Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravosodni sistemi držav članic

Švedska

Ta stran vsebuje pregled sodnega sistema na Švedskem.

Vsebino zagotavlja
Švedska

Organizacija pravosodja – pravosodni sistemi

Vrste sodišč – kratek opis

Pravosodni sistem se običajno nanaša na organe in agencije, pristojne za pravno državo in pravno varnost. Sodišča so ključni del pravosodnega sistema, ki vključuje tudi organe, pristojne za preprečevanje kriminala in za preiskave, in sicer:

Drugi organi, kot je na primer Kronofogden (služba za izvrševanje), imajo lahko naloge, povezane s pravosodnim sistemom.

Hierarhija sodišč

Švedska ima dve vzporedni vrsti sodišč:

  • redna sodišča, ki obravnavajo kazenske in civilne zadeve, in
  • redna upravna sodišča, ki obravnavajo zadeve v zvezi z javno upravo.

Redna sodišča so organizirana v tristopenjskem sistemu: okrožna sodišča, pritožbena sodišča in vrhovno sodišče.

Tristopenjska so tudi upravna sodišča: okrajna upravna sodišča, upravna pritožbena sodišča in vrhovno upravno sodišče. Poleg tega je bilo ustanovljenih nekaj posebnih sodišč in razsodišč za obravnavo posebnih vrst primerov in zadev.

Upravljanje sodišč

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za zadeve v zvezi s sodišči, skupaj s procesnimi zakoniki in organizacijo sodišč. Vendar niti vlada niti katera koli druga agencija nista pooblaščeni za odločanje o tem, kako naj sodišče razsodi v posameznih primerih.

Nacionalna sodna uprava je osrednja upravna agencija za javna sodišča, javna upravna sodišča, regionalna razsodišča za zakup, regionalna razsodišča za najem in nacionalni organ za pravno pomoč.

Zadnja posodobitev: 06/11/2012

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.