Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Белгия

Получаването на независим правен съвет от адвокат е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове Ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях Ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист Ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да му платите.

Съдържание, предоставено от
Белгия

Как да намеря адвокат?

Всеки белгийски адвокат членува в адвокатската колегия на съдебния район, където се намира кантората му. В Брюксел тя е съставена от два адвокатски съюза, единият обединяващ френскоезичните адвокати, а другият — нидерландскоезичните адвокати.

Съюзът на френскоезичните и немскоезичната адвокатски колегии (Ordre des Barreaux francophones et germanophone — O.B.F.G) включва адвокатските колегии на Валонски регион и брюкселската френска колегия.

Столичният нидерландски адвокатски съюз и фламандските колегии са обединени в „Orde van de Vlaamse Balies“ (O.V.B.)

Списъкът на адвокатите може да бъде намерен в телефонните указатели „Бели страници“ или „Жълти страници“ или в интернет (https://avocats.be/fr или http://www.advocaat.be/). Можете да потърсите адвокат, практикуващ предимно в областта на защитата на преследвани от наказателните юрисдикции лица, като използвате търсене с „предпочитана дисциплина“ („matière préférentielle“ на френски; „voorkeurmaterië“ на нидерландски), раздел „наказателно право“ („droit pénal“ на френски; „strafrecht“ на нидерландски).

Можете да откриете адвокат и в близост до Вашето местожителство, като потърсите по община или съдебен район.

Секретариатът на всяка адвокатска колегия също може да Ви предостави списък на членовете си.

Можете да се свържете и директно с адвокат, който Ви е бил препоръчан, чрез електронната поща, по пощата или по телефона.

Как се плаща на адвокат?

Правилото е, че именно Вие трябва да платите на адвоката си. Може да Ви бъде поискан депозит преди каквато и да било намеса. Законът не определя размера на хонорарите. Адвокатът обаче трябва да Ви информира за начина, по който ще определи заплащането си: часова ставка, прилагана съобразно времето, което е отнела Вашата защита, или фиксирана сума за всяка извършена услуга (консултация, запознаване с преписката, явяване пред съд и др.).

Към това се добавят направените от неговата кантора разходи и таксите, заплатени на съдебната администрация.

Ако не разполагате с необходимите средства, за да платите на адвоката си, можете да поискате безплатна правна помощ от бюрото за правна помощ, към което е вписан адвокатът Ви. Списъкът на бюрата за всеки квартал е достъпен в интернет:

Ако получавате социална помощ от публичните центрове за социална помощ C.P.A.S, гарантиран доход за възрастни хора, обезщетение за заместване на доходите на инвалидите, издържате дете, за което се получават гарантирани семейни помощи, наемател сте в социално жилище или сте непълнолетен, свръхзадлъжнял (съвместен съдебен надзор), задържан под стража, призован с протокол обвиняем или психично болен, ще получите безплатна помощ от адвокат.

Същото се прилага и ако живеете сам и разполагате с месечен доход под 860 евро или когато съжителствате с друго лице, ако общият доход на живеещите с Вас пълнолетни е под 1 104 евро (плюс 145,16 евро за всяко лице на издръжка).

Последна актуализация: 24/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.