Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Германия

В настоящите информационни листове се обяснява какво ще се случи, ако сте заподозрян в извършването на престъпление.

Съдържание, предоставено от
Германия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

За информация относно пътни нарушения, за които обикновено се налага само глоба, преминете към информационен лист 6.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Кратко представяне на наказателния процес

Настоящият раздел съдържа кратко представяне на етапите в наказателния процес.

Наказателният процес се разделя на три етапа: разследване, междинно производство и основно производство или процес (включително обжалване и принудително изпълнение).

  • Разследване (Ermittlungsverfahren): Разследващите власти (прокурорът или полицията) започват разследване, ако ви подозират в извършването на углавно престъпление. Целта на разследването е да се установи дали подозренията по отношение на вас са основателни. За да проведат разследването, посочените власти могат да предприемат различни мерки, включително претърсване на дома ви. След приключване на разследването прокурорът решава дали да прекрати производството на основание липса на подозрения или да ви повдигне обвинение.
  • Междинно производство (Zwischenverfahren): По време на междинното производство съдът преценява обвинението и взема решение дали наказателното преследване трябва да продължи. Ако съдът намира, че са налице достатъчно доказателства, които е вероятно да доведат до осъдителна присъда, той открива основното производство.
  • Основно производство (Hauptverfahren): По време на основното производство съдът подготвя и провежда процеса. Съдът разглежда обвинението в устно изслушване в съдебно заседание въз основа на наличните доказателства (очевидци, документи и др.). Ще ви бъде дадена също възможност да изложите пред съда вашата версия за станалото и да коментирате твърденията. Ако съдът намери, че сте извършили закононарушението, ще бъдете осъден. В противен случай ще бъдете оправдан. Можете да обжалвате присъдата в определени срокове. При пълно въззивно обжалване (Berufsverfahren), основното производство се повтаря пред съд от по-висша инстанция. При производство за преразглеждане (Revisionsverfahren) присъдата се проверява само за грешки при прилагане на правото.

Съществуват различни варианти на това производство. Основните са съкратено производство (Strafbefehlsverfahren), спиране или прекратяване на производството (Einstellung des Verfahrens) и ускорено производство (beschleunigtes Verfahren).

Настоящите информационни листи съдържат подробности за отделните етапи на наказателния процес и за вашите права. Тази информация не замества правния съвет, а предназначението ѝ е само да ви упъти.

Ролята на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване.

За да намерите необходимата ви информация, моля натиснете върху следните връзки.

1 – Бележки

2 – Консултиране с адвокат

3 – Моите права по време на разследването

  • Разпит
  • Процедура по установяване на самоличността/обиск
  • Претърсване/изземване/подслушване на телефона
  • Арест
  • Мярка за неотклонение задържане под стража
  • Обвинението

4 – Моите права в съда

5 – Моите права след процеса

6 – Пътни нарушения

Връзки по темата

Наказателно-процесуален кодекс

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.