В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Обвиняеми (наказателни производства)

Англия и Уелс

Този информационен лист и неговите подразделения разясняват процедурите, приложими по време на наказателно разследване, и какво се случва след като разследването приключи и преди да започне наказателното производство.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Какви са етапите на наказателното разследване?

Наказателното разследване започва от момента, в който полицията заподозре, че може да е извършено престъпление. Полицията извършва разследване и събира доказателства. При тежки престъпления, след като полицията сметне, че разполага с достатъчно доказателства за повдигане на обвинение, тя се свързва с Кралската прокурорска служба (CPS), която обикновено преценява кои от обвиненията са обосновани, ако въобще има такива. Тя може да поиска допълнително разследване.

Ако полицията Ви уличи като заподозрян, първият решаващ етап е решението за задържането Ви.

След изтичане на срока на задържане за разпит, следващият ключов етап е решението за повдигане на обвинение. Ако полицията трябва да извърши допълнително разследване и не е необходимо да сте задържани, тя може да Ви освободи, без да Ви повдигне обвинение или под полицейска гаранция, като поиска да се върнете в полицейския участък на по-късна дата.

Ако обаче предстои да Ви обвинят в извършването на престъпление и полицията реши, че трябва да останете под стража, ще бъдете отведени в съда, за да реши дали да бъдете освободени под гаранция преди съдебния процес.

Ако сте разследвани за предполагаеми терористични актове, Вашите права, както и правомощията на полицията са различни от представените по-долу (вж. Закон за тероризма от 2000 г., който попада извън обхвата на настоящите информационни листове).

Ако сте на възраст под 18 години, има допълнителни защитни мерки. Обърнете се към Вашия адвокат за разяснения.

Последвайте връзките по-долу, за да разберете повече за Вашите права преди внасяне на делото в съда:

Разследване и задържане (1)

Полицията ще ми задава ли въпроси?

Ако службите на полицията подозират, че сте извършили престъпление или че имате информация за такова, те могат да Ви задават въпроси.

Трябва ли да се явя в полицейски участък?

Полицията може да Ви спре, да Ви претърси, да Ви зададе ограничен брой въпроси на улицата или на друго публично място. Ако Ви попитат, трябва да кажете на полицията името и адреса си. Ако полицията Ви подозира в извършването на престъпление, може да поиска да отидете в полицейския участък доброволно. Полицейските служители също така имат право да Ви задържат и да Ви отведат в полицейския участък противно на Вашата воля. Трябва да Ви информират защо го правят.

Свободен ли съм да напусна полицейския участък?

Ако сте в полицейския участък като заподозрян или вероятен свидетел, но не сте задържани, сте свободни да си тръгнете по всяко време.

Какво ще се случи, след като ме задържат?

Ако полицията иска да останете в полицейския участък, трябва да Ви задържат. Трябва да Ви информират защо сте задържани и задържането Ви трябва да е наложително. Полицията има право да Ви претърси, да Ви вземе пръстови отпечатъци и проби от ДНК и да извърши друг физически обиск, за който са дадени разяснения тук.

Какво ще се случи, ако не говоря езика?

Ако не разбирате английски език, полицията трябва да Ви осигури преводач безплатно. Не могат да Ви разпитват без преводач.

Мога ли да ползвам услугите на адвокат?

Ако сте задържани, имате право да се свържете с адвокат. Ако не познавате адвокат, полицията ще Ви назначи служебен адвокат. Вж. информационен лист 1.

Какво ще стане, ако съм на възраст под 17 години или съм пълнолетно лице в уязвимо положение?

Ако сте на възраст под 17 години или сте пълнолетно лице в уязвимо положение, не трябва да бъдете разпитвани, без полицията да осигури присъствието на подходящо пълнолетно лице.

Това лице ще Ви подкрепя и съветва при контактите с полицията. Това лице не е адвокат и няма да Ви даде правен съвет. Подходящото пълнолетно лице може да бъде член на семейството, приятел, доброволец или социален/здравен работник.

Може ли полицията да ме претърси?

Дори да не сте задържани, полицията може да Ви спре и да претърси Вас или Вашия автомобил, но само ако има основателни причини да подозира, че държите откраднати или забранени вещи или че сте извършили престъпление.

Може ли полицията да ми вземе пръстови отпечатъци или проби от ДНК?

Ако не сте задържани, не сте длъжни да дадете пръстови отпечатъци или други проби, а полицията не може да ги вземе без Вашето съгласие. Ако обаче сте задържани, полицията има право да вземе проби като кръв, слюнка или други телесни тъкани без съгласието Ви.

Трябва ли да участвам в разпознаване?

Ако сте задържани, полицията може да поиска да участвате в разпознаване. Ако откажете, това може да бъде използвано срещу Вас в съдебния процес. Обикновено разпознаването се изразява само в показване на видеоизображения на жертвата или свидетеля (свидетелите). Служебният адвокат може да Ви даде съвет.

Може ли полицията да извърши обиск на колата ми и на служебните ми помещения?

