Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Какви са етапите на наказателното разследване?

Целта на досъдебното производство е да установи:

  • дали е било извършено престъпление;
  • кой трябва да бъде обвинен в извършване на престъпление;
  • дали наказателното производство може да бъде прекратено, приключено или отнесено до съда.

Досъдебните наказателни производства имат два етапа - разследване и действия на прокурора.

Разследването се извършва от различни полицейски органи, включително органите на Държавна полиция, Държавна сигурност, Финансова полиция, Военна полиция, Борда на управата на затворите, Бюрото за предотвратяване и борба с корупцията, Държавна гранична полиция, митническите власти, капитани на плавателни съдове в открито море, командири на военни части на националните въоръжени сили, разположени на чужди територии. Разследването се провежда от компетентния орган в чиято юрисдикция е извършено престъплението. Прокуратурата също може да провежда разследване.

Действията на прокурора се извършват от органите на прокуратурата.

Моите права по време на разследването

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да научите повече за вашите права по време на досъдебното разследване на наказателния процес:

Разследване (1)

Цел на разследването

Целта на разследването е да установи дали е извършено престъпление, кой трябва да бъде обвинен в извършване на престъпление и дали наказателното производство може да бъде прекратено.

Следователят (обикновено полицейски служител) ще работи с вас. По време на етапа на разследване може да бъдете задържан за 48 часа и може да бъдете задържан под стража като мярка за неотклонение.

Общото време за разследване и действия на прокурора зависи от сериозността на престъплението, в което сте заподозрени (от 6 до 22 месеца с възможност за удължаване за още 6 месеца). Ако тези срокове не бъдат спазени, всички мерки за неотклонение и ограничения, наложени върху вашите права на собственост, трябва да бъдат отменени.

Какво ще ми бъде обяснено за това, което се случва?

Полицейският служител, който извършва разследването, ще ви каже какво се случва.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ще ви бъде осигурен преводач; полицейският служител или прокурорът ще се погрижи за това. Преводачът ще превежда всичко, което може да бъде необходимо - документи, казаното от следователя и адвоката, както и вашите показания.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Ако не говорите местния език, не сте задължен да имате адвокат, но е препоръчително, тъй като може да не сте запознат с местната ситуация и закони. Можете да си изберете адвокат или да поискате от следователя да ви назначи служебен адвокат.

Ако сте задържан, в рамките на 48 часа ще ви бъде осигурен адвокат, който да ви представлява. Препоръчително е всеки чуждестранен адвокат да участва в производството заедно с местен адвокат.

Възможно най-скоро ще ви бъде осигурен преводач, тъй като неговото/нейното присъствие е необходимо, за да ви разясни ситуацията и за провеждане на разпита.

Ще ми бъдат ли поискани сведения? Трябва ли да дам сведения?

Имате право да давате сведения, но това не е задължително. Имате право да мълчите и това не може да се използва срещу вас, нито да се тълкува като отказ да сътрудничите на разследването.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Вашите показания ще се разглеждат заедно с други доказателства по делото. Не е нужно да се уличавате в престъпление. Имате право да кажете всичко, което считате за необходимо. Имате право да не давате показания.

Мога ли да се свържа с член на семейството или с приятел?

Ако сте задържан, имате право да поискате от следователя да информира най-близките от семейството ви, други ваши роднини, ваши колеги на работното място или в учебно заведение и др.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Да - разследването се извършва при съблюдаване на човешките права.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Имате право да поискате вашето посолство или консулство да бъде уведомено.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Вие трябва да присъствате по време на разследването. Следователят решава дали е възможно да участвате в процеса на разследване чрез видео връзка или чрез телефонна конферентна връзка.

Мога ли да бъда изпратен обратно в родната ми страна?

Не съществува такова изискване в закона, но експулсиране от Република Латвия е възможно наказание, което може да бъде наложено. Това може да се прилага само въз основа на съдебно решение.

Ще бъда ли задържан в ареста или освободен?

Разследващият магистрат взема решение за задържането ви в рамките на 48 часа от ареста ви. Може да бъдете задържан, ако се предвижда наказание лишаване от свобода за извършеното от вас престъпление и ако никоя друга мярка за неотклонение не може да гарантира, че:

  • няма да избегнете разследване/ съдебно производство/ изпълнение на съдебното решение;
  • няма да възпрепятствате хода на разследването;
  • няма да извършите друго престъпление.

Разследващият магистрат ще ви изслуша преди да вземе решение относно задържането ви. Имате право да представите документи, сочещи, че задържането ви не е основателно. Ще ви бъдат осигурени адвокат и преводач.

