Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Domstolsförvaltning

Cypern var en brittisk koloni fram till 1960, och de rättssystem som inrättades bygger nästan helt på det brittiska rättssystemet. Lagstiftningen antogs på grundval av principerna om sedvanerätt (common law) och skälighet (equity).

Rättssystemet, som har varit gällande sedan Republiken Cypern upprättades, påverkas fortfarande av det brittiska rättssystemet. Republiken Cyperns domstolar tillämpar följande lagstiftning:

 • Republiken Cyperns författning (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας)
 • De lagar som bibehållits enligt artikel 188 i författningen
 • Principen om sedvanerätt och principen om skälighet
 • De lagar som antagits av representanthuset (Βουλή των Αντιπροσώπων).

Efter Republiken Cyperns anslutning till Europeiska unionen 2004 ändrades Republiken Cyperns författning så att EU-rätten har företräde.

Typer av domstolar – kort beskrivning

Domstolarna i Cypern har två instanser: Högsta domstolen (Ανώτατο Δικαστήριο) (andra instans) och olika domstolar i första instans enligt nedanstående förteckning:

 • HÖGSTA DOMSTOLEN (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)
 • DISTRIKTSDOMSTOLAR (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • BROTTMÅLSDOMSTOLAR (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ)
 • FAMILJEDOMSTOLAR (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
 • HYRESDOMSTOLAR (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
 • ARBETSDOMSTOLAR (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)
 • MILITÄRDOMSTOLEN (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)

Rättsdatabaser

Det finns fortfarande ingen officiell rättsdatabas. Det finns ett antal privata rättsdatabaser. Några av dessa tillhandahåller tjänster till abonnenter och några ger fri tillgång.

De innehåller information om domstolsavgöranden och primärlagstiftning.

Länkar

Högsta domstolen i Cypern (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)

Senaste uppdatering: 11/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.