Izvirna jezikovna različica te strani slovaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Slovaška

Ta stran vsebuje pregled sodnega sistema na Slovaškem.

Vsebino zagotavlja
Slovaška
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Organizacija pravosodja – pravosodni sistemi

Delovanje sodnega sistema

Sodno oblast na Slovaškem izvajajo redna sodišča in ustavno sodišče Slovaške republike.

Sodno oblast izvajajo neodvisna in nepristranska sodišča. Pravosodne zadeve so na vseh stopnjah ločene od zadev drugih nacionalnih organov.

Za upravljanje sodišč so odgovorni njihovi predsedniki.

Upravljanje sodišč

Sodišča na Slovaškem v skladu z zakonom upravljajo Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike in predsedniki sodišč, ki so za to z zakonom določeni. Sodišča v skladu z zakonom upravljajo tudi upravni direktorji sodišč.

Vrste sodišč – kratek opis

Redna sodišča

 • okrožna sodišča (54),
 • območna sodišča (8),
 • vrhovno sodišče Slovaške republike,
 • specializirano kazensko sodišče.

Hierarhija sodišč

V skladu z Zakonom št. 757/2004 o sodiščih in spremembi nekaterih zakonov:

 1. okrožna sodišča delujejo kot sodišča prve stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, če predpisi o sodnih postopkih ne določajo drugače;
 2. okrožna sodišča odločajo tudi o zadevah v zvezi z volitvami, če to določajo posebni predpisi;
 3. območna sodišča delujejo kot sodišča druge stopnje v civilnih in kazenskih zadevah, o katerih so na prvi stopnji odločala okrožna sodišča;
 4. predpisi o sodnih postopkih določajo, v katerih civilnih in kazenskih zadevah morajo območna sodišča delovati kot sodišča prve stopnje;
 5. območna sodišča delujejo kot sodišča prve stopnje v upravnih zadevah, če zakon ne določa drugače;
 6. območna sodišča odločajo tudi o drugih zadevah, če to določajo posebni predpisi (Zakon št. 166/2003 o varstvu zasebnosti pred nepooblaščeno uporabo informacijske tehnologije in spremembi nekaterih zakonov ter Zakon o zaščiti pred prestrezanjem komunikacij);
 7. vrhovno sodišče deluje in odloča:
  • o rednih pravnih sredstvih zoper sodne odločbe območnih sodišč in specializiranega kazenskega sodišča,
  • o izrednih pravnih sredstvih zoper sodne odločbe okrožnih sodišč, območnih sodišč, specializiranega kazenskega sodišča in vrhovnega sodišča,
  • o sporih glede pristojnosti med sodišči in javnimi organi,
  • o umiku in dodelitvi zadeve sodišču, ki ni pristojno sodišče, če predpisi o sodnih postopkih tako določajo,
  • v ostalih zadevah, kjer tako določa zakon ali mednarodna pogodba.

Vrhovno sodišče izvaja revizije sodnih postopkov odločanja v zaključenih zadevah.

Vrhovno sodišče tudi spodbuja enotno razlago in dosledno uporabo zakonov in ostalih splošnih pravno zavezujočih predpisov:

 • prek lastnega postopka odločanja,
 • s sprejemanjem mnenj, namenjenih poenotenju razlage zakonov in ostalih splošnih pravno zavezujočih predpisov,
 • z objavljanjem veljavnih sodb primarnega pomena v „zbirki mnenj“ vrhovnega sodišča in sodb sodišč Slovaške republike.

Pravne zbirke podatkov

Več informacij lahko najdete na spletni strani Ministrstva za pravosodje Slovaške republike.

Sorodne povezave

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.