Обвиняеми (наказателни производства)

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Какво е разследване?

Разследването е поредица от дейности, извършвани от прокурора и криминалната полиция веднага след съобщението за извършено правонарушение. Съобщението се получава пряко или от прокурора, или от криминалната полиция, или по друг начин чрез жалба на засегнатото лице или други лица.

Каква е целта на наказателното разследване?

Целта на предварителното разследване е да установи дали е извършено престъпление/правонарушение, да открие отговорното лице и да събере доказателства за продължаване на разследването и процеса.

Кой провежда разследванията?

Разследването се провежда от прокурора, криминалната полиция и защитника на обвиняемия. Роля има и съдията по предварителното разследване, който гарантира спазване на процедурните правила и на правата на страните.

Какви са основните етапи на предварителното разследване?

Търсене на доказателства

Прокурорът и криминалната полиция могат да насрочат и проведат претърсвания, проверки, изземвания на вещи и документи, разпит на свидетели, подслушване на телефони, електронно наблюдение и оглед на помещения. Целта на тези стъпки е да се търсят и намерят доказателства. Защитникът на обвиняемия може да провежда претърсвания, за да намери доказателства в негова полза.

Разпит

Заподозреният може да бъде призован от криминалната полиция или от прокурора за разпит. Целта на разпита е да се установи дали лицето е въвлечено в извършването на престъплението/правонарушението.

Арест, задържане, превантивно задържане и Европейска заповед за арест

Полицията може да арестува лицето, ако го залови в процеса на извършване на престъплението/правонарушението или след извършване на престъплението, ако има риск да избяга. Целта на ареста е да се избегне извършването на нови престъпления и да се задържи лицето. Арестът трябва да гарантира, че заподозреният няма да избяга.

Съдията по предварителното разследване може да реши, че заподозреният трябва да бъде задържан под стража в затвора. Целта е да се избегне извършването на нови престъпления, да се осигурят нужните доказателства и заподозреният да не може да избяга.

На последно място, полицията може да арестува дадено лице, за да изпълни Европейска заповед за арест. Целта на тази заповед е да се предаде съответното лице на искащата държава.

Край на предварителното разследване и предварително съдебно заседание.

След края на предварителното разследване прокурорът започва наказателното преследване освен ако не е поискал прекратяване на делото.

За най-тежките престъпления се провежда предварително заседание пред съдия преди самия процес. Целта на това заседание е да послужи като филтър за оценка на основанията на обвинението и за избягване на безсмислени процеси. Обвиняемият може да избере да бъде съден по алтернативна процедура, като избегне процеса, и в случай на осъждане лишаването му от свобода да бъде в намален размер.

Моите права по време на разследването

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да разберете какви са правата Ви на всеки етап от разследването.

Събиране на доказателства (1)

Може ли полицията да провежда огледи и претърсване на дома ми, колата ми и служебните ми помещения?

Да. Полицията може да извършва огледи и претърсване по собствена инициатива или по искане на прокурора, за да търси и предаде доказателства за извършеното престъпление/правонарушение.

Може ли да ми бъде извършен обиск?

Да. За обиск трябва да има заповед на прокурора. Полицията обаче може да спре и обискира лице по собствена инициатива.

Може ли полицията да вземе документи и предмети, които държа или се намират в дома ми, в колата ми или в служебните ми помещения?

Да. Полицията може да изземе документи и други предмети, които могат да се смятат за веществени доказателства и са нужни за доказване на даден факт, или по собствена инициатива, или със заповед на прокурора.

Какви са моите права при оглед, претърсване и изземване?

Ако Ви подложат на обиск или претърсване, можете да бъдете подпомогнат от доверено лице, ако то е на разположение непосредствено. Обискът трябва да се провежда при зачитане на достойнството Ви.

В случай на оглед или изземване със заповед, полицията трябва да Ви връчи копие на заповедта. Ако в този момент не присъствате, полицията трябва да връчи копието на друго лице, присъстващо на място към момента. Имате право да се възползвате от съдействието на адвокат, но полицията не е длъжна да се обажда на адвоката предварително.

Имам ли право на жалба срещу изземването?

Да, можете да представите искане за преразглеждане в срок от десет дни от заповедта за изземване/конфискация. Решението се взема от компетентния съд.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци или образци от моята ДНК (напр. косъм, слюнка, телесни течности)?

Да. Ако Ви подозират в престъпление, полицията може да поиска образци от ДНК и пръстови отпечатъци, за да Ви идентифицира. Ако не дадете съгласие, полицията може да действа, като поиска от прокурора устно разрешение да вземе отпечатъците или образците.

