Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Латвия

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите правния съвет.

Съдържание, предоставено от
Латвия

Намиране на адвокат

Свържете се със Съвета на латвийската адвокатска колегия, ако се нуждаете от адвокат. Той разполага със списък на адвокатите, които практикуват в Латвия.

Независимо дали сте задържан или не, можете да информирате органа, отговарящ за производството (следовател/прокурор/съд), че искате да потърсите правен съвет. Ще получите информация за служебните адвокати или служебен адвокат ще бъде уведомен, че имате нужда от правен съвет и такъв ще ви бъде предоставен.

Най-добрият вариант е вие или вашите роднини да се договорите с адвокат, който да се занимава с вашия случай толкова дълго, колкото е необходимо.

Заплащане за адвокат

Адвокатските услуги се заплащат, като размерът на възнаграждението се договаря в писмен вид между клиента и адвоката. Ако не сте сключили споразумение с адвокат, държавата ще ви осигури необходимите правни съвети и те ще бъдат платени от държавния бюджет.

Връзки по темата

Закон за наказателното производство

Закон за адвокатската колегия

Закон за предоставяната от държавата правна помощ

Правилник относно предоставяната от държавата правна помощ

Адвокатска колегия на Латвия

Орган за правна помощ

Последна актуализация: 12/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.