Ако сте задържани, със заповед на висш полицейски служител полицията може да извърши обиск на колата Ви и на служебните Ви помещения и да изземе Ваше имущество, ако то има отношение към разследването.

Мога ли да се свържа с приятел или член на семейството?

Да, за да им съобщите къде се намирате.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако имам нужда?

Ако се нуждаете от медицинска помощ, имате право да бъдете прегледани от лекар.

Аз съм от друга държава-членка. Мога ли да се свържа с посолството си?

Да. Представител на посолството ще дойде в полицейския участък или ще се свърже с Вас, за да разбере дали се нуждаете от помощ. Ако сте задържани под стража и задържането Ви бъде продължено, полицията е длъжна да се свърже с консулствата на следните държави-членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция.

Какво ще се случи, ако съм задържан въз основа на европейска заповед за арест?

Ако от някоя от държавите-членки е издадена eвропейска заповед за арест, може да бъдете задържани в друга държава-членка и да бъдете върнати във въпросната държава след изслушване от съдия. Имате право на адвокат и преводач, ако Ви е необходим такъв. Вж. информационен лист 1.

Кога полицията ще повдигне обвинение срещу мене?

Ако полицията прецени, че има достатъчно доказателства срещу вас, ще повдигне срещу Вас обвинение за извършено престъпление. От обвинението ще разберете какво престъпление полицията счита, че сте извършили. След като Ви обвини, полицията не може да Ви разпитва повече относно престъплението.

Колко време може да продължи задържането ми от полицията?

След като Ви задържи, полицията може да Ви държи в полицейския участък за не повече от 24 часа. Висш полицейски служител може да удължи този срок до 36 часа, ако има основателни причини да счита, че това е необходимо за събирането на доказателства, че престъплението е тежко и че разследването се води правилно. След изтичането на този срок трябва да Ви бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление или да бъдете освободени от полицейско задържане. Ако полицията иска да Ви задържи по-дълго, трябва да получи разрешение от Магистратски съд. Съдът може да удължи срока на задържането до максимум 96 часа.

Жалби срещу полицията

Ако считате, че полицията се е отнесла с Вас по неподходящ начин, можете да се оплачете или до полицията, или до Независимата комисия за оплаквания срещу полицията (Іndependent Police Complaints Commission).

Разпит и повдигане на обвинение (2)

Кога мога да бъда разпитан?

Ако сте задържани и задържането Ви в полицейския участък бъде продължено, служителят в ареста трябва да установи със сигурност, че сте умствено и физически годен да бъдете разпитан. За всеки 24-часов срок вие трябва да имате непрекъснат период на почивка от най-малко 8 часа без разпит. По време на разпита на всеки 2 часа трябва да Ви се дава 15-минутна почивка за освежаване. Обикновено имате право на разпита да присъства адвокат.

Трябва ли да отговарям на въпросите на полицията?

Не сте длъжен да отговаряте на въпросите. Ако сте заподозрени в извършване на престъпление, полицията трябва официално да Ви предупреди (да Ви съобщи правата), преди да Ви задава въпроси. Полицията трябва да Ви информира, че не сте длъжен да отговаряте на въпроси, но ако кажете нещо, то може да бъде използвано като доказателство в съда. Трябва да Ви информират също, че ако не кажете нещо, на което по-късно ще искате да се позовете в съда, фактът, че не сте го казали в полицията, може да се използва срещу Вас на процеса.

Как се провеждат полицейските разпити?

Разпитите в полицейския участък се провеждат в стая за разпити и винаги се правят аудиозаписи. Процесът на записване трябва да Ви бъде разяснен преди разпита.

Кога полицията ще повдигне обвинение срещу мене?

Ако полицията прецени, че има достатъчно доказателства срещу Вас, може да Ви повдигне обвинение за извършено престъпление. След това полицията не може да Ви разпитва повече относно престъплението. Обвинението може да бъде променено на по-късен етап от процеса.

Изправяне пред съда преди процеса (3)

Кога за първи път ще бъда изправен през съда?

Ако сте задържани в полицейския арест, трябва да бъдете доведени пред съда на първия възможен ден, в който той заседава. Обикновено първото заседание ще бъде в Магистратски съд.

Имам ли право на адвокат?

Имате право на адвокат в съда. Ако нямате собствен адвокат, ще ви представлява служебен адвокат. Вж. информационен лист 1.

Ще присъства ли преводач, ако не говоря езика?

Ако не говорите английски език, безплатно ще ви бъде осигурен преводач, който да превежда цялото съдебно производство.

Мога ли да бъда освободен от задържане?

Ако сте задържани, може да поискате от съда да Ви освободи под гаранция. Ако Ви бъде предоставено право на гаранция, може да не е необходимо да внасяте парична сума.

Обикновено съдът Ви пуска под гаранция, ако нямате съедбно досие и ако счита, че не представлявате опасност за обществото, няма да повлияете на свидетелите и ще се явите в съда, когато ви призоват. Гаранцията може да е придружена с условия, като пребиваване на определен адрес, предоставяне на полицията на Вашия задграничен паспорт и носене на електронна гривна.

