Todistelun vastaanottoon liittyvät lomakkeet


Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 1206/2001 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet.


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa, pyrkii parantamaan, yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan oikeuselinten välistä yhteistyötä todisteiden vastaanottamisessa ja toteuttamisessa.

Asetusta sovelletaan kaikkien Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuunottamatta. Tanskan ja muiden jäsenvaltioiden välillä on voimassa yleissopimus vuodelta 1970 liittyen siviili- tai kauppaoikeudellisten todisteiden vastaanottamiseen ulkomailla.

Asetus asettaa kaksi tapaa vastaanottaa todisteita jäsenvaltioiden välillä: pyyntöjen suora lähettäminen tuomioistuinten välillä sekä todisteiden suora vastaanottaminen pyynnön esittäneen tuomioistuimen toimesta.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin on se tuomioistuin, jossa oikeusmenettely on pantu vireille. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on se toisen jäsenvaltion tuomioistuin, jonka kautta todisteet vastaanotetaan ja toteutetaan. Keskuselin on vastuussa tiedon jakamisesta ja ratkaisujen löytämisestä mihin tahansa ongelmaan, joka voi aiheutua pyyntöön liittyen.

Asetuksessa määritellään kymmenen eri lomaketyyppiä.

Lisätietoja todistelusta

Asiakirjoja

Käsikirja todisteiden vastaanottamisesta annetun asetuksen soveltamista varten PDF (212 Kb) fi

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.
Yhdistynyt kuningaskunta ei 1. tammikuuta 2021 alkaen ole enää EU:n jäsenvaltio. Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2022 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa näitä menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita.

 • Lomake A - Pyyntö todisteiden vastaanottamisesta
  • kieli: suomi
 • Lomake B - Vastaanottotodistus todisteiden vastaanottoa koskevan pyynnön johdosta
  • kieli: suomi
 • Lomake C - Todisteiden vastaanottamista varten tarvittavia lisätietoja koskeva pyyntö
  • kieli: suomi
 • Lomake D - Ilmoitus vakuuden tai ennakkomaksun vastaanottamisesta
  • kieli: suomi
 • Lomake E - Ilmoitus, joka koskee pyyntöä käyttää erityistä menettelyä ja/tai viestintätekniikkaa
  • kieli: suomi
 • Lomake F - Ilmoitus todisteiden vastaanottamispäivästä, -ajasta ja -paikasta sekä siihen osallistumisen edellytyksistä
  • kieli: suomi
 • Lomake G - Ilmoitus viivästymisestä
  • kieli: suomi
 • Lomake H - Ilmoitus pyynnön lopputuloksesta
  • kieli: suomi
 • Lomake I - Pyyntö todisteiden välittömästä vastaanottamisesta
  • kieli: suomi
 • Lomake J - Keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 17/11/2021