Formulare de obținere de probe în materie civilă și comercială


National information and online forms concerning Regulation No. 1206/2001.


Council Regulation (EC) No. 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters seeks to improve, simplify and accelerate cooperation between courts in the taking of evidence.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and the other Member States the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 1970 applies.

The Regulation provides for two ways of taking of evidence between Member States: direct transmission of requests between the courts and the direct taking of evidence by the requesting court.

The Requesting Court is the court before which the proceedings are commenced or contemplated. The Requested Court is the competent court of another Member State for the performance of the taking of evidence. The Central Body is responsible for supplying information and seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request.

The Regulation provides for ten forms.

For additional information, please go to our page on Taking of evidence.

Related link

Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.
Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. Până la finalul anului 2022, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele online (dinamice) în contextul acestor proceduri și acțiuni. Fac excepție de la această regulă Formularele pentru documentele oficiale, în care nu trebuie selectat Regatul Unit.

 • Formularul A - Cerere de îndeplinire a unui act de cercetare
  • în română
 • Formularul B - Confirmarea de primire a unei cereri de îndeplinire a unui act de cercetare
  • în română
 • Formularul C - Cerere de informaţii suplimentare în vederea îndeplinirii unui act de cercetare
  • în română
 • Formularul D - Confirmarea de primire a unui depozit sau avans
  • în română
 • Formularul E - Notificare privind cererea unor proceduri speciale şi/sau de utilizare a tehnologiei comunicaţiilor
  • în română
 • Formularul F - Notificarea datei, orei, locului pentru îndeplinirea actului de cercetare şi condiţiile de participare
  • în română
 • Formularul G - Confirmarea întârzierii
  • în română
 • Formularul H - Informaţii privind rezultatul solicitării
  • în română
 • Formularul I - Cerere de îndeplinire directă a actului de cercetare
  • în română
 • Formularul J - Informaţii transmise de organismul central/autoritatea competentă
  • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Last update : 19/02/2019