Мога ли да напусна страната по време на разследването?

Можете да напуснете страната с разрешение на следователя (обикновено в писмен вид).

Ще ми бъдат ли поискани пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косъм, слюнка) или други телесни течности?

Следвайте хиперлинка, за да намерите информация за вашите права.

Може ли да ми бъде извършен обиск?

Следвайте хиперлинка, за да намерите информация за вашите права.

Може ли да бъде извършено претърсване на дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Следвайте хиперлинка, за да намерите информация за вашите права.

Мога ли да обжалвам?

Имате право да обжалвате решението на разследващия магистрат пред Председателя на Съда. Имате право да обжалвате действия, предприети от следователя или прокурора, съответно пред наблюдаващия прокурор или пред старшия прокурор.

Жалбите във връзка с решенията на следователя, прокурора или разследващия магистрат следва да се подават в рамките на 10 дни, но можете да се оплачете от техните действия по време на целия процес на разследване.

Можете да подадете жалбата на език, който владеете. Жалбата трябва да бъде разгледана в рамките на 10 дни от получаването ѝ. Ако жалбата не е написана на официалния език, срокът за нейното разглеждане започва да тече от датата, на която е предоставен преводът, като вие ще бъдете информиран за това.

Мога ли да се призная за виновен по всички или част от обвиненията преди съдебния процес?

Имате право да се признаете за виновен по време на разследването или докато се извършват действията на прокурора по всички обвинения, по някои обвинения или по едно обвинение.

Ако се признаете за виновен, това се счита за смекчаващо вината обстоятелство, което може да доведе до по-леко наказание или да послужи като основа за прекратяване на наказателното производство. Ако сътрудничите на разследването или прокуратурата, това може да способства за прилагането на по-малко строги мерки за неотклонение или за освобождаване от ареста.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвиненията срещу вас могат да бъдат променени, ако прокурорът е получил допълнителни доказателства. Първоначалните обвинения срещу вас трябва да бъдат променени, ако са доказано неверни — тогава прокурорът ще прекрати съдебното преследване, което се отнася до тях. Новите обвинения ще ви бъдат предоставени.

Мога ли да бъда обвинен в престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Срещу вас може да бъдат повдигнати Обвинения, но не можете да бъдете съден и осъден, ако вече сте били съден или оправдан за същото престъпление в друга държава.

Ще получа ли информация за свидетелите срещу мен?

Ще получите информация за свидетелите, които дават показания срещу вас. Прокурорът ще ви предостави преписката след приключване на разследването по случая и преди тя да бъде изпратена в съда и ще можете да се запознаете с показанията на свидетелите.

Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Ще получите преписката по случая и тя ще съдържа всички доказателства, които прокурорът ще използва срещу вас в съда. Прокурорът ще ви предостави копия на преписката.

Вече съм бил осъждан за това престъпление в друга държава-членка. Какво ще се случи в такъв случай?

Не може да бъдете съден за същото престъпление в Латвия. Принципът за забрана за повторно осъждане за същото престъпление (ne bis in idem) се прилага за държавите-членки на ЕС.

Ще бъде ли поискана информация за досието ми в регистъра за съдимост?

Ще бъде поискана информация за предходните ви осъждания.

Действия на прокурора (2)

Цел на етапа на действията на прокурора

Целта на действията на прокурора е да се установи дали е налице престъпление, да се идентифицира лицето, което трябва да бъде обвинено за това престъпление, и да се вземе решение дали процедурата да бъде прекратена или да се предяви обвинение и случаят да бъде изпратен в съда. Прокурорът ще работи с вас.

Общото време за разследване и действия на прокурора зависи от сериозността на престъплението, в което сте заподозрян (от 6 до 22 месеца с възможност за удължаване за още 6 месеца). Ако тези срокове не бъдат спазени, всички мерки за неотклонение и ограничения върху правата на собственост трябва да бъдат отменени.

Какво ще ми бъде обяснено за това, което се случва?

Прокурорът, който провежда мерките по разследване (вероятно същите мерки, както по време на разследването), ще ви информира за това, което се случва.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ще ви бъде осигурен преводач, като прокурорът ще се погрижи за това. Преводачът ще преведе всичко, което може да бъде необходимо - документи, казаното от прокурора и адвоката, както и вашите показания.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Ако не говорите местния език е препоръчително да имате адвокат, тъй като може да не сте запознат с местната ситуация и закони. Препоръчително е всеки чуждестранен адвокат да участва в производството заедно с местен адвокат. Можете сам да си изберете адвокат или можете да поискате от прокурора да ви назначи служебен адвокат.