Могат да Ви поискат пръстови отпечатъци или образци от ДНК като доказателства, но само ако Ви подозират в тежки престъпления и със заповед от съдията или, при неотложни случаи, от прокурора и одобрение от съдията.

Мога ли да провеждам разследвания в своя защита?

Защитникът Ви има право да провежда разследвания от Ваше име във Ваша защита даже с помощта на частен детектив.

Той може и да взема показания на свидетели, да прави огледи, да възлага експертизи и да прави искания за документи пред държавните служби.

Декларациите от свидетелите и документите могат да бъдат представени от адвоката Ви пред съдията по предварителното разследване, пред прокурора или пред „Tribunale del Riesame“ [специален съд, чиято задача е да преглежда заповеди, които налагат принудителни мерки като домашен арест или депортиране].

Вашите разследвания ще бъдат взети предвид, когато съдът взема решение.

Разпит (2)

Защо биха могли да ме разпитват?

Ако сте заподозрян в участие в престъпление, могат да Ви призоват за разпит, за да проверят предположенията/обвиненията.

Вие също можете да поискате да бъдете разпитан, за да се изясни позицията Ви.

Ако сте арестуван или задържан, натиснете тук.

Ще получа ли информация за обвиненията преди разпита?

Да. Описание на фактите около обвинението срещу Вас се съдържа в призовката за разпита. Преди разпита ще Ви кажат в какво сте обвинен и какви са доказателствата срещу Вас.

Трябва ли да отговарям на въпросите?

Не. Преди началото на разпита полицията и прокурорът трябва да Ви предупредят, че не сте длъжен да отговаряте на въпросите. Въпреки това трябва да отговорите на въпросите, свързани с Вашите лични данни и предишни осъждания.

Какво се случва, ако не разбирам местния език?

Имате право да бъдете подпомогнат от устен преводач. Той превежда въпросите и Вашите отговори.

Мога ли да получа адвокат?

Когато Ви призоват за разпит, ще Ви информират, че имате право да бъдете подпомогнат от адвокат. Ако нямате адвокат, съдът ще Ви определи такъв. За информация как да получите услугите на адвокат, вижте информационен лист 1.

По време на целия разпит трябва да бъдете подпомаган от адвокат, независимо дали сте си го наели или Ви е определен от съда.

Непосредствено след извършването на престъплението полицията може да Ви зададе въпроси даже ако защитникът Ви не присъства, но Вие не сте длъжен да отговаряте. Ако отговорите, показанията Ви могат да се използват като доказателства с цел продължаване на разследването.

Арест, задържане под стража, превантивно задържане в затвора и Европейска заповед за арест (3)

Защо бих могъл да бъда арестуван?

Полицията може да Ви арестува, ако Ви заловят в процеса на извършване на престъпление, т.е. в момента, когато го извършвате, или, ако Ви преследват, непосредствено след това.

Полицията може и да Ви задържи, защото сте бил заловен в процеса на извършване на престъпление, когато Ви подозират в извършване на престъпление и ако има реален риск да избягате.

Съдията по предварителното разследване може да нареди да Ви държат под стража в затвора, ако има сериозни доказателства, че сте виновен в извършване на престъпление, и има риск да се намесите или да попречите на правосъдието, да извършите нови престъпления или да избягате.

Ще мога ли да разговарям с адвокат?

Да. Веднага след ареста, задържането или известието за заповедта за задържане под стража в затвора, полицията трябва да Ви информира, че можете да си наемете адвокат. Полицията трябва да се обади незабавно на адвоката Ви или, ако нямате такъв, на адвоката, който Ви е определен от съда. За информация как да получите услугите на адвокат, вижте информационен лист 1.

Имате право да разговаряте с адвоката си незабавно.

Ако има извънредни причини да бъдете държан под стража, съдебните органи могат да отложат разговорите със защитника Ви за срок не по-дълъг от 48 часа при арест и задържане и 5 дни при поставяне под стража.

Мога ли да се свържа с член на семейството си?

Да. Полицията ще се свърже с близките Ви, ако им разрешите да го направят.

Ще ме разпитват ли? Трябва ли да давам информация?

Ако сте арестуван или задържан, полицията може да Ви разпитва в присъствието на адвоката Ви, но Вие не сте длъжен да отговаряте на въпросите.

Ще Ви информират какви са обвиненията и доказателствата срещу Вас.

