Ali je dostop do podatkovne zbirke brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.

Sorodne povezave

Legilux – zakonodajni program Luksemburga

Portal sodstva

Upravna sodišča (juridictions de l'ordre administratif)

Ministrstvo za pravosodje

Luksemburška vlada

Zadnja posodobitev: 24/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.