Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Каква е целта на наказателното разследване?

Полицията е длъжна да започне наказателно разследване, ако има основание да се подозира, че е извършено престъпление. Полицията може да разбере за това от жертвата на престъплението. Полицията може да научи за предполагаемите престъпления и по други пътища и тогава е длъжна да започне разследване (например, полицаите могат да забележат сами, че се извършва престъпление).

Какви са етапите на разследването?

Наказателното разследване цели да установи обстоятелствата, при които е извършено дадено престъпление, и хората, които са замесени, както и да събере необходимите доказателства за разглеждането на обвиненията и по-нататък по време на процеса. Наказателното разследване се води от полицията или, в някои случаи, от финландската гранична охрана, военните или финландската митница. В настоящите информационни листове всички служби, които могат да извършват разследване, се наричат събирателно „полиция”.

Разпит

Полицията може да ви извика в полицейското управление за разпит. Полицаите могат и да ви позвънят и да ви разпитат по телефона. Целта на разпита е да се разбере дали има основание да се подозира, че е извършено престъпление и че вие сте го извършил.

Арест

Ако ви призоват за разпит, трябва да се подчините; ако не го направите, полицията може да дойде и да ви отведе на разпит. Освен това, в този случай полицията може да ви арестува.

Първо заседание на съда

Ако полицията направи искане да се издаде заповед за вашето задържане, съдебното заседание по въпроса за задържането трябва да се състои в срок от четири дни след вашия арест. Съдът провежда заседание по въпроса за задържането и решава дали да бъдете задържан или освободен. Ако бъдете задържан, съдът определя и краен срок, до който трябва да се повдигнат обвинения.

Ако полицията не направи искане за задържане, първото заседание на съда по вашето дело може да бъде основното заседание по време на процеса.

Разглеждане на обвиненията от прокурора преди основното заседание

Преди основното заседание полицията провежда наказателното разследване и събира материалите по него в досие от разследването. Досието с материалите от наказателното разследване отива при прокурора. Той на свой ред решава дали са налице достатъчно данни, за да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление и че вие сте го извършили.

Полицията трябва да информира вас и адвоката ви за напредъка на наказателното разследване и за откритите от нея доказателства във връзка с вината ви за извършеното престъпление. Сам или с помощта на вашия адвокат, вие също можете да събирате оневиняващи ви доказателства и да правите искания те да бъдат включени в материалите от наказателното разследване.

Преди основното заседание могат да се проведат няколко разпита. Може да има и няколко заседания по въпроса за задържането.

Моите права по време на разследването

Последвайте хипервръзките по-долу за повече информация за вашите права по време на различните етапи от разследването.

Разпит (1)

Защо полицията може да иска да ме разпита?

Ако полицията подозира, че знаете нещо за предполагаемото престъпление, може да ви разпита. Целта на разпита е да се съберат сведения за предполагаемото престъпление и за лицето, което го е извършило. Може също да бъдете разпитан при желание на полицията да събере сведения за това какви облаги е донесло престъплението, дори да не сте заподозрян в извършването му.

Какво ще ми бъде обяснено за правата ми?

Полицията е длъжна да ви информира в какво качество ви разпитва (жертва/ заподозрян/ свидетел) възможно най-бързо и при всички случаи преди началото на разпита. По правило имате право да бъдете придружаван от адвокат по време на разпита, ако сте жертва или заподозрян. Ако ви разпитват като заподозрян, полицията трябва също да ви информира в какво ви подозират.

Ако полицията ви е заловила, защото ви подозира в престъпление, или сте арестуван или задържан, полицията трябва да ви информира за правото ви на адвокат незабавно. По принцип не сте длъжен да отговаряте на никакви въпроси, преди да дойде адвокатът ви, ако сте поискали такъв. При всички обстоятелства обаче сте длъжен да дадете на разпитващия верни лични данни, дори ако адвокатът ви не присъства.

Полицията е длъжна да се отнася с вас спокойно и разумно по време на разпита. Полицията не може да ви предоставя никакви умишлено неистинни твърдения, обещания или изфабрикувани факти относно някакви специални привилегии, или да изтощава, заплашва или притиска разпитвания, или да използва друго неуместно средство или метод, за да въздейства на волята, паметта, способността за преценка или свободата на вземане на решение на лицето, за да изтръгне признание или да повлияе на даваните показания.

