Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Škotska

Ta stran vsebuje pregled sodišč na Škotskem.

Vsebino zagotavlja
Škotska

Organizacija pravosodja – pravosodni sistemi

Združeno kraljestvo ima tri jurisdikcije: Anglijo in Wales, Škotsko ter Severno Irsko.

Upravljanje sodišč

Na Škotskem je za upravljanje sodišč pristojna Škotska sodna služba (Scottish Court Service). Škotska sodna služba je neodvisen subjekt s pravno osebnostjo. Predseduje ji Lord President, najvišji sodnik na Škotskem.

Vrste in hierarhija sodišč – kratek opis glavnih sodišč

Organizacija različnih sodišč na Škotskem je naslednja:

postopki na kazenskih sodiščih se delijo na „redne“ (postopki v zvezi z najhujšimi kaznivimi dejanji, v katerih odloča porota) in „skrajšane“ (postopki v zvezi z manj hudimi kaznivimi dejanji, v katerih odloča sodnik posameznik).

Vrhovnemu kazenskemu sodišču (High Court of Justiciary) predseduje Lord Justice General, ki je tudi Lord President. To je najvišje kazensko sodišče na Škotskem, ki obravnava najhujša kazniva dejanja, kot so umori in posilstva. Prav tako je najvišje pritožbeno sodišče za kazenske zadeve.

Večino postopkov v kazenskih zadevah, tako rednih kot skrajšanih, vodi grofijsko sodišče (Sheriff Court), skrajšane postopke v zvezi z manj hudimi kaznivimi dejanji pa vodi mirovno sodišče (Justice of the Peace Court). Na slednjem odločajo mirovni sodniki (sodniki porotniki, ki delujejo skupaj s pravno usposobljenim svetovalcem, ali poklicni sodniki, ki imajo pravno izobrazbo).

Civilna sodišča obravnavajo spore v različnih zadevah, vključno z izterjavo dolgov ter družinskopravnimi in gospodarskopravnimi zadevami. Glavno civilno sodišče (Court of Session) je najvišje civilno sodišče na Škotskem. Ima zunanji dom (outer house), ki je sodišče prve stopnje, ter notranji dom (inner house), ki načeloma obravnava pritožbe. Glavni sodnik je Lord President.

Revizija se lahko vloži pri novem Vrhovnem sodišču Združenega kraljestva (Supreme Court of the United Kingdom).

Grofijska sodišča lahko obravnavajo zadeve, podobne tistim, ki jih obravnava Glavno civilno sodišče, v skrajšanih postopkih pa obravnavajo tudi zadeve v zvezi z zahtevki do vrednosti 5 000 GBP, v katerih pomoč pravnih zastopnikov ni potrebna.

Podrobnejše informacijo o sodiščih na Škotskem so na voljo na spletišču Škotske sodne službe (Scottish Court Service).

Sorodne povezave

Škotska sodna služba, Vlada Škotske

Zadnja posodobitev: 18/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.