Ако съдът откаже освобождаване под гаранция, ще бъдете задържани в затвора до съдебния процес.

Мога ли да обжалвам решението да бъда задържан в затвора до процеса?

Да. Поискайте съвет от Вашия адвокат.

Ще бъда ли изправен отново пред съда преди процеса?

Да. Вашият адвокат ще Ви разясни това.

За колко време мога да бъда задържан в затвора преди процеса?

Ако Ви оставят в затвора, делото Ви трябва да се гледа в определени срокове.

Обикновено делото трябва да влезе в Кралския съд до 182 дни след задържането Ви. Ако това не стане, може да поискате да Ви пуснат под гаранция. При по-леки случаи процесът трябва да се гледа в срок от 56 дни. Ако това не стане, ще бъдете освободени под гаранция.

Подготовка на делото преди процеса (4)

Какво се случва преди съдебния процес?

Във времето преди съдебния процес Кралската прокурорска служба (Crown Prosecution Service) (CPS) продължава да следи дали делото е достатъчно добре подплатено, за да обоснове преследването. Прокурорът ще предостави на Вашия адвокат доказателствата, с които разполага и които ще се използват срещу Вас на процеса. Например ако разполага със свидетелски показания, ще Ви бъде представено тяхното писмено изложение. Обвинението трябва също така да Ви предостави достъп до всички материали, които биха отслабили неговата теза или биха подкрепили Вашата. Прокурорът трябва постоянно да преглежда доказателствата и да Ви предоставя достъп до всеки материал, който отговаря на тези критерии.

Аз съм от друга държава-членка. Трябва ли да се намирам в Англия/Уелс преди процеса?

Ако не сте задържани или ако сте освободени под гаранция, сте свободни да се върнете във Вашата държава. Може обаче да не бъдете освободени под гаранция, ако прокурорът изиска да останете в Англия или Уелс, докато продължава разследването. Съдът може да Ви пусне под гаранция, при условие че останете в Англия. Нарушаването на това условие е престъпление. Ако сте освободени под гаранция, трябва да посочите адрес в Обединеното кралство, на който могат да се свържат с Вас. Това може да бъде адресът на Вашия адвокат.

Ако съм се върнал в моята държава-членка, трябва ли да се върна обратно в Англия/Уелс преди процеса?

Вероятно. За някои предварителни заседания е възможно Вашият адвокат да поиска да не присъствате или може да е възможно да участвате чрез видеовръзка.

При всички случаи ли моето дело ще влезе в съда?

Не е задължително Вашето дело да влезе в съда. Кралската прокурорска служба (CPS) може да реши да прекрати делото или може да предложи условно осъждане, което може да включва глоба. Ако се съгласите, Вие признавате, че сте извършили престъплението. То ще бъде вписано във Вашето съдебно досие и няма да можете да го обжалвате.

Какви доказателства ще събира обвинението?

Полицията ще разпита свидетели и може също да събере физически доказателства и данни от съдебно-медицински експертизи. Може например да събере документи от Вашия дом или работно място, може да претърси колата Ви или да вземе проби от Ваша ДНК (например коса, слюнка и др.).

Мога ли да попреча на обвинението да събере някои доказателства?

Понякога полицията трябва да получи заповед за обиск, издаването на която може да бъде оспорвано. Обикновено в заповедта трябва конкретно да се посочва какво ще се претърсва и защо. Ако полицията не спази заповедта, събраните доказателства може да не бъдат допуснати в съда.

Ще бъде ли поискана информация за моето съедбно досие?

Обвинението ще събере информация относно Вашето съедбно досие, включително за присъди извън Обединеното кралство.

Може ли обвинението срещу мене да бъде променено преди процеса?

Да. Това зависи от оценката на доказателствата от страна на обвинението. Вашият адвокат може да поиска обвинението да бъде променено.

Какво ще се случи, ако съм съден за същото престъпление в друга държава-членка?

Ако в някоя държава-членка съдът произнесе окончателно решение, не можете да бъдете съдени отново въз основа на същите факти в друга държава-членка.

Мога ли да се призная за виновен преди процеса?

В повечето случаи, ако искате да се признаете за виновен по обвинението преди съдебния процес, можете да го направите. Ако се признаете за виновен, обикновено ще получите много по-лека присъда, отколкото ако оспорите вината си в съда. Ако решите да се признаете за виновен, обикновено не можете да обжалвате присъдата и тя ще бъде вписана във Вашето съдебно досие.

Връзки по темата

Закон за наказателния процес и следствието от 1996 г. (изменен)

Закон за наказателното правораздаване от 2003 г. (изменен)

Закон за полицията и доказателствата в наказателното производство от 1984 г.

Кодекс на добрите практики

Закон за освобождаване под гаранция от 1976 г.http://www.homeoffice.gov.uk/police/powers/pace-codes/ (изменен)

Закон за наказателно преследване на престъпления от 1985 г., член 22 (изменен)

Закон за тежката организирана престъпност и полицията от 2005 г.

Закон за тероризма от 2000 г.

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.