Формуляри за събиране на доказателства по граждански и търговски дела


Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1206/2001.


Регламент на Съвета (ЕО) № 1206/2001 от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела цели да подобри, да опрости и да ускори сътрудничеството между съдилищата при събиране на доказателства.

Регламентът се прилага между всички държави, членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. Между Дания и другите държави членки се прилага Конвенцията за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела от 1970 г.

Регламентът предвижда два начина за събиране на доказателства между държавите членки: пряко предаване на молби между съдилищата и пряко събиране на доказателства от молещия съд.

Молещият съд е този, пред който е започнато или се очаква да започне производство. Замоленият съд е компетентен съд на друга държава членка, който извършва събирането на доказателства. Централният орган е отговорен за предоставянето на информация и търсенето на решения за трудностите, които могат да възникнат във връзка с молбата.

Регламентът предвижда десет формуляра.

За допълнителна информация, моля посетете нашата страница Събиране на доказателства.

Изпращане на формуляри на компетентните органи

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“. Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Документи по темата

Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство вече не е държава—членка на ЕС. В областта на гражданското правосъдие обаче текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. До края на 2022 г. Обединеното кралство може да бъде избирано в онлайн (динамичните) формуляри за целите на тези процедури и производства. Изключение от това правило са стандартните удостоверения към официални документи, в които Обединеното кралство не следва да бъде избирано.

 • Формуляр А - Искане за събиране на доказателства
  • на  български
 • Формуляр Б - Потвърждение за получаване на искане за събиране на доказателства
  • на  български
 • Формуляр В - Искане на допълнителна информация относно събиране на доказателства
  • на  български
 • Формуляр Г - Потвърждение за внасяне на депозит или аванс
  • на  български
 • Формуляр Д - Нотифициране на искането за специални процедури и/или за използване на комуникационни технологии
  • на  български
 • Формуляр Е - Нотифициране на датата, времето, мястото на процедурата по събиране на доказателства и условията за участие
  • на  български
 • Формуляр Ж - Нотифициране на забавяне
  • на  български
 • Формуляр З - Потвърждение за изпълнение на искането
  • на  български
 • Формуляр И - Искане за директно събиране на доказателства
  • на  български
 • Формуляр Й - Съобщение на централния орган
  • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация : 25/04/2022