Obrasci za izvođenje dokaza


Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 1206/2001.


Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj. Između Danske i drugih država članica primjenjuje se Konvencija o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima iz 1970.

Uredbom su predviđena dva načina izvođenja dokaza između država članica: izravno slanje zahtjeva između sudova i izravno izvođenje dokaza na sudu koji je podnio zahtjev.

Sud koji je uputio zahtjev je sud pred kojim postupak započinje ili pred kojim se razmatra početak postupka. Zamoljeni sud je sud druge države članice nadležan za izvođenje dokaza. Središnje tijelo nadležno je za dobavu informacija i traženje rješenja za eventualne poteškoće koje se mogu javiti u vezi sa zahtjevom.

Uredbom je predviđeno deset obrazaca.

Dodatne informacije potražite na našoj stranici na web-mjestu Izvođenje dokaza.

Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en

Obrazac možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Do kraja 2022. Ujedinjena Kraljevina moći će se odabrati u internetskim (interaktivnim) obrascima za potrebe tih postupaka. Iznimka su obrasci javnih isprava, u kojima se Ujedinjena Kraljevina neće moći odabrati.

 • Obrazac A - Zahtjev za izvođenje dokaza
  • na hrvatski
 • Obrazac B - Potvrda o primitku zahtjeva za izvođenje dokaza
  • na hrvatski
 • Obrazac C - Zahtjev za dodatnim informacijama za izvođenje dokaza
  • na hrvatski
 • Obrazac D - Potvrda o primitku pologa ili predujma
  • na hrvatski
 • Obrazac E - Obavijest o zahtjevu za primjenu posebnih postupaka i/ili korištenje komunikacijskih tehnologija
  • na hrvatski
 • Obrazac F - Obavijest o datumu, mjestu i izvršenju pribavljanja dokaza te uvjetima za sudjelovanje
  • na hrvatski
 • Obrazac G - Obavijest o kašnjenju
  • na hrvatski
 • Obrazac H - Obavijest o rezultatu zahtjeva
  • na hrvatski
 • Obrazac I - Zahtjev za izravno pribavljanje dokaza
  • na hrvatski
 • Obrazac J - Informacije središnjeg tijela/nadležnog tijela
  • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 17/11/2021