Formuláře pro dokazování v občanských nebo obchodních věcech


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 1206/2001.


Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 z 28.května 2001 o spolupráci mezi soudy členských států při zajišťování důkazů ve věcech občanských a obchodních je zaměřeno na zlepšení, zjednodušení a urychlení spolupráce mezi soudy při zajišťování důkazů.

Nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské unie s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a ostatními členskými státy platí Úmluva o zajišťování důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970.

Nařízení stanoví dva způsoby zajišťování důkazů mezi členskými státy : přímé předávání žádostí mezi soudy a přímé zajišťování důkazů dožadujícím soudem.

Dožadující soud je soud, u něhož bylo procesní řízení zahájeno nebo zamýšleno. Dožadovaný soud je příslušný soud jiného členského státu pro provedení zajištění důkazů. Ústřední orgán je zodpovědný za poskytnutí informací a hledání řešení jakýchkoliv potíží, které by se mohly v souvislosti s žádostí vyskytnout.

Nařízení stanoví deset formulářů.

Pokud máte zájem o další informace, navštivte naši stránku věnovanou provádění důkazů.

Odeslání formulářů příslušnému orgánu

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Související přílohy

Praktický průvodce pro používání nařízení o dokazování PDF (289 Kb) cs

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2022 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

 • Formulář A - Žádost o provedení důkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář B - Potvrzení přijetí žádosti o provedení důkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář C - Žádost o doplnění údajů pro provedení důkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář D - Potvrzení přijetí záruky nebo zálohy
  • v jazyce: čeština
 • Formulář E - Sdělení žádosti o zvláštní postupy nebo o použití komunikačních technologií
  • v jazyce: čeština
 • Formulář F - Sdělení dne, hodiny a místa dokazování a podmínky účasti
  • v jazyce: čeština
 • Formulář G - Oznámení prodlení
  • v jazyce: čeština
 • Formulář H - Informace o vyřízení žádosti
  • v jazyce: čeština
 • Formulář I - Žádost o přímé dokazování
  • v jazyce: čeština
 • Formulář J - Sdělení ústředního orgánu/příslušného orgánu
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 25/04/2022