Какво става, ако не говоря местния език?

Ако не говорите фински или шведски език, полицията ще ви осигури съдействието на устен преводач по време на разпита. За повече информация за езиковите права, вижте Езикови права (6). Някои полицаи могат да използват английски език по време на разпита. Няма нужда да плащате на устния преводач. Той трябва да превежда въпросите на полицията и вашите отговори.

На края на разпита с преводача изчитате заедно протокола и тогава можете да посочите дали полицията не е протоколирала нещо погрешно. Много е важно заедно с преводача да прегледате протокола внимателно, тъй като съдържанието му може да се използва срещу вас по време на процеса.

Мога ли да имам адвокат?

По правило винаги имате право да се възползвате от услугите на адвокат по време на разпита, независимо дали сте арестуван или не. По принцип не сте длъжен да отговаряте на никакви въпроси, преди да дойде адвокатът ви. Ако се нуждаете от устен преводач, можете да се възползвате от услугите на такъв и когато говорите с адвоката си.

Ако ви е известен адвокат, от чиито услуги бихте искали да се възползвате, можете да помолите полицията да се свърже с него. Ако не познавате никакъв адвокат, полицията може да ви намери такъв. Полицаите могат също да ви дадат списък от адвокати, които често поемат наказателни дела, или такива, които са членове на адвокатската колегия на Финландия. В такъв случай можете сам да изберете адвокат и полицията ще се свърже с него.

Трябва ли да отговарям на въпросите на полицията?

Винаги трябва да давате на полицията верни лични данни. Не сте длъжен да отговаряте на никакви други въпроси. Ако знаете нещо, което ще помогне за разкриване на престъплението и за сваляне на подозрението от вас, може да е разумно да отговорите на въпросите. Трябва да обсъдите с адвоката си дали да отговаряте на въпроси или не.

Полицията трябва да следва закона и относно времето на денонощието, по което е разрешен разпит. По правило разпити не могат да се провеждат между 22 и 7 часа. За повече информация относно това кога е разрешен разпит, вижте тук.

Може ли полицията да извърши физически обиск и да ми вземе пръстови отпечатъци?

Ако ви подозират в извършване на престъпление, полицията има право да ви вземе пръстови отпечатъци. Полицията има право да извърши личен обиск — т.е. да провери какво имате в дрехите и другаде по тялото, — ако ви подозират в престъпление, за което максималната присъда е поне шест месеца лишаване от свобода, или предполагаемото престъпление е упоменато в глава 5, раздел 10 от Закона за принудителните мерки.

Полицията има право да извърши физически обиск, включително да вземе кръвна проба или да извърши друг преглед на тялото ви, ако ви подозират в престъпление, максималната присъда за което е повече от шест месеца лишаване от свобода или престъплението е упоменато в глава 5, раздел 11 на Закона за принудителните мерки. На практика обичайните престъпления, като кражба, нападение и престъпления, свързани с наркотици, са сред тези, за които може да се извърши физически обиск; това може да означава и че ще се вземе ДНК проба.

Арест (2)

Защо може полицията да ме арестува?

Целта на ареста е да се защити наказателното разследване. Полицията може да ви арестува, ако ви подозира в тежко престъпление, минималната присъда за което е две години лишаване от свобода. В този случай полицаите не се нуждаят от други основания за арест, освен достатъчно сериозно подозрение, че вие сте извършили престъплението.

Ако ви подозират в по-леко престъпление, като нападение или кражба, полицията може да ви арестува, ако, освен за предполагаемото престъпление, има основание да подозира, че можете:

  • да избягате или да се укриете по друг начин,
  • да затрудните разследването или
  • да извършите нови престъпления.

Освен това, полицията може да ви арестува, ако няма информация за вас и вие откажете да дадете името или адреса си, или дадете очевидно лъжливи име или адрес. Ако не пребивавате постоянно във Финландия и има вероятност да напуснете страната, за да избегнете разследването, процеса или изпълнението на присъдата, полицията също може да ви арестува.

Решението за ареста ви ще се вземе от държавен служител с правомощия да взема такива решения и не е необходима съдебна заповед. Държавните служители, които могат да вземат решения относно арестите, са високопоставените полицейски служители, прокурорът и високопоставени служители на митниците и граничната охрана. Глава 1, раздел 6 от Закона за принудителните мерки съдържа правната уредба относно държавните служители с правомощия да вземат решения относно арестите.

