Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nasljeđivanje

Nacionalna pravila o nasljedstvu znatno se razlikuju među državama članicama (s obzirom na nasljednike, dijelove i nužne dijelove, načine upravljanja ostavinom, opseg odgovornosti nasljednika za dugove itd.).

Opće informacije

Veliki korak ka olakšavanju prekograničnog nasljeđivanja bilo je donošenje novih pravila EU-a 4. srpnja 2012. kojima se europskim građanima olakšava pravno rješavanje međunarodne oporuke ili nasljeđivanja. Ta nova pravila primjenjuju se na nasljeđivanje onih koji umru 17. kolovoza 2015. ili nakon toga datuma.

Uredbom se osiguravaju dosljedni postupci prekograničnog nasljeđivanja koje će provoditi jedinstveno nadležno tijelo na temelju jednog zakona. U načelu, sudovi države članice u kojoj je bilo posljednje boravište građana bit će nadležni za predmet nasljeđivanja te će pravo te države biti mjerodavno pravo. Međutim, građani mogu odabrati pravo svoje države kao mjerodavno pravo u predmetu nasljeđivanja. Primjenom jednog zakona na slučajeve prekograničnog nasljeđivanja koji provodi jedinstveno nadležno tijelo izbjegavaju se paralelni postupci i proturječne sudske odluke. Time se osigurava i priznavanje odluka sudova države članice u cijelom EU-u bez posebnih postupaka.

Uredbom se također uvodi Europska potvrda o nasljeđivanju. To je isprava koju tijelo nadležno za predmet nasljeđivanja izdaje nasljednicima, legatarima, izvršiteljima oporuke i upraviteljima ostavine koji je mogu upotrijebiti za dokazivanje pravnog položaja i ostvarivanje prava u drugim državama članicama. Europska potvrda o nasljeđivanju priznat će se u svim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Komisija je 9. prosinca 2014. donijela Provedbenu uredbu kojom se utvrđuju obrasci koji su dostupni u skladu s Uredbom o nasljeđivanju.

Na portalu e-pravosuđe moguće je ispuniti obrazac V (Europska potvrda o nasljeđivanju) i kreirati ga u formatu PDF ovdje.

Danska i Irska ne sudjeluju u Uredbi. Kao rezultat toga, prekogranični postupci nasljeđivanja koje vode tijela tih dviju država članica i dalje će biti uređeni njihovim nacionalnim pravilima.

Stvari iz područja zakona o oporezivanju nasljedstva izuzete su iz područja primjene Uredbe.

Informacije o novim pravilima EU-a o nasljeđivanju pronaći ćete na ovim internetskim stranicama.

Odaberite zastavu odgovarajuće države na ovoj stranici za prikaz informativnih članaka o nacionalnom nasljednom pravu i postupcima nasljeđivanja u svakoj državi članici. Pripremila ih je Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanski stvarima) u suradnji s Vijećem javnih bilježnika Europske unije (CNUE).

Na web-mjestu CNUE-a Nasljeđivanje u Europi možete pronaći odgovore na pitanja o postupcima nasljeđivanja u 22 države članice.

Ako tražite javnog bilježnika u državi članici, možete se koristiti alatom za pretraživanje Pronađi javnog bilježnika koji je u suradnji s uključenim strukovnim udruženjima javnih bilježnika ponudila Europska komisija.

Nacionalna pravila o registraciji oporuka znatno se razlikuju. U nekim državama članica osoba koja sastavlja oporuku („oporučitelj”) mora je registrirati. U ostalima se registracija preporučuje ili se odnosi samo na određene vrste oporuka. U nekoliko država članica ne postoje registri oporuka.

Ako želite doznati kako registrirati oporuku u državi članici ili provjeriti je li preminula osoba ostavila iza sebe oporuku, konzultirajte informacijske članke koje je pripremila Europska mreža registara oporuka (ENRWA), koji su dostupni na 3 ili 4 jezika. U tim informacijskim člancima objašnjava se postupak registriranja oporuke u svakoj državi članici i pružaju savjeti o tome kako pronaći oporuku u svakoj državi članici.

Druge poveznice

Nasljeđivanje – obavijesti država članica i alat za pretraživanje koji omogućuje pronalazak nadležnih sudova / tijela

Vodič za građane: kako se zakonodavstvom EU-a pojednostavnjuje međunarodno nasljeđivanje

Rezultati projekta „Daljnji razvoj u području povezivanja registara oporuka”, usmjerenog na mogućnosti za povećanje učinkovitosti prekograničnih ostavinskih postupaka korištenjem elektroničkim sredstvima, koji vodi estonsko Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Europskom mrežom registara oporuka, Vijećem javnih bilježnika Europske unije, estonskom Komorom javnih bilježnika, estonskim Centrom za registre i informacijske sustave te državama članicama Europske unije:

Posljednji put ažurirano: 16/01/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.