Formoli relatati mal-ġbir ta' provi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali


Informazzjoni nazzjonali u formoli online rigward ir-Regolament Nru 1206/2001.


Ir-Regolament (KE) Nru. 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati ta' l-iStati Membri fis-smigħ ta' xhieda fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali għandu l-għan li jtejjeb, jissimplifika u jħaffef il-kooperazzjoni bejn il-qrati fis-smigħ tax-xhieda.

Ir-Regolament japplika bejn l-Istati Membri kollha ta' l-Unjoni Ewropea ħlief għad-Danimarka. Bejn id-Danimarka u l-Istati Membri l-oħrajn tapplika l-Konvenzjoni dwar is-Smigħ ta' Xhieda f'Pajjiż Barrani fi Kwistjonijiet Ċivili jew Kummerċjali ta' l-1970.

Ir-Regolament jipprovdi żewġ modi għas-smigħ ta' xhieda bejn l-Istati Membri: jew li jintbagħtu talbiet direttament bejn il-qrati jew li x-xhieda jinstemgħu direttament mill-qorti li tagħmel it-talba.

Il-Qorti li tagħmel it-Talba hija l-qorti li quddiemha jinbdew jew ikun hemm ħsieb li jinbdew il-proċedimenti. Il-Qorti li ssirilha t-Talba hija l-qorti ta' Stat Membru ieħor li jkollha l-kompetenza li tisma' x-xhieda. Il-Korp Ċentrali huwa responsabbli biex jipprovdi informazzjoni u jfittex soluzzjonijiet għad-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu fir-rigward ta' talba.

Ir-Regolament jipprovdi għal għaxar formoli.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur il-paġna tagħna dwar is-Smigħ ta' xhieda

Dokumenti relatati

Gwida għall-prattika għall-applikazzoni tar-regolament dwar il-kumpilazzjoni ta’ xhieda PDF (308 Kb) mt

Tista’ timla dawn il-formoli onlajn billi tikklikkja fuq waħda minn dawn il-links hawn taħt. Jekk diġà bdejt formola u ssejvjajt abbozz, tista’ ttellagħha  billi tuża’ l-buttuna “Illowdja l-abbozz”.
Mill-1 ta’ Jannar 2021, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċeduri mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Sa tmiem l-2022, ir-Renju Unit jista’ jkompli jintgħażel fil-formoli (dinamiċi) online għall-iskop ta’ dawk il-proċedimenti u proċeduri. Eċċezzjoni għal din ir-regola huma l-formoli tad-dokumenti Pubbliċi, li fi fihom ir-Renju Unit m’għandux jintgħażel.

 • Formola A - Talba għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola B - Għarfien ta’ riċevuta ta’ talba għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola C - Talba għal tagħrif addizzjonali għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola D - Għarfien ta’ riċevuta ta’ depożitu jew ħlas bil-quddiem
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola E - Notifika li tirrigwarja t-talba għal proċeduri speċjali u/jew għall-użu ta’ teknoloġiji ta’ komunikazzjonijiet
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola F - Notifika tad-data, ħin, post ta’ eżekuzzjoni tal-kumpilazzjoni ta’ xhieda u l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola G - In-notifika ta’ dewmien
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola H - Tagħrif dwar ir-riżultat tat-talba
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola I - Talba għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)
 • Formola J - Tagħrif mill-korp ċentrali/awtorità kompetenti
  • b’din il-lingwa il-Malti
   Iddawnlowdja formola vojta b’din il-lingwa il-Malti (ibdel il-Lingwa)

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament : 17/11/2021