Каква информация ще ми се даде относно моя арест?

Полицията трябва да ви информира защо сте арестуван веднага щом бъдете обявен за арестуван или заловен въз основа на заповед за арест. Полицаите трябва също така да информират член на семейството или друг близък, ако поискате да направят това, стига това да не затрудни разследването.

Не говоря местния език. Имам ли право на устен преводач?

Ако не говорите фински или шведски език, полицията ще ви уреди устен преводач. За повече информация за езиковите ви права, вижте Езикови права (6). Понякога полицаите могат да разпитват и на английски език, ако и те, и вие смятате, че можете да проведете разпита на този език. Не сте длъжен да отговаряте на никакви въпроси, преди да дойде преводачът.

Мога ли да се срещна с адвоката си?

Когато сте арестуван, винаги имате право да се срещнете с адвоката си. По ваше искане може и да ви бъде определен адвокат. Държавата ще плати хонорара му. Можете да изберете адвоката си сам, но той трябва да е завършил право.

Имате право да разговаряте с адвоката си без присъствие на полицията и разговорът ви не може да се подслушва или записва. Ако имате нужда от устен преводач, той може да присъства, когато говорите с адвоката си.

Трябва ли да отговарям на въпросите на полицията?

Не сте длъжен да отговаряте на никакви въпроси, които полицията ви задава, освен да дадете личните си данни. Понякога е във ваш интерес да отговорите на въпросите, тъй като това може да помогне в изясняването на въпроса какво се е случило и подозренията към вас може да намалеят. Когато съдът обсъжда вината ви, той може да вземе предвид, че не сте отговарял на въпроси. Отказът да се отговаря на въпроси обаче никога не е сам по себе си достатъчно основание за осъждане.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Ваше основно право е да не съдействате за установяването на вината си. Това означава, че нямате задължение да казвате неща, които да затвърдят тезата за вината ви.

Ако обаче решите да говорите само в съда, трябва да сте подготвен да обясните защо не сте давал информация преди. Съдът има право да вземе предвид, че на процеса сте казали само, че сте били някъде другаде, когато се е извършило престъплението. Това може да накърни правдоподобността на вашата версия.

Ако по време на разпита споменете неща, които по-късно се окажат неблагоприятни за вашия случай, версията ви може да се използва срещу вас. Ако в съда разкажете различна версия от тази, разказана по време на разпита, трябва да можете да обясните защо е така или съдът може да сметне, че версията ви не е правдоподобна.

Мога ли да се свържа със семейството си?

Имате право да се свържете с близките си, например най-близкото семейно обкръжение, освен ако полицията няма сериозни основания да ограничи контактите ви. Полицията е длъжна също така да информира незабавно близките ви за вашия арест, стига това да не затрудни разследването.

Гражданин съм на друга държава-членка. Мога ли да се свържа с посолството на моята държава?

Имате право да се свържете с посолството на вашата държава, освен ако полицията няма сериозни основания да ограничи контактите ви. По принцип посолството бива информирано най‑късно към момента, когато полицията отправи искане за заповед за задържане.

Може ли полицията да ми вземе пръстови отпечатъци? Може ли образец от моята ДНК да бъде регистриран?

По принцип, ако сте арестуван, полицията винаги може да ви вземе пръстови отпечатъци и да регистрира вашата ДНК.

Може ли полицията да ми извърши личен обиск?

Полицията може да нареди да ви се извърши обиск. Той може да бъде личен, за да се види какво имате в дрехите или другаде по тялото, или физически, който включва претърсване на тялото ви, вземане на кръвна проба или друг физически преглед.

Ако обискът изисква медицински познания, може да го извърши само лекар. Иначе може да го извърши полицията или друго медицинско лице.

Законодателството съдържа условия, при които се допуска физически обиск; например, тежестта на подозрението за извършено престъпление. На практика, всички обичайни престъпления (кражба, нападение или престъпления, свързани с наркотици) позволяват на полицията да проведе физически обиск.

Какво се случва, ако ме арестуват въз основа на Европейска заповед за арест?

