Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Poljska

Ta stran vsebuje pregled sistema sodišč na Poljskem.

Vsebino zagotavlja
Poljska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Organizacija pravosodja – pravosodni sistemi

Poglavje VIII poljske Ustave obravnava sodišča in tribunale ter našteva organe, pooblaščene za sojenje na Poljskem, in sicer:

 • Vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy),
 • splošna sodišča (sądy powszechne),
 • upravna sodišča (sądy administracyjne),
 • vojaška sodišča (sądy wojskowe).

Upravljanje sodišč

Vrste sodišč – kratek opis

Sistem splošnih sodišč vključuje pritožbeno (sądy apelacyjne), okrožno (sądy okręgowe) in okrajno sodišče (sądy rejonowe). Ta sodišča med drugim odločajo o zadevah kazenskega, civilnega, družinskega in mladoletniškega prava, gospodarskega prava, delovnega prava in prava socialne varnosti – razen o zadevah, dodeljenih specializiranim sodiščem (npr. vojaškemu). Splošna sodišča tudi vodijo zemljiško knjigo in hipotekarni register, poroštveni register, nacionalni sodni register in nacionalni kazenski register.

Sistem upravnih sodišč vključuje Višje upravno sodišče (Naczelny Sąd Administracyjny) in območna upravna sodišča – eno na wojvodstvo oziroma pokrajino (wojewódzkie sądy administracyjne).

Vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy) je najvišji sodni organ na Poljskem. Izvaja sodni nadzor nad sodbami vseh ostalih sodišč in zagotavlja enotnost pri razlagi zakonov ter v sodni praksi. Vrhovno sodišče ni splošno sodišče.

V poljskem pravnem sistemu Ustavno sodišče (Trybunał Konstytucyjny) ne šteje za splošno sodišče. Ustavno sodišče odloča o:

 • ustavnosti nacionalne zakonodaje in mednarodnih sporazumov,
 • skladnosti nacionalne zakonodaje z mednarodnimi sporazumi, ki jih je treba ratificirati preden jih potrdi parlament,
 • skladnosti pravnih predpisov, ki jih izdajo centralni državni organi, ratificiranih mednarodnih sporazumov in pravnih aktov z Ustavo,
 • ustavnosti ciljev ali dejavnosti političnih strank,
 • ustavnih pritožbah.

Državni tribunal (Trybunał Stanu) odloča v zadevah, v katerih so posamezniki, ki zasedajo (ali so zasedali) najvišje položaje v državi, obtoženi kršitve Ustave ali drugih zakonodajnih aktov.

Hierarhija sodišč

 • okrajna sodišča (sądy rejonowe) –  splošno zadeve na prvi stopnji,
 • okrožna sodišča (sądy okręgowe) – pritožbe ali določene zadeve na prvi stopnji,
 • pritožbeno sodišče (sądy apelacyjne) – pritožbe,
 • Vrhovno sodišče – najvišji sodni organ.

Pravne zbirke podatkov

Povezave do informacij o vseh splošnih sodiščih, njihovih spletnih strani in kontaktnih podatkih (naslovi, telefonske številke, elektronski naslovi itd.) lahko najdete na spletni strani poljskega Ministrstva za pravosodje (podatki o sodiščih)

Zadnja posodobitev: 10/12/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.