Преводачът се осигурява възможно най-бързо, тъй като неговото/нейното присъствие е необходимо, за да ви бъде обяснена ситуацията, за разпит и др.

Ще ми бъдат ли поискани сведения? Трябва ли да дам сведения?

Имате право да давате сведения, но това не е задължително. Имате право да мълчите и това не може да се използва срещу вас и да се тълкува като отказ да сътрудничите.

Какво се случва, ако кажа нещо, което може да се използва срещу мен в делото?

Вашите показания ще се разглеждат заедно с други доказателства по делото. Не трябва да се уличавате в извършването на престъпление. Имате право да кажете това, което считате за необходимо. Имате право да не давате показания.

Мога ли да се свържа с член на семейството или с приятел?

Ако сте задържан, имате право да поискате от прокурора да информира най-близките членове на семейството ви, други роднини, ваши колеги на работното място или в учебно заведение и др.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Да – действията на прокурора се извършват при зачитане на човешките права.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Имате право да поискате вашето посолство/консулство да бъде уведомено.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Вие трябва да присъствате по време на етапа на действията на прокурора. Прокурорът решава дали е възможно да участвате в процеса на разследване чрез видео връзка или телефонна конферентна връзка.

Мога ли да бъда изпратен обратно в родната ми страна?

Няма такова изискване в закона, но е предвидено допълнително наказание — експулсиране от Република Латвия. Това може да се прилага само въз основа на съдебно решение.

Ще бъда ли задържан в ареста или освободен?

Разследващият магистрат взема решение за вашето задържане. Може да бъдете задържан, ако за извършеното от вас престъпление е възможно налагане на наказание лишаване от свобода и ако никоя друга мярка за неотклонение не може да гарантира, че няма да се скриете от разследването/съдебното производство/изпълнението на съдебното решение или че няма да попречите на хода на разследването или няма да извършите друго престъпление.

Разследващият магистрат ще ви изслуша, преди да вземе решение относно задържането ви. Имате право да представяте документи, сочещи, че задържането ви би било неоснователно. Ще ви бъдат осигурени адвокат и преводач.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Можете да напуснете страната с разрешение на прокурора (обикновено в писмен вид).

Ще ми бъдат ли поискани пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косъм, слюнка) или други телесни течности?

Следвайте хиперлинка, за да намерите информация завашите права.

Може ли да ми бъде извършен обиск?

Следвайте хиперлинка, за да намерите информация за вашите права.

Може ли да бъде извършено претърсване на дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Следвайте хиперлинка, за да намерите информация за вашите права.

Може ли да обжалвам?

Имате право да обжалвате решението на разследващия магистрат пред Председателя на Съда. Имате право да обжалвате действията на прокурора пред висшестоящ прокурор.

Жалби относно решенията на прокурора/разследващия магистрат се подават в рамките на 10 дни. Жалби относно действията на прокурора могат да се представят по време на целия процес на разследване.

Можете да подадете жалбата на език, който владеете. Тя трябва да бъде разгледана в рамките на 10 дни от получаването ѝ. Ако жалбата не е написана на официалния език, срокът за нейното разглеждане започва да тече от датата, на която е предоставен преводът, като вие ще бъдете информиран за това.

Мога ли да се призная за виновен по всички или по част от обвиненията преди процеса?

Имате право да се признаете за виновен по време на разследването/етапа на действията на прокурора по всички обвинения, по някои от обвиненията или по едно обвинение.

Ако се признаете за виновен, това се счита за смекчаващо вината обстоятелство, което може да доведе до по-леко наказание. Ако се признаете за виновен и сътрудничите на разследването или прокуратурата, това може да помогне за прилагането на по-малко строги мерки за неотклонение или за освобождаване от ареста.

Ако се признаете за виновен, наказателното производство може да бъде прекратено. Възможните последици са:

  • условно освобождаване от наказателна отговорност;
  • разпореждане на прокурора за приложимото наказание;
  • споразумение с прокурора относно признаването ви за виновен и приложимото наказание, което след това ще бъде потвърдено от съда, и др.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди съдебния процес?

Обвиненията срещу вас могат да бъдат променени, ако прокурорът е получил допълнителни доказателства. Обвиненията срещу вас могат да бъдат променени, ако прокурорът установи, че те са се оказали неверни - тогава той прекратява съдебното преследване за съответната част от обвинението. Новите обвинения ще ви бъдат предоставени.