На заседанието по задържането можете да бъдете разпитан от съдията, но не сте длъжен да отговарятe. Можете също да поискате да бъдете разпитан.

В случай на поставяне под стража в затвора съдията трябва да Ви разпита в срок от 5 дни след началото на това задържане (т.нар. разпит при поставяне под стража). Присъствието на защитника Ви и устен преводач е задължително, а Вие не сте длъжен да отговаряте на въпросите.

За повече информация вижте Разпит (2).

Какво се случва, ако не разбирам езика?

Имате право да бъдете подпомогнат безплатно от устен преводач. Преводачът превежда въпросите и Вашите отговори.

Колко дълго може да ме задържи полицията?

След ареста или задържането Ви могат да Ви държат в полицейското управление до 24 часа. В рамките на този период полицията трябва да Ви изпрати в затвора. В рамките на 48 часа от ареста се провежда заседание пред съдия за потвърждаване на ареста или задържането. След края на заседанието съдията може да нареди незабавното Ви освобождаване или да постанови мярка за неотклонение.

Мога ли да обжалвам заповед, с която ме задържат под стража?

Да. В срок от 10 дни след изпълнението на заповедта можете да поискате преразглеждане от компетентния Колегиален съд. Насрочва се заседание, на което имате право да присъствате и можете да поискате да бъдете изслушан. Можете да обжалвате решението пред Касационния съд в срок от 10 дни след постановяването му.

Какво се случва, ако ме арестуват въз основа на Европейска заповед за арест?

Ако една държава-членка е издала Европейска заповед за арест, можете да бъдете арестуван в друга държава-членка и предаден на искащата държава след заседание на апелативния съд.

Можете да бъдете арестуван от полицията по тяхна инициатива или по заповед за задържане под стража, издадена от апелативния съд.

Имате право да си наемете адвокат. Ако нямате такъв, ще Ви бъде определен от съда. С Вашия защитник и с посолството на Вашата държава трябва да се осъществи незабавна връзка.

В срок от 48 часа от арестуването ви от полицията или в срок от 5 дни след изпълнението на заповедта за задържане под стража ще бъдете изслушан от съдия в присъствието на защитника Ви и на устен преводач.

В срок от 20 дни след ареста Ви ще се проведе заседание на апелативния съд. На това заседание ще се реши дали да бъдете предаден на съд или не. Можете да обжалвате решението пред Касационния съд.

Край на предварителното разследване и предварително съдебно заседание (4)

Какво се случва, когато завърши предварителното разследване?

Освен ако не е поискал прекратяване на делото, прокурорът ще Ви уведоми, че предварителното разследване е завършило. Няма да бъдете уведомен, ако престъплението попада под юрисдикцията на мировия съдия.

Можете да правите справка с протоколите от предварителното разследване и да се запознавате с преписи от доказателствата срещу Вас. Можете да представяте становища и доказателства в своя защита и да искате да бъдете разпитан отново.

След известието, че предварителното разследване е приключило, освен ако не е поискал прекратяване на делото, прокурорът започва наказателно преследване. За дребни правонарушения той ще Ви призове директно на процес. В други случаи той прави искане за започване на процес пред съдията по предварителното разследване.

Какво е предварително съдебно заседание?

Целта на предварителното съдебно заседание е да се проверят обвиненията срещу Вас.

То се провежда при закрити врати, в присъствието на прокурора и защитника Ви и, ако желаете, можете да присъствате и да бъдете изслушан. Съдията може да изслуша свидетели и да изиска документи. В края на заседанието съдията или прекратява делото, или го предава за разглеждане от Съда или от Corte d'assise.

Имам ли право на адвокат?

Да, задължително е да бъдете подпомаган от адвокат.

За повече информация вижте информационен лист 1.

Какво се случва, ако не разбирам езика?

Искането за предаването Ви на съд и обвиненията трябва да бъдат преведени писмено на Вашия език. Ако присъствате на заседанието, ще Ви бъде осигурен устен преводач.

Трябва ли да присъствам?

Не. Можете да изберете да не присъствате.

Мога ли да избегна отиването на процес?

Да. Можете да поискате от съдията на предварителното заседание да бъдете съден по реда на съкратеното производство. Заседанията са закрити и решението се взема въз основа на писмените доказателства. Ако бъдете осъден, наказанието се намалява с една трета.

Можете да избегнете процеса и като постигнете съгласие с прокурора за намален размер на наказанието (споразумение).

Последна актуализация: 24/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.