Obrazci za izvajanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah


Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (ES) št. 1206/2001.


Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah si prizadeva izboljšati, poenostaviti in pospešiti sodelovanje med sodišči pri izvajanju dokazov.

Uredba se uporablja med vsemi državami članicami Evropske unije, razen Danske. Med Dansko in drugimi državami članicami Evropske unije se uporablja Konvencija o izvajanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini iz leta 1970.

Uredba določa dva načina izvajanja dokazov med državami članicami: neposreden prenos zaprosil med sodišči in neposredno izvajanje dokazov s strani sodišča, ki je zaprosilo.

Sodišče, ki je zaprosilo, je sodišče, pred katerim se je začel ali je predviden postopek. Zaprošeno sodišče je sodišče v drugi državi članici, pristojno za uresničitev izvajanja dokazov. Osrednji organ je odgovoren za oskrbovanje s podatki in iskanje rešitev morebitnih težav, ki lahko nastopijo v zvezi z zaprosilom.

Uredba določa deset obrazcev.

Podrobnejše informacije so na voljo na naši spletni strani o pridobivanju dokazov.

Sorodni dokumenti

Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov PDF (251 Kb) sl

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2022 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

 • Obrazec A - Zaprosilo za pridobivanje dokazov
  • v slovenščina
 • Obrazec B - Potrdilo o prejemu zaprosila za pridobivanje dokazov
  • v slovenščina
 • Obrazec C - Zaprosilo za dodatne podatke, ki so potrebni za pridobivanje dokazov
  • v slovenščina
 • Obrazec D - Potrdilo o prejemu pologa ali predujma
  • v slovenščina
 • Obrazec E - Obvestilo o zaprosilu o posebnih postopkih in/ali uporabi sredstev komunikacijske tehnologije
  • v slovenščina
 • Obrazec F - Obvestilo o datumu, času in kraju pridobivanja dokazov, in pogojih za sodelovanje
  • v slovenščina
 • Obrazec G - Obvestilo o zamudi
  • v slovenščina
 • Obrazec H - Podatki o izvršitvi zaprosila
  • v slovenščina
 • Obrazec I - Zaprosilo za neposredno pridobivanje dokazov
  • v slovenščina
 • Obrazec J - Podatki, ki jih posreduje osrednji organ/pristojni urad
  • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 17/11/2021