Обвиняеми (наказателни производства)

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Как се третират дребните пътни нарушения?

Ако сте превишили ограничението на скоростта (50 km/h в населени места и 90 km/h извън населени места) с до 20 km/h, тогава полицейски служител може да ви отправи предупреждение или да ви наложи глоба от 5 латвийски лата.

Ако сте превишили ограничението на скоростта с 21—30 km/h, полицейски служител може да ви отправи предупреждение или да ви наложи глоба от 20 латвийски лата.

Размерът на глобата се увеличава колкото повече превишавате ограничението на скоростта и може да стигне до 300 латвийски лата и да включва отнемане на шофьорската книжка за 3—6 месеца.

Ако сте паркирал на забранено място, полицейски служител може да ви наложи глоба от 20 латвийски лата.

Ако по време на шофиране нямате шофьорска книжка, документи за регистрация на превозното средство или сертификат за техническа изправност и т.н., полицейски служител може да ви отправи предупреждение или да ви наложи глоба от 2 латвийски лата.

Ако шофирате без фарове през светлата част от денонощието, полицейски служител може да ви отправи предупреждение или да ви наложи глоба от 5 латвийски лата. За същото нарушение през тъмната част на денонощието или в условия на лоша видимост, полицейски служител може да ви наложи глоба от 30 латвийски лата.

Ако вие или пътникът до вас не носите предпазен колан по време на шофиране, полицейски служител може да ви отправи предупреждение или да ви наложи глоба от 20 латвийски лата.

Полицейският служител изготвя доклада за нарушението и може на място да вземе решение относно наказанието. Можете да обжалвате наказанието пред по-висша инстанция в рамките на 1 месец от получаване на уведомлението за решението. Последващото решение може отново да се обжалва пред районния административен съд. Жалбата трябва да бъде подадена в рамките на 1 месец.

Общинската полиция се занимава с нарушения на задълженията на пешеходците. Може да ви бъде наложена глоба от 5 до 20 латвийски лата. Имате право да обжалвате решението в районния административен съд в рамките на 1 месец.

Ако шофирате, докато сте под влиянието на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта от 0,2—0,5 ‰ и притежавате шофьорска книжка от по-малко от 2 години, полицейски служител или съдия от районния или градския съд ще ви наложи глоба в размер на 100 — 200 латвийски лата и ще отнеме шофьорската ви книжка за период от 3 месеца. Можете да обжалвате решението в рамките на 1 месец пред по-висша инстанция и след това — пред районния административен съд (за глоба, наложена от полицейски служител) или пред окръжния съд (за глоба, наложена от съдия).

Ще бъдат ли вписани тези нарушения в досието ми в регистъра за съдимост?

Административните наказания ще бъдат вписани в досието ви в регистъра за съдимост. Информацията за тези наказания се съхранява без ваше съгласие в активната база данни на регистъра на Информационния център на Министерството на вътрешните работи на Латвия в продължение на 1 година, след като са били изпълнени, като след това записите се преместват в архивната база данни на регистъра.

Връзки по темата

Кодекс за движението по пътищата

Кодекс на административните нарушения

Закон за административното производство

Закон за полицията

Закон за регистъра за съдимост

Държавна полиция

Дирекция за безопасност на движението по пътищата

Последна актуализация: 12/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.