Мога ли да бъда обвинен в престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Срещу вас може да бъдат повдигнати обвинения, но не можете да бъдете съден и осъден, ако вече сте били съден или оправдан за същото престъпление в друга държава.

Ще получа ли информация за свидетелите, които дават показания срещу мен?

Ще получите информация за свидетелите, които дават показания срещу вас. Прокурорът ще ви предостави преписката, включваща свидетелските показания след приключване на разследването и преди тя да бъде изпратена в съда.

Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Ще получите преписката по случая и тя ще съдържа всички доказателства, които прокурорът ще използва срещу вас в съда. Прокурорът ще ви предостави копия от преписката.

Вече съм бил осъждан за това престъпление в друга държава-членка. Какво ще се случи в такъв случай?

Не можете да бъдете съден за същото престъпление в Латвия. Принципът за забрана за повторно осъждане за същото престъпление (ne bis in idem) се прилага за държавите-членки на ЕС.

Ще бъде ли поискана информация за досието ми в регистъра за съдимост?

Да, ще бъде поискана информация за предходните ви осъждания.

Някои процедурни действия (3)

Ще ми бъдат ли поискани пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косъм, слюнка) или други телесни течности?

Може да бъдете помолени да дадете пръстови отпечатъци или проби от ДНК-то си. Проби от други телесни течности може да ви бъдат поискани и взети, ако това е необходимо при разследването на дадено престъпление.

Имате право да се запознаете с решението за назначаване на експертиза, преди то да бъде изпратено за изпълнение, при условие че обект на експертизата сте вие. Можете да задавате въпроси относно назначената експертиза преди нейното провеждане.

Вие сте длъжни да се подложите на поисканата експертиза. Задължени сте да дадете проби за сравнителна експертиза или да позволите те да бъдат взети.

Ако дадете проби за сравнителна експертиза доброволно, това ще бъде взето под внимание. Имате право да бъдете осведомен за информация, която се записва и можете да поискате да се добави всичко, което сметнете за необходимо преди подписването на протокола. Ако не позволите да ви бъдат взети проби за сравнителна експертиза, те ще бъдат получени чрез използването на принудителни мерки въз основа на решение на разследващия магистрат.

Може ли да ми бъде извършен обиск?

Тялото ви може да бъде огледано, ако по него има следи от престъпна дейност, някакви специфични белези или характеристики и т.н. Само лице от същия пол или медицински специалист може да извършва оглед на тялото ви. За огледа се съставя писмен протокол и вие имате право да получите информация за него и да го коментирате.

Тялото ви може да бъде обискирано, ако предмети или документи, които са от значение за разследването са скрити във вашите дрехи, вещи, тяло или в неговите отворени кухини. Само лице от същия пол може да ви обискира в присъствието на професионален специалист по медицина. Не се изисква разрешение за обиск, ако сте в ареста. Не се изисква разрешение за обиск, ако той се извършва по време на претърсване на помещение или район и вие присъствате там по същото време.

Може ли да се извършва претърсване на моя дом, бизнес помещения, кола и т.н.?

Вашият дом, бизнес помещения, кола и т.н. може да бъдат претърсени. Разследващият магистрат или съдът издава заповед за претърсване, но при спешни случаи е достатъчна заповед на следователя, одобрена от прокурора.

Вие или пълнолетен член на вашето семейство имате право да присъствате по време на претърсването, особено ако то се извършва в официалното ви място на пребиваване или в местоработата ви, освен ако сте арестуван. Ако вие или пълнолетен член на вашето семейство не можете да присъствате по време на претърсването, трябва да бъде осигурено присъствието на представител на местната община, мениджър/ управител на помещението/ сградата.

Имате право да бъдете уведомен за заповедта за претърсване преди извършване на претърсването и следователят е длъжен да ви я представи. Всички предмети, открити и иззети по време на претърсването, трябва да ви бъдат показани, записани, опаковани и запечатани, ако е уместно.

Имате право да поискате обектът да бъде приведен в същото състояние, в което е бил преди претърсването, ако това е практически възможно. Имате право да получите информация за протоколите от претърсването, да правите бележки по тях и да поискате бележките ви да бъдат вписани в протоколите. Имате право на адвокат и преводач по време на претърсването.

Връзки по темата

Закон за наказателното производство

Наказателен закон

Органи на държавната полиция

Прокуратура

Закон за регистъра за съдимост

Закон за процедурите по лишаване от свобода

Закон за процедурите по задържане под стража

Закон за адвокатската колегия

Последна актуализация: 12/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.