Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Австрия

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да ги платите.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Намиране на адвокат

В Австрия в съда можете да бъдете защитавани само от адвокат (с малки изключения). Австрийската федерална адвокатска колегия води регистър на адвокатите, който можете да намерите тук.

Ако узнаете, че в Австрия срещу вас се води разследване, водещо до наказателно производство, е необходимо да си изберете адвокат и да си уредите среща с него, за да обсъдите въпроса. По възможност това трябва да се направи преди да бъдете разпитани за първи път.

При арест лицата имат право да се свържат с адвокат преди да бъдат разпитани. Ако не познавате адвокат, можете да се свържете с дежурните адвокати. Полицията или органите на обвинението трябва да ви разрешат да се свържете с тази служба.

Заплащане на адвокат

По правило, ако наемете адвокат за своята защита, трябва вие да заплатите за неговите услуги. Ако няма споразумение за хонорарите, адвокатът може да поиска да му бъде платено разумно възнаграждение. Таксите, посочени в Общите критерии за хонорарите (AHK), могат да се използват като база за изчисляване на хонорара.

Ако заплащането за защитата излага вашата издръжка или тази на вашето семейство на риск предвид доходите и имотите ви, и ако се изисква защитник, такъв трябва да ви бъде назначен безплатно. В този случай вие получавате също безплатни копия от съдебното досие. Можете да кандидатствате за назначаване на служебен защитник, чийто хонорар се поема от предоставената правна помощ, като използвате този формуляр.

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.