Przeprowadzenie dowodu w sprawach cywilnych i handlowych – formularze


Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 1206/2001


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z 28 maja 2001 r. dotyczące współpracy między sądami Państw Członkowskich przy gromadzeniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych ma za zadanie udoskonalenie, uproszczenie i przyspieszenie współpracy pomiędzy sądami podczas przeprowadzania dowodu.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii. Pomiędzy Danią i innymi Państwami Członkowskimi obowiązuje Konwencja dotycząca przeprowadzania dowodu za granicą w sprawach cywilnych i handlowych z 1970 r.

Rozporządzenie określa dwie formy przeprowadzania dowodów między Państwami Członkowskimi: bezpośrednie przesłanie wniosku między sądami i bezpośrednie przeprowadzenie dowodu przez sąd wzywający.

Sąd Wzywający jest sądem, przed którym rozpoczyna się lub toczy postępowanie sądowe. Sąd Wzywający jest sądem właściwym innego Państwa Członkowskiego do wykonania przeprowadzenia dowodu. Jednostka Centralna jest odpowiedzialna za dostarczanie informacji i poszukiwanie rozwiązań w przypadku jakichkolwiek trudności, które mogą wystąpić w związku z wnioskiem.

Rozporządzenie przewiduje dziesięć formularzy.

Dodatkowe informacje znajdują się na innej naszej stronie poświęconej przeprowadzaniu dowodów.

Przedkładanie formularzy właściwemu organowi

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.

Powiązane dokumenty

Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów PDF (308 Kb) pl

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest państwem członkowskim UE. Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone w mocy prawa UE. Do końca 2022 r. Wielką Brytanię można nadal wybierać w dostępnych online formularzach (dynamicznych) na potrzeby postępowań i procedur. Wyjątkiem od tej reguły są formularze do dokumentów urzędowych, w których nie należy wybierać Wielkiej Brytanii.

 • Formularz A - Wniosek o przeprowadzenie dowodu
  • w jęz. polski
 • Formularz B - Potwierdzenie odbioru wniosku o przeprowadzenie dowodu
  • w jęz. polski
 • Formularz C - Wniosek o dostarczenie dodatkowych informacji w celu przeprowadzania dowodu
  • w jęz. polski
 • Formularz D - Potwierdzenie odbioru depozytu lub zaliczki
  • w jęz. polski
 • Formularz E - Zawiadomienie dotyczące wniosku o procedury specjalne i/lub o wykorzystanie technik łączności
  • w jęz. polski
 • Formularz F - Zawiadomienie o dacie, czasie i miejscu przeprowadzania dowodu oraz o warunkach udziału
  • w jęz. polski
 • Formularz G - Zawiadomienie o opóźnieniu
  • w jęz. polski
 • Formularz H - Zawiadomienie o wynikach wykonania wniosku
  • w jęz. polski
 • Formularz I - Wniosek o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu
  • w jęz. polski
 • Formularz J - Informacje od jednostki centralnej/właściwego organu
  • w jęz. polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2022