Ако друга държава-членка е издала Европейска заповед за вашия арест, можете да бъдете арестуван и задържан с цел екстрадиция в държавата, която е издала заповедта. По време на заседанието по задържането имате право да имате адвокат и устен преводач. Държавата заплаща хонорарите им и вие нямате задължение да ѝ ги възстановите. Можете сам да изберете адвокат, също както когато ви подозират в престъпление.

Първо заседание на съда (3)

Защо се насрочва първото заседание на съда?

Ако полицията направи искане за заповед за задържането ви, по него решение трябва да вземе съдът. Ако не сте арестуван и полицията не направи искане за заповед за задържане, първото заседание на съда обикновено е основното заседание по делото.

Ако сте арестуван, полицията трябва да направи искане за заповед за задържането ви възможно най-скоро и най-късно до дванадесет часа на третия ден, след като сте бил заловен. Ако не го направи, трябва да бъдете освободен. Съдът трябва да разгледа молбата за заповед за задържане незабавно.

Ако сте арестуван, молбата за заповед за задържане трябва да се разгледа най-късно до четири дни от деня, в който сте бил заловен. Съдът ще проведе заседание по задържането и ще реши дали да бъдете задържан или освободен. Вместо задържане съдът може да ви наложи забрана за пътуване.

Заедно със задържането съдът може да наложи и ограничения върху контактите ви. Това означава, че в началото на задържането ви няма да имате право да се свързвате с никого, освен с адвоката си.

Във Финландия няма система за освобождаване под гаранция; с други думи, няма как да депозирате определена сума пред съда, за да ви освободят до основното съдебно заседание.

Имам ли право на адвокат?

По време на заседанието по задържането имате право на адвокат. По ваше искане адвокатът трябва да ви бъде определен за защитник, което означава, че държавата ще заплати хонорара му директно. Имате право също да се защитавате сам, но ако полицията направи искане за заповед за задържане, се препоръчва да използвате услугите на адвокат. Можете сам да си изберете адвокат.

Имам ли право на устен преводач, ако не разбирам езика?

Ако не разбирате фински или шведски език, съдът ще ви осигури преводач. Държавата заплаща хонорара му. За повече информация за езиковите ви права, вижте Езикови права (6). По време на заседанието искането за заповед за задържане ще ви бъде преведено устно, ако не сте го разгледали заедно с адвоката и преводача преди заседанието. По време на заседанието всичко казано ще ви бъде превеждано, ако има нужда.

Трябва ли да направя изказване в съда?

Не сте длъжен да се изказвате в съда. Ако имате адвокат, той може да отговори на искането за заповед за задържане от ваше име. Имате обаче право да бъдете изслушан лично, ако пожелаете.

Трябва ли да давам друга информация в съда?

В съда — както и по време на цялото наказателно разследване — не сте длъжен да давате никаква информация за предполагаемото престъпление. Това обаче често би могло да бъде полезно. Адвокатът ви ще ви помогне да решите кога ще бъде по-добре да говорите и да давате информация.

Ще ме задържат ли или ще ме освободят след заседанието?

Ако съдът реши, че има основание да ви задържи и че забраната за пътуване не е достатъчна, ще бъдете задържан. Ако нямате постоянен адрес във Финландия, практически е невъзможно да се наложи забрана за пътуване.

Ако съдът реши, че няма основания за задържането ви, той ще постанови, че трябва да бъдете освободен незабавно. Във Финландия не е възможно да се депозира парична сума като гаранция. На края на заседанието по задържането ще бъдете или задържан, или с наложена забрана за пътуване, или освободен. Даже ако съдът реши, че трябва да бъдете задържан, няма да ви задържат, ако това би било нецелесъобразно от гледна точка, например, на здравословното ви състояние.

Ако бъдете задържан, съдът ще определи дата, до която прокурорът трябва да повдигне обвинения. Тази дата може да бъде отложена по искане на прокурора. Няма максимален срок за повдигане на обвинения, но той не трябва да бъде по-дълъг от времето, нужно за приключване на наказателното разследване и подготовка на обвиненията.

Ако се окаже, че определеният за повдигане на обвиненията срок е твърде кратък, съдът може да го удължи по искане на прокурора. Съдът трябва да даде на вас и адвоката ви възможност да бъдете изслушани по искането.

Публично ли е заседанието по задържането?

По правило заседанията на съда са публични; това важи и за заседанието по задържането. По принцип обаче, с оглед на разследването, полицията ще поиска заседанието по задържането да се проведе при закрити врата и материалите по делото да се запазят в тайна, докато се разгледат обвиненията. Крайният резултат от заседанието е винаги публичен.

Мога ли да обжалвам, ако съдът постанови задържането ми?

Можете да обжалвате заповедта за задържане пред апелативния съд, като няма определен срок за обжалване. Апелативният съд ще разгледа жалбата ви в спешен порядък. По правило заседанията на апелативния съд са писмени.

Съдът трябва също да преразгледа задържането ви, ако направите такова искане, даже ако не сте обжалвал решението по задържането. Съдът обаче не е длъжен да преразглежда въпроси по задържането до две седмици след първото заседание. Адвокатът ви ще ви даде повече информация за условията, при които бихте могли да решите да поискате преразглеждане. Когато се преразглежда въпросът за вашето задържане, това може да стане и чрез видеовръзка. При нея вие можете да бъдете в затвора, сам или с адвоката си, а съдията е в съда, сам или в присъствието на адвоката ви, и се свързвате чрез видеовръзка.

Мога ли да напусна страната преди процеса?

Ако съдът реши на заседанието по задържането, че трябва да бъдете освободен, можете да напуснете страната свободно. Ако съдът ви наложи забрана за пътуване, той ще уточни съдържанието на забраната. Ако разследването срещу вас продължи, а вие сте напуснал страната, при необходимост може да се постанови задържане във ваше отсъствие и да ви се издаде Европейска заповед за арест, ако с вас не може да се установи контакт.

Преди основното заседание, разглеждане на обвиненията от прокурора (4)

Какво става преди основното заседание?

Полицията провежда наказателното разследване и, когато го завърши, изпраща протокола от разследването на прокурора. Ако ви е бил определен защитник, протоколът се изпраща и на него.

Вие и вашият адвокат имате право да поискате по-нататъшно разследване, ако смятате, че разследването не е пълно в някаква насока. Имате право да получите копие от протокола на наказателното разследване. Ако не ви е определен защитник, материалите по разследването не се изпращат автоматично на вас или адвоката ви.

След това прокурорът взема решение за повдигане на обвинения. Ако се повдигнат обвинения, ще получите копие от искането за призоваване и ще бъдете призован на основното заседание. Искането за призоваване излага обвиненията, както и доказателствата и свидетелите, които прокурорът ще призове, за да докаже вината ви извън всякакво разумно съмнение.

Имате право да посочвате свои свидетели и доказателства. По принцип е по-добре полицията да разпита съответните лица по време на наказателното разследване преди заседанието на съда. Трябва да се посъветвате с адвоката си какво да направите, ако искате да призовете дадено лице, а прокурорът не го е посочил.

Винаги ли има основно заседание?

Ако прокурорът смята, че няма достатъчно доказателства за вината ви, ще оттегли обвиненията (няма да повдига обвинения) и в общия случай делото ще спре дотук. Ако това се случи и вие сте задържан, ще ви освободят веднага.

Прокурорът може да реши да оттегли обвиненията и когато смята, че сте виновен. В този случай прокурорът смята, че процес не е нужен. Това може да се случи, защото правонарушението е дребно или вие сте твърде млад. Ако смятате, че не сте виновен за извършването на престъплението, макар прокурорът да е на мнение, че сте, имате право да отнесете въпроса до съда, който да го разреши.

Жертвата също има право да повдигне обвинения, ако прокурорът реши да оттегли обвиненията срещу вас.

Някои дребни правонарушения минават по писмена процедура, което значи, че няма да има същинско основно заседание. Процедурата може да бъде писмена, ако, например, сте признал вината си и сте съгласен с провеждането ѝ.

Мога ли да призная вината си преди процеса?

Можете да признаете пред полицията, че сте виновен за извършването на престъплението. Случаят все пак може да стигне до основно съдебно заседание, ако прокурорът повдигне обвинения и писмена процедура не е възможна. Понякога, ако признаете вината си и подпомогнете разследването на престъплението, това може да помогне за намаляването на присъдата ви, но това зависи от преценката на съда.

Признанието не засяга правото ви на обжалване, а можете и да го оттеглите по всяко време. И да сте оттеглили признанието си обаче, съдът може да го вземе предвид, когато обсъжда въпроса за вината ви.

Могат ли обвиненията да се променят преди процеса?

В зависимост от напредъка на разследването обвиненията могат да се променят. Прокурорът може да ви обвини в престъпление, различно от това, за което ви подозират, доколкото основните му елементи са изяснени по време на наказателното разследване (например, полицията ви подозира в умишлено убийство, а прокурорът ви обвинява в неумишлено убийство). Прокурорът може да добави повече подробности към обвиненията даже след като са повдигнати.

Могат ли да ме обвинят в престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

По правило не можете да бъдете обвинен в престъпление, за което вече сте бил обвинен в друга държава-членка. Това обаче изисква решението, постановено в другата държава-членка, да е окончателно и да е изпълнено едно от следните условия:

  • обвиненията са отхвърлени,
  • вината ви е установена, но не сте осъден,
  • присъдата ви е изпълнена или е в ход изпълнението ѝ, или
  • присъдата е отпаднала поради давност според законодателството на страната, където е произнесена.

Ако смятате, че ви обвиняват в престъпление, в което вече сте бил обвинен в друга държава‑членка, със сигурност трябва да споделите това с адвоката си.

Оплаквания относно действия на полицията (5)

Смятам, че полицията действа неправилно спрямо мен. На кого мога да се оплача?

Ако смятате, че при изпълнение на служебните си задължения полицейски служител е действал неправилно спрямо вас, можете да направите административно оплакване. Действията на полицая ще бъдат разследвани.

Административното оплакване се подава до по-висшестоящ полицейски служител или до най-висшия пазител на правото. Най-висшите пазители на правото са Канцлерът на правосъдието и парламентарният омбудсман. Оплакването трябва да е писмено, в свободна форма.

Ако подозирате, че полицейски служител е извършил престъпление, можете да подадете сигнал за извършено престъпление. Полицията е задължена да регистрира сигнала въз основа на подадената от вас информация. Ако полицейски служител е подозиран в извършване на престъпление, прокурорът винаги ръководи разследването. В този случай само той има право да реши дали има основание да се подозира извършено престъпление и трябва ли да се проведе наказателно разследване. Полицията трябва да изпрати незабавно копие от сигнала до съответната прокуратура, за да се определи разследващ. Вие също имате право да знаете дали е започнало наказателно разследване и какъв е напредъкът му.

Ако полицията се отнася с вас неуместно, винаги трябва да се обръщате към адвоката си за съвет как да постъпите.

Езикови права (6)

Когато ви подозират в престъпление, имате право да използвате фински или шведски език на всички етапи от наказателния процес. Ако не говорите фински или шведски език, ще ви бъде уреден устен преводач за разпита и за процеса. Имате право на устен преводач и когато разговаряте с адвоката си във връзка с разпитите. Услугите на преводача са безплатни за вас.

Някои полицаи могат да използват английски език по време на разпита; по изключение могат да използват и други езици. Ако смятате, че с полицейския служител не можете да се разберете поради езикови причини, имате право да поискате устен преводач. Много е важно да разбирате съдържанието на разпита, за да можете да подпишете протокола от свое име.

Властите нямат задължение да превеждат писмено материалите, събрани по време на наказателното разследване, на език, който разбирате. По принцип, писмен превод на материалите по наказателното разследване не се прави. Поради това е важно да имате адвокат, който разбира езика, използван по време на разследването. Молбата за призоваване ще ви се преведе писмено или устно.

Връзки по темата

Съдебна система

Министерство на правосъдието

Закон за наказателните разследвания на шведски език

Наказателно-процесуален закон

Наказателно-процесуален закон на шведски език (неофициален превод)

Закон за принудителните мерки на шведски език

Полицияhttps://www.poliisi.fi/en

Закон за задържанията на шведски език

Закон за екстрадицията въз основа на правонарушение между Финландия и държавите-членки на Европейския съюз

Закон за екстрадицията на шведски език (неофициален превод)

Повече информация за принудителните мерки

Повече информация за принудителните мерки на шведски език

Оплаквания относно действия на полицията

Оплаквания относно действия на полицията (на шведски език)

Брошура за Закона за езика на шведски език

Последна актуализация: 15/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.