Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испански вече са преведени.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Австрия

В тези информационни документи се описва какво се случва, когато някой е заподозрян или обвинен в престъпление, водещо до съдебно производство. Съгласно австрийското право престъпление може да бъде извършено само ако дадено лице наруши изрична законова разпоредба, която е в сила към момента на извършване на деянието. Правото на наказателно преследване е право на държавата. Прокуратурата, криминалната полиция, която е под нейно ръководство, и съдилищата трябва да установят фактите и да изяснят всички обстоятелства, които са от значение за преценката на фактите.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Права на обвиняемите в наказателното производство

В тези информационни документи се описва какво се случва, когато някой е заподозрян или обвинен в престъпление, водещо до съдебно производство.

Съгласно австрийското право престъпление може да бъде извършено само ако дадено лице наруши изрична законова разпоредба, която е в сила към момента на извършване на деянието. Правото на наказателно преследване е право на държавата. Прокуратурата, криминалната полиция, която е под нейно ръководство, и съдилищата трябва да установят фактите и да изяснят всички обстоятелства, които са от значение за преценката на фактите.

В следните информационни документи ще намерите информация за правата ви като обвиняем в случай на наказателно производство срещу вас в Австрия. Основните етапи на процедурата са обобщени, за да можете бързо да получите необходимата ви информация.

Кратко представяне на наказателния процес

Наказателното производство в Австрия по принцип се състои от три етапа:

  • Процедура по разследване
  • Главно производство
  • Въззивно производство

Подробности за всички етапи на производството и за вашите права ще намерите в информационните документи. Тази информация не замества правните съвети и се предоставя само с ориентировъчна цел.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите подробна информация за вашите права тук.

Щракнете върху връзките по-долу, за да намерите информацията, която ви е необходима

Моите права по време на разследването

Моите права по време на съдебния процес

Моите права след съдебния процес

Последна актуализация: 01/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.