Nationella domstolsväsen

Luxemburg

Det här avsnittet innehåller en översikt över domstolarnas organisation i Luxemburg.

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Rättssystemets uppbyggnad – rättsväsendet

Rättssystemet i Luxemburg är indelat i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Dessutom finns en författningsdomstol (Cour constitutionnelle).

Allmänna domstolar

Domstolarna har enligt författningen dömande makt och ska tillämpa allmänna och lokala bestämmelser och förordningar under förutsättning att de är förenliga med lagen.

1. Allmänna domstolar

  • Högsta domstolen

Högsta domstolen (Cour supérieure de Justice) är högsta instans i rättssystemet. Den består av en kassationsdomstol (Cour de Cassation) och en appellationsdomstol (Cour d’Appel) samt en åklagarmyndighet (Parquet Général). De har sitt säte i Luxemburg.

  • Distriktsdomstolar

Luxemburg är indelat i två domstolsdistrikt (arrondissements judiciaires), Luxemburg och Diekirch, med en distriktsdomstol (Tribunal d’Arrondissement) i varje.

  • Fredsdomare

Det finns tre fredsdomstolar (justices de paix), en i Luxemburg, en i Esch-sur-Alzette (i Luxemburgs domstolsdistrikt) och en i Diekirch (i Diekirchs domstolsdistrikt).

2. Specialdomstolar

  • Överklagandenämnden för socialförsäkringsfrågor

Överklagandenämnden för socialförsäkringsfrågor (Conseil supérieur de la sécurité sociale) består av en ordförande, två assessorer, en nämndeman som företräder arbetsgivare och en nämndeman som företräder anställda.

  • Skiljenämnden för socialförsäkringsfrågor

Skiljenämnden för socialförsäkringsfrågor (Conseil arbitral de la sécurité sociale) består av en ordförande, en nämndeman som företräder arbetsgivare och en nämndeman som företräder anställda.

Förvaltningsdomstolar

  • Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative) har en enda avdelning med tre domare.

  • Förvaltningsdomstolen i första instans

Förvaltningsdomstolen i första instans (Tribunal administratif) har fyra avdelningar med tre domare.

Rättsdatabaser

Information om justitieministeriet, juristyrken, lagstiftning, domstolar, fångvårdsanstalter, service till medborgarna, blanketter och nyheter finns på justitieministeriets webbplats.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Länkar

Legilux

Rättsväsendets portal

Förvaltningsdomstolar

Justitieministeriet

Luxemburgs regering

Senaste uppdatering